Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Pandemija ogroža občinske in regionalne finance v Evropi, opozarja skupna anketa OR in OECD  

86 % mest in regij napoveduje povečanje odhodkov, 90 % pa jih pričakuje zmanjšanje prihodkov, kar ogroža javne naložbe

Kriza zaradi COVID-19 močno vpliva na regije in mesta v Evropi. Po ugotovitvah skupne ankete OR in OECD, ki je bila danes predstavljena na seji komisije ECON, večina lokalnih in regionalnih oblasti pričakuje, da bo socialno-ekonomska kriza resno vplivala na njihove finance. V kratkoročnem in srednjeročnem obdobju se bojijo „učinka škarij“ tj. hkratnega povečanja odhodkov in zmanjšanja prihodkov, kar bi lahko ogrozilo njihovo zmožnost izvajanja javnih naložb. Regije in mesta so v prvih vrstah boja za obvladovanje pandemije in njenih socialno-ekonomskih posledic.

COVID-19 ne povzroča samo zdravstvene krize in trpljenja ljudi, temveč ima tudi močan vpliv na lokalne in regionalne oblasti. Da bi ga bolje razumeli, sta Evropski odbor regij (OR) in Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) junija in julija opravila spletno anketo z naslovom Učinek COVID-19 na lokalne in regionalne oblasti . Rezultati so bili predstavljeni na današnji seji komisije OR za ekonomsko politiko (ECON), na kateri je sodelovala Dorothée Allain-Dupré, vodja enote OECD za decentralizacijo, podnacionalne finance in javne naložbe.

Anketa potrjuje, kako resne so posledice krize zaradi COVID-19 za regije in mesta v Evropski uniji . 63 % anketirancev je ocenilo, da je njihov skupni učinek „močan“ ali „zelo močan“. Skoraj polovica lokalnih in regionalnih oblasti (46 %) je odgovorila, da je glavni izziv pri reševanju krize pomanjkanje tehničnih sredstev in opreme, 39 % pa jih je navedlo pomanjkanje finančnih sredstev. V času, ko je potekala anketa, je le približno polovica anketirancev navedla, da je bilo usklajevanje znotraj lokalnih in regionalnih oblasti ali z nacionalno vlado uspešno.

Nekatere ključne ugotovitve ankete so bile uporabljene v prvem Letnem regionalnem in lokalnem barometru za vso EU, ki ga je predsednik OR Apostolos Tzitzikostas predstavil 12. oktobra v okviru 18. evropskega tedna regij in mest .

Predsednik komisije ECON in član sveta grofije Tipperary Michael Murphy (IE/EPP) je dejal: „Zelo sem vesel, da danes objavljamo ugotovitve skupne ankete OR in OECD. Njeni pravočasni rezultati bodo pomagali pri sprejemanju utemeljenih političnih odločitev v podporo lokalnim in regionalnim oblastem pri spopadanju s posledicami, ki jih ima pandemija za njihove finance. Smo v ospredju prizadevanj za odpravljanje učinkov, ki jih je prinesla ta kriza brez primere, in zato so številne lokalne in regionalne oblasti pod skrajnim finančnim pritiskom. Vse ravni upravljanja morajo v tem času sodelovati in tako zagotoviti, da bo okrevanje trajnostno, da bo potekalo gladko ter da nihče ne bo zapostavljen.“

Lamia Kamal-Chaoui , direktorica centra OECD za podjetništvo, MSP, regije in mesta, je dejala: „Lokalne in regionalne oblasti so v prvih vrstah odzivanja na krizo in zdaj akutno čutijo finančne posledice svojih izjemnih prizadevanj. Ne morejo se še naprej ločeno spopadati s tem in vsi so se strinjali (90 %), da je usklajevanje odzivanja na krize med vsemi ravnmi upravljanja izrednega pomena za uspešno izhodno strategijo. Vlade si morajo skupaj prizadevati za učinkovito usklajevanje in izvajati smiselne politike, ki bodo tem lokalnim in regionalnim območjem pomagale, da bodo po krizi odpornejša in bolj trajnostna.“

Kriza vpliva na prihodke podnacionalnih oblasti in ustvarja nevaren „učinek škarij“ zaradi povečanja odhodkov in zmanjševanja prihodkov. Približno 86 % regij in mest pričakuje velik ali zmeren negativen učinek na svoje odhodke, ki jih bo zlasti čutiti pri socialnih storitvah (64 %) in socialnih prejemkih (59 %). 90 % jih napoveduje zmanjšanje prihodkov. Pričakujejo, da se bodo med viri sredstev najbolj zmanjšali davčni prihodki: 83 % anketiranih napoveduje veliko ali zmerno zmanjšanje.

V času ankete je približno 24 % anketiranih podnacionalnih oblasti odgovorilo, da za obvladovanje krize načrtujejo povečanje zadolževanja. 13 % anketirancev je že zaprosilo za dodatna finančna sredstva EU, 49 % pa jih je o tem razmišljalo.

Anketa je pokazala tudi, da bi lahko kriza zaradi COVID-19 spremenila prednostne naloge regionalne razvojne politike. Lokalne in regionalne oblasti se zavzemajo, da se bolj poudarijo zagotavljanje cenovno ugodnih in dostopnih kakovostnih osnovnih storitev, tudi zdravstvenih, na vseh območjih (76 %), krepitev regionalne odpornosti (69 %), ter zmanjšanje digitalnega razkoraka med regijami (68 %).

Na današnji seji so člani komisije ECON prvič razpravljali tudi o osnutku mnenja Akcijski načrt za kritične surovine , ki ga je pripravila Isolde Ries (DE/PES) , prva podpredsednica deželnega zbora Posarja, ter sprejeli osnutek mnenja Pregled trgovinske politike , ki ga je pripravil Willy Borsus (BE/Renew Europe) , podpredsednik Valonije in minister za gospodarstvo in trgovino v valonski vladi.

„XXX,“ je dejal poročevalec Borsus. Mnenje bo predvidoma sprejeto na plenarnem zasedanju OR 3. in 4. februarja 2021.

Ozadje:

Skupna spletna anketa OR in OECD je bila izvedena junija in julija 2020. Prejetih je bilo 300 odgovorov predstavnikov oblasti na regionalni, vmesni in občinski ravni v 24 državah članicah Evropske unije (od skupno 480 anketirancev: to skupno število vključuje tudi deležnike, kot so predstavniki podjetij, akademskega sveta, nevladnih organizacij itd.). Večina anketirancev prihaja iz občin (59 %) ali regij (26 %). Približno 18 % jih je iz Španije, 15 % iz Italije, 6 % iz Slovaške in 6 % s Poljske. Z Danske, iz Irske in Luksemburga ni bilo odgovorov predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti.

Kratko obvestilo s povzetkom glavnih ugotovitev v vseh uradnih jezikih EU si lahko preberete tu .

Vsi rezultati so na voljo tu [povezava] , v podrobnejšem poročilu OECD o politikah.

S prvim regionalnim in lokalnim barometrom EU se lahko seznanite tu .

Glavne ugotovitve so zbrane v kratkem pregledu . Podatki o regionalnih gospodarskih posledicah so na voljo tu .

Kontaktni osebi:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Za novinarska vprašanja o skupni anketi OECD in OR:

Alexandra Taylor

Tel.: +33 145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023