Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni voditelji pozivajo glavnega pogajalca EU Fransa Timmermansa, naj regionalno in lokalno razsežnost vključi v končne sklepe iz Glasgowa za zaščito ljudi in planeta  

Poddržavne oblasti izvajajo 70 % ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in 90 % politik za prilagajanje podnebnim spremembam. Končno je treba priznati njihov prispevek k preprečevanju podnebne krize

Evropski odbor regij je sprejel resolucijo o konferenci COP26 , v kateri je dva tedna pred pogajanji ZN o podnebju v Glasgowu opredelil svoje podnebne zahteve. Svet se sooča z vročinskimi vali, poplavami, orkani in dvigom morske gladine brez primere, zato so lokalni voditelji EU pozvali ZN in nacionalne vlade, naj uradno priznajo, spremljajo in spodbujajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v mestih, lokalnih skupnostih in regijah po vsem svetu. Ambicioznejši podnebni cilji, preglednost in odgovornost za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in podnebno financiranje najranljivejših so tri ključne teme, ki jih bodo obravnavali v Glasgowu .

Odbor, ki je skupščina izvoljenih lokalnih voditeljev, opozarja, da Pariški sporazum iz leta 2016 priznava ključno vlogo upravljanja na več ravneh v podnebnih politikah ter potrebo po sodelovanju z regijami in mesti. Zato poziva k izvajanju tega načela in upoštevanju podnebnih zavez poddržavnih oblasti z uvedbo sistema regionalno in lokalno določenih prispevkov, ki bo priznaval, spremljal in spodbujal zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, za katero si prizadevajo mesta, lokalne uprave in regije po svetu.

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija, je dejal: „ Svet preprosto ne sledi načrtom za preprečevanje podnebne krize. Upoštevati je treba zaveze poddržavnih oblasti in jih uradno vključiti v pogajanja o podnebju. Izvršnega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa pozivam, naj kot pogajalec EU poskrbi, da bosta regionalna in lokalna razsežnost vključeni v sklepe konference COP26. Ne smemo si več privoščiti, da bi prezrli temeljno vlogo in vire, ki jih regije, mesta in vasi potrebujejo za izvajanje podnebnih ukrepov, sicer bomo še naprej ogrožali mlade in naš planet.“

Resolucija COP26 je bila sprejeta med razpravo na plenarnem zasedanju, v kateri je sodeloval evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius , ki je dejal:„ Evropske regije in občine si morajo močno prizadevati za 55-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2030. Za zahtevna območja za razogljičenje, kot so stavbe, potrebujemo lokalne rešitve. Rast svetovnih cen energije v zadnjem obdobju krepi potrebo po večjem deležu energije iz obnovljivih virov in učinkovitejši rabi energije. Novi Socialni sklad za podnebje naj bi zagotovil namenska sredstva za pomoč državljanom pri financiranju naložb v energetsko učinkovitost. Regionalne oblasti imajo ključno vlogo pri izvajanju svetovnih podnebnih ciljev.“

Med razpravo je podpredsednica ICLEI (Lokalne oblasti za trajnostni razvoj) in županja mesta Turku Minna Arve dejala: „Mesta in njihovi voditelji morajo postati resnični partnerji v sistemu upravljanja na več ravneh. Omogočiti jim je treba sodelovanje pri oblikovanju pravnih, davčnih in finančnih okvirov, ki urejajo izvajanje njihovih ambicioznih lokalnih strategij. Šele tako bomo lahko hitro prešli z načrtov in strategij na dejansko ukrepanje. Skupaj lahko dosežemo napredek pri uresničevanju ciljev ZN glede trajnostnega razvoja in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.“

Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), župan mesta Autun in poročevalec za mnenje Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 pred zasedanjem COP26 , je dejal:„Naše sporočilo je: podnebno upravljanje na več ravneh je rešitev za resnično učinkovite ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Bistvena je tudi večja podnebna ambicioznost in spodbujanje nacionalnih vlad k povečanju svojih podnebnih zavez. Naša naloga je, da si še naprej prizadevamo za formalno priznanje sposobnosti mest in regij, da prispevajo k izvajanju sporazuma o podnebnih spremembah, obenem pa želimo poudariti, kaj kot lokalne in regionalne oblasti potrebujemo za izvajanje podnebnih ukrepov.“

Odbor je kot primer navedel Edinburško deklaracijo o biotski raznovrstnosti, ki jo je danes podpisal predsednik Tzitzikostas po tem, ko jo je sprejelo predsedstvo . V Edinburški deklaraciji o svetovnem okviru za biotsko raznovrstnost po letu 2020 so določene želje in zaveze poddržavnih oblasti pri varovanju in krepitvi biotske raznovrstnosti v prihodnjem desetletju. Predsednik Odbora je med razpravo tudi pozval člane Odbora, naj ukrepajo in začnejo kampanjo za zeleni dogovor na lokalni ravni , ki določa 10 ukrepov, ki naj bi jih izvajali lokalni voditelji. Ena od dejavnosti je sajenje dreves, s čimer bi prispevali k zavezi Evropske komisije, da se jih do leta 2030 zasadi 3 milijarde.

V resoluciji je poudarjeno, da so številne evropske regije in mesta že razglasila podnebno krizo in sprejela ambicioznejše podnebne zaveze kot njihove države. Poleg tega odbora pozivata pogodbenice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, naj določijo, da se morajo nacionalne vlade pri pripravi predlogov za podnebje obvezno posvetovati z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter jih vključiti v pripravo.

Dodatne informacije:

Informacije o dejavnostih OR med konferenco COP26 so na voljo na našem namenskem portalu .

OR s svojo vodilno pobudo zeleni dogovor na lokalni ravni prispeva k pospeševanju podnebnih ukrepov v mestih in regijah ter izvajanju evropskega zelenega dogovora na vseh ozemljih. OR ponovno poziva lokalne in regionalne oblasti, naj neposredno dostopajo do sredstev EU za izvajanje lokalnih in regionalnih projektov zelenega dogovora.

Delegacijo OR na konferenci COP26 sestavljajo:

Kontakt:

David Crous

Tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023