Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
COVID-19: Predsednik Evropskega odbora regij pozdravlja nove ukrepe EU, sprejete v odziv na pozive regij in mest, hkrati pa poudarja, da bodo lokalni voditelji spremljali in preverjali njihovo izvajanje v praksi  

Izjava predsednika Evropskega odbora regij Apostolosa Tzitzikostasa o ukrepih, ki jih je Evropska komisija predlagala 2. aprila 2020

Izjava predsednika Evropskega odbora regij Apostolosa Tzitzikostasa o ukrepih, ki jih je Evropska komisija predlagala 2. aprila 2020

„Evropska komisija je danes predstavila sveženj ukrepov, s katerimi se je odzvala na nedaven poziv Evropskega odbora regij ter mnogih lokalnih in regionalnih oblasti k večji podpori za njihova prizadevanja pri obvladovanju socialnih, gospodarskih in zdravstvenih posledic krize.

Instrument SURE zajema konkretne ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo, da bodo delavci še naprej prejemali plačo, podjetja pa bodo prejela pomoč za ohranjanje delovnih mest. Upam, da bo to lokalnim skupnostim po vsej Evropi pomagalo ublažiti socialno-ekonomske posledice pandemije koronavirusne bolezni. Izjemno pomembno je tudi, da bo novi instrument pomagal družinam in podjetnikom v naših regijah in mestih ter ohranil proizvodno zmogljivost regionalnih gospodarstev. Evropski odbor regij je pripravljen prispevati k hitremu sprejetju instrumenta in bo poskrbel za preverjanje njegovega praktičnega izvajanja na terenu, da bi ugotovil, ali ti ukrepi ustrezajo vsakodnevnim potrebam lokalnih skupnosti.

Pozdravljam predlog Evropske komisije o uporabi proračunske rezerve EU, da se prek instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči zdravstvu namenijo dodatne tri milijarde evrov. To je v skladu s pozivom Evropskega odbora regij k mehanizmu EU za izredne zdravstvene razmere, ki bi se financiral z neporabljenimi sredstvi iz proračuna EU, kot je opisano v akcijskem načrtu OR za boj proti koronavirusni bolezni. S temi sredstvi bodo lahko naše regije in mesta kupili življenjsko pomembno zaščitno in medicinsko opremo ter bolje podprli zdravstvene in socialne delavce ter delavce nujne pomoči, ki so v ospredju boja proti pandemiji.

Komisija je danes predlagala tudi večjo prožnost pri črpanju kohezijskih sredstev in sredstev za kmetijstvo ter pospešitev njihove uporabe v podporo nujnim ukrepom in gospodarskemu okrevanju. Regionalni in lokalni voditelji podpiramo prizadevanja Komisije, ki omogočajo hitro preusmeritev naložb, načrtovanih pred krizo. Hkrati pozivam Evropsko komisijo, naj zagotovi, da bodo regije tudi v prihodnosti ključni akterji pri načrtovanju in izvajanju ukrepov. Kohezijska politika in razvoj podeželja omogočata edinstven način dela, ki združuje akterje na evropski, nacionalni ter regionalni in lokalni ravni. Le če bomo v celoti izkoristili neposredne izkušnje regionalnih in lokalnih voditeljev, bodo sredstva EU uporabljena za zadovoljevanje potreb ljudi in podjetij.“

Akcijski načrt OR za pomoč regijam in mestom v boju proti koronavirusni bolezni v Evropski uniji

Uradni govorec predsednika:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022