Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Podnebna konferenca: Smo pripravljeni?  
Evropski odbor regij tri tedne pred konferenco OZN o podnebnih spremembah v Katovicah znova opozarja, da morajo lokalne in regionalne oblasti dobiti uradno priznano vlogo v novem svetovnem upravljanju podnebja, in potrjuje zavezo pogodbenic Pariškega sporazuma, da v svoje načrte za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov vključijo mesta in regije.

Med glavnimi temami današnje seje komisije ENVE so bili 24. zasedanje pogodbenic okvirne konvencije o podnebnih spremembah (COP24), osmi okoljski akcijski program, ponovna uporaba vode, evropski vesoljski program in pobuda za premogovniške regije v tranziciji. Letošnjo nagrado za ukrepe za preobrazbo je prejelo mesto Gent s projektom trajnostne prehranske verige.

Od 3. do 14. decembra bo v Katovicah potekalo 24. zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) . Ker je treba čim prej uveljaviti pravila za uresničevanje Pariškega sporazuma, so člani komisije za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) sklenili, da se bodo odločno zavzeli za večjo in uradno priznano vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri uresničevanju sporazuma.

Med razpravo o podnebni konferenci je Andrew Cooper (UK/EA) , poročevalec za mnenje z naslovom Podnebno upravljanje po letu 2020 , sprejeto julija 2018 , dejal: „Če želimo ustaviti segrevanje ozračja in ta pojav preobrniti, si moramo zastaviti bolj velikopotezne cilje. Zato me veseli novi cilj Evropskega parlamenta za zmanjšanje emisij za 55 % do leta 2030.“ Član sveta Kirkleesa je dodal: „Znova pozivamo, da bi nacionalno določeni prispevki vsebovali skupek regionalno in lokalno določenih prispevkov, s čimer bi uradno priznali in spremljali zaveze in dosežke podnacionalnih oblasti pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.“ Skupščina lokalnih in regionalnih voditeljev EU predlaga, naj okvir za zagotavljanje preglednosti v nacionalnem popisu vsebuje razdelek o ukrepih blaženja na podnacionalni ravni kot pomoč pri spremljanju napredka pri doseganju nacionalno določenih prispevkov ter regionalno in lokalno določenih prispevkov.

Evropski odbor regij bo na podnebni konferenci sodeloval z delegacijo članov iz vseh političnih skupin pod vodstvom podpredsednika Markka Markkule (FI/EPP) in predsednika komisije ENVE Cora Lamersa (NL/EPP) .

Seja komisije ENVE je bila hkrati priložnost za podelitev nagrade za ukrepe za preobrazbo za leto 2018 mestu Gent . Flamsko mesto je nagrado osvojilo za svoj projekt trajnostne prehranske verige za zmanjšanje količine zavržene hrane, krajše verige oskrbe s hrano in bolj trajnostno javno naročanje . „Vzpostaviti smo želeli lokalen, vzdržen in pošten sistem oskrbe s hrano, kar je velik izziv, ki zahteva predanost različnih akterjev in najrazličnejše spremembe. Prepričani smo o uspehu takega pristopa in ga bomo v Gentu še nadgradili,“ je pojasnila Tine Heyse, podžupanja Genta.

Člani so sprejeli osnutek mnenja Cora Lamersa z naslovom Osmemu okoljskemu akcijskemu programu naproti . „Osmi okoljski akcijski program je treba sprejeti pravočasno, da bi se izognili vrzeli v politiki. Posvetiti se moramo izvajanju ter spodbujanju strateškega in celostnega lokalnega pristopa, ki zagotavlja zdravo življenje vseh nas,“ poudarja predsednik komisije ENVE in župan Schiedama.

Komisija ENVE je sprejela osnutek mnenja o predlogu uredbe o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode . Poročevalec Oldřich Vlasák (CZ/ECR) je dejal: „Učinkovito gospodarjenje z vodnimi viri je še zlasti pomembno zato, ker tretjino ozemlja EU pestijo težave pri oskrbi z vodo. Zato Evropsko komisijo pozivam, naj področje uporabe uredbe z namakanja v kmetijstvu razširi še na mestne zelene površine, kot so parki, vrtovi in športna igrišča, ter čiščenje cest.“

Člani so podprli Andresa Jaadlo (EE/ALDE) in njegov osnutek mnenja o vesoljskem programu Evropske unije in Agenciji Evropske unije za vesoljski program . „Vesoljski program EU mora biti tesno povezan s ključnimi prednostnimi področji politike, kot so energija, podnebne spremembe in okolje, da se poveča konkurenčnost vesoljske industrije in spodbudi regionalni razvoj, pa je treba ustanavljati vesoljska središča in medregionalne grozde.“

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37