Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Konferenca o prihodnosti Evrope: izvoljeni politiki na ravni EU ter nacionalni regionalni in lokalni ravni bi se morali povezati, da okrepijo demokratični model EU  

Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez in Guy Verhofstadt – trije predstavniki Evropskega parlamenta v izvršnem odboru konference o prihodnosti Evrope – so s člani OR razpravljali o vlogi in prispevku regionalnih in lokalnih voditeljev h konferenci.

Izvoljeni regionalni in lokalni politiki, ki so v EU zastopani v OR, ter poslanci Evropskega parlamenta, edine institucije EU, katere člane neposredno izvolijo državljani, bi se morali povezati v okviru konference za prihodnost Evrope. Skupaj bi si morali prizadevati za to, da se bo slišala želja državljanov po Evropski uniji, ki jim bo bližje, ki bo spoštovala načelo subsidiarnosti in se bo s pogledom v prihodnost odzivala na nove izzive na svetovni in lokalni ravni. To je bilo sporočilo članov OR med 145. plenarnim zasedanjem OR , ki so se ga udeležili Guy Verhofstadt, Manfred Weber in Iratxe Garcia Perez, predstavniki Evropskega parlamenta v izvršnem odboru konference. Poslanci EP so poudarili, da so člani OR močni zavezniki v obsežni, resnično vključujoči, pregledni, geografsko in politično uravnoteženi razpravi o prihodnosti Evrope.

Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas , ki vodi delegacijo OR v plenarni skupščini konference in se udeležuje sej njenega izvršnega odbora, je povedal: „Izvoljeni lokalni politiki in poslanci Evropskega parlamenta imajo skupni cilj: krepiti vse dele hiše evropske demokracije in Evropo približati državljanom, ki jim služi. Morali bi sodelovati prek svojih političnih družin in konferenco o prihodnosti Evrope popeljati do uspeha. Poznamo potrebe naših ljudi in konferenci dajemo demokratično legitimnost. Naša prihodnost je v močnejši in bolj enotni Evropi.“

Guy Verhofstadt, poslanec Evropskega parlamenta, sopredsednik izvršnega odbora in koordinator delegacije EP v konferenci za prihodnost Evrope, je dejal: „Konferenca o prihodnosti Evrope ( #CoFoE ) je kot štafetna tekma. Začeli jo bodo državljani, ki bodo na okroglih mizah izrazili svoje želje in priporočila. Nato bodo štafetno palico predali in mi bomo na več plenarnih zasedanjih iz njihovih priporočil oblikovali konkretne predloge reform. V zadnjem delu tekme bodo naše demokratične institucije te reforme odobrile in izvedle. OR bo koristen akter s pomočjo svojih članov, ki se nahajajo v mestih in regijah po vsej Evropski uniji.“

Manfred Weber, predsednik skupine EPP v Evropskem parlamentu in član izvršnega odbora konference o prihodnosti Evrope, je povedal: „Pred nami je desetletje velikih sprememb. Ko gre za teme, kot so podnebne spremembe, delovna mesta in rast, digitalizacija, socialne zadeve, demografija in migracije, s pripravami na prihodnost ne smemo čakati do naslednje krize. Vprašati se moramo, ali je Evropska unija zdaj strukturno sposobna odgovoriti na izzive, s katerimi se soočamo. Jasno je, da moramo zgraditi Evropo, ki je dejansko zmožna ukrepati, a tudi bolj demokratično Evropo, ki bo bližje državljanom, občinam in regijam. OR ima prek svojih izvoljenih članov pri tem ključno vlogo.“

Iratxe Garcia Perez, predsednik skupine S&D v Evropskem parlamentu in član izvršnega odbora konference o prihodnosti Evrope, je dejal: „Konferenca o prihodnosti Evrope je priložnost, ki je ne smemo zamuditi, saj se lahko prek nje ponovno povežemo z državljani in izvemo, kakšno Evropsko unijo si želijo. EU ne gradijo le institucije, temveč jo vsak dan gradijo vsa mesta in kraji, vse upravne ravni pa imajo svojo vlogo in pomen. Bogastvo Evrope se skriva v raznolikosti naših vasi, mest in regij. Zato mora ta konferenca doseči kraje, ki so daleč od bruseljskega mehurčka, in prisluhniti vsem glasovom. Želimo si namreč bolj participativno Evropo z več enakosti in solidarnosti ter bolj feministično Evropo.“

Dejavnosti delegacije OR v konferenci o prihodnosti Evrope :

- udeležba na sejah plenarne skupščine in delovnih skupin konference;

- priprava pisnih prispevkov, tudi ob podpori skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo , neodvisnega svetovalnega telesa sedmih modrih žena in mož, ki mu predseduje nekdanji predsednik Evropskega sveta Herman van Rompuy in katerega naloga je podpirati politično in institucionalno vlogo OR z oblikovanjem strateških političnih analiz, osredotočenih na lokalne in regionalne vidike . V prispevke se bodo vnesli tudi rezultati ankete, ki jo je OR izvedel med državljani o konferenci o prihodnosti Evrope ;

- organizacija dialogov in razprav v volilnih enotah ter poročanje o njih, in sicer v sodelovanju z Evropskim gibanjem ali Evropskim mladinskim forumom ter tudi drugimi institucijami EU, na primer z mrežo Evropske komisije Europe Direct in projektom Evropskega parlamenta BELE . Poleg tega bodo jeseni v sodelovanju s fundacijo Bertelsmann organizirani nadnacionalni dialogi z državljani;

- oblikovanje zavezništev podobno mislečih delegatov na konferenci, da bi skupaj spodbujali priporočila, ki so pomembna za regije, mesta in vasi po vsej EU;

- mobilizacija lastnih mrež, kot so združenja lokalnih in regionalnih oblasti po vsej EU, mreža nekdanjih članov OR in novoustanovljena mreža lokalnih svetnikov EU , mreža RegHub in zavezništvo za kohezijo , da bi lokalne in regionalne politike spodbudila k organizaciji razprav z državljani. Rezultati teh posvetovanj bodo predstavljeni na plenarnem zasedanju konference.

OR bo svoj končni prispevek h konferenci predstavil na 9. evropskem vrhu regij in mest , ki bo potekal med francoskim predsedovanjem Svetu 3. in 4. marca 2022.

Obrazložitev:

Konferenca o prihodnosti Evrope se je začela 9. maja 2021 v Strasbourgu. Gre za edinstven dialog z državljani iz vse Evropske unije, da bi jih pritegnili k razmisleku in jim dali možnost prispevati priporočila o tem, kako naj v bližnji prihodnosti oblikujemo Evropsko unijo, pri čemer nas še posebej zanima devet tem : podnebne spremembe in okolje; zdravje; gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta; EU v svetu; vrednote in pravice, pravna država, varnost; digitalna preobrazb; evropska demokracija; migracije, izobraževanje, kultura, mladi in šport.

V ta namen je bila vzpostavljena večjezična digitalna platforma , ki ljudem iz različnih držav članic omogoča, da se povezujejo in razpravljajo o svojih predlogih, bodisi na posebnih dogodkih bodisi neposredno na platformi. Zamisli in priporočila dialoga z državljani je treba vnesti v to platformo, da jih bo mogoče upoštevati v nadaljnjih razpravah. Prispevki in zamisli bodo obravnavani v skupščinah državljanov, ki se bodo sestale 14-krat. Predstavniki teh skupščin bodo prispevke predložili plenarni skupščini konferenca o prihodnosti Evrope, ki se bo do konca posvetovalnega procesa sestala 6-krat.

Plenarno skupščino konference o prihodnosti Evrope sestavlja 432 članov: 108 predstavnikov Evropskega parlamenta, 54 predstavnikov Sveta, 3 predstavniki Evropske komisije, 108 predstavnikov nacionalnih parlamentov, 80 predstavnikov evropskih okroglih miz z državljani in državljankami (pri čemer bo tretjina mlajših od 25 let), predsednica Evropskega mladinskega foruma, 27 predstavnikov nacionalnih okroglih miz z državljani in državljankami, po 18 predstavnikov OR in EESO ter po 8 predstavnikov socialnih partnerjev in civilne družbe.

Izvršni odbor konference o prihodnosti Evrope sestavljajo po trije predstavniki in po največ štirje opazovalci iz vsake EU institucije. Evropsko komisijo zastopajo podpredsedniki Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica in Věra Jourová, Svet zastopa trenutno predsedstvo (Slovenija v 2. polovici leta 2021, sledi pa ji Francija), Evropski parlament pa zastopajo Guy Verhofstadt, Manfred Weber in Iratxe Garcia Perez. OR je povabljen, da se udeleži sej izvršnega odbora. Izvršni odbor nadzira delo konference in pripravlja seje plenarnega zasedanja konference, vključno s prispevki državljanov in njihovim spremljanjem. Redno poroča skupnemu predsedstvu konference (predsedniki Komisije, Evropskega parlamenta in Evropskega sveta). Po razpravi bodo sklepi, soglasno sprejeti na plenarnih zasedanjih, predloženi izvršnemu odboru. Izvršni odbor bo popolnoma pregledno pripravil osnutek poročila v sodelovanju s plenarno skupščino konference na podlagi njenih sklepov. Poročilo bo objavljeno na večjezični digitalni platformi in predloženo skupnemu predsedstvu.

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Občina Michałowo in njeni prebivalci prejeli nagrado župana Pawła Adamowicza za pomoč beguncem na meji z Belorusijo
Občina Michałowo in njeni prebivalci prejeli nagrado župana Pawła Adamowicza za pomoč beguncem na meji z Belorusijo
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023