Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Konferenca o prihodnosti Evrope: če želimo zadovoljiti potrebe državljanov, moramo poslušati in ukrepati  

Na plenarnem zasedanju Konference o prihodnosti Evrope , ki je potekala ta konec tedna v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, se je glas več kot milijona lokalno in regionalno izvoljenih politikov ob razširjeni delegaciji slišal kot še nikoli doslej. Drugega plenarnega zasedanja konference se je namreč skupaj udeležilo kar 30 lokalnih in regionalnih predstavnikov .

Osemnajstčlanski delegaciji Evropskega odbora regij (OR), politične skupščine lokalnih in regionalnih oblasti EU, se je v Strasbourgu pridružilo še dvanajst predstavnikov vodilnih evropskih združenj in drugih deležnikov , ki zastopajo lokalne in regionalne oblasti ter skupščine iz vse Evrope. Skupaj so poudarili ključno vlogo, ki jo imajo kot politična raven, ki je najbližja državljanom in ji državljani najbolj zaupajo ter je odgovorna za izvajanje 70 % politike EU.

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija, ki vodi delegacijo OR, je dejal: „Naši državljani pričakujejo, da jim bodo njihovi izvoljeni voditelji prisluhnili in sprejeli ukrepe za doseganje konkretnih rezultatov. Nedavna raziskava , ki je zajela več kot 3300 lokalnih in regionalnih politikov v EU, je pokazala, da jih 85 % med njimi želi biti bolj vključenih v oblikovanje politik EU, 75 % pa jih želi uvesti več participativne demokracije. Naša delegacija 30 regionalnih in lokalnih predstavnikov poziva k bolj demokratični in učinkoviti Evropski uniji, ki priznava, da odločitve, sprejete v Bruslju ali Strasbourgu, na koncu izvajajo izvoljeni voditelji na lokalni in regionalni ravni. Zato jim je treba dati večjo vlogo pri odločanju EU na področjih, ki so v njihovi pristojnosti, da bi povrnili zaupanje v Evropsko unijo in jo približali ljudem.“

Vasco Alves Cordeiro , prvi podpredsednik OR, je ob tem dodal: „Izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti so pripravljeni polno sodelovati pri oblikovanju prihodnosti Evrope. Poslušati na konferenci je pomembno, prav tako pa je pomembno delovati. Nadaljnje ukrepanje po konferenci bo tako ključnega pomena. Dialog z Evropejci se ne bi smel končati spomladi 2022. Člani Evropskega odbora regij že pozivamo k vzpostavitvi stalnega dialoga z državljani. Če želimo spremeniti EU in njeno delovanje, ne bi smeli imeti zadržkov pri zagotavljanju kohezije, solidarnosti in socialne pravičnosti.“

Konec tedna v Strasbourgu se je 30 lokalnih in regionalnih predstavnikov pridružilo poslancem Evropskega parlamenta, članom Evropske komisije in nacionalnih vlad, predstavnikom državljanov in drugim udeležencem, da bi v več tematskih skupinah razpravljali o različnih vprašanjih in tako prispevali k sprejetju končnih sklepov konference. Med drugim so razpravljali o vprašanjih, kot so participativna demokracija, zdravje, podnebne spremembe, socialna pravičnost, izobraževanje, digitalizacija družbe in migracije . Na vseh teh področjih so lokalne in regionalne oblasti v ospredju pri zagotavljanju storitev, infrastrukture in podpore državljanom.

OR bo svoj končni prispevek h konferenci predstavil na 9. evropskem vrhu regij in mest , ki bo potekal med francoskim predsedovanjem Svetu EU 3. in 4. marca 2022 v Marseillu.

Pojasnilo:

OR ima kot uradna institucija EU pravico biti zastopan na Konferenci o prihodnosti Evrope z delegacijo 18 članov iz različnih držav in političnih skupin. Za večjo udeležbo poddržavnih predstavnikov pri oblikovanju prihodnosti Evrope je OR k sodelovanju pozval tudi druge regionalne in lokalne politične organizacije in združenja iz vse Evrope. Tako je bila delegacija lokalnih in regionalnih predstavnikov okrepljena s še 12 člani, ki prihajajo iz naslednjih organizacij: Svet evropskih občin in regij , Eurocities , Skupščina evropskih regij , Konferenca obrobnih obmorskih regij , Združenje evropskih obmejnih regij in Konferenca evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin. V delegaciji je bilo tako na koncu 30 članov .

Vprašanja, o katerih se je razpravljalo v delovnih skupinah in na plenarnem zasedanju konference, so delno prevzeta z digitalne platforme , kjer lahko vsakdo v EU predloži zamisli in predloge. K razpravi na tej platformi so prispevali tudi člani OR s približno 40 konkretnimi predlogi za večje vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti. O glavnih temah konference z vidika državljanov se je razpravljalo tudi na državljanskih forumih, ki jih sestavlja 800 moških in žensk vseh starosti iz vse EU in vseh družbenih okolij. Ti bodo skupaj z lokalnimi in regionalnimi predstavniki pomembno prispevali k učinku in razvoju politik EU v praksi.

Druge primere osrednje vloge OR pri zagotavljanju glasu podnacionalnih vlad pri razvoju evropske demokracije najdete tudi na straneh skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo , ankete, ki jo je OR izvedel med državljani o Konferenci o prihodnosti Evrope , Mreže nekdanjih članov OR in novoustanovljene mreža lokalnih svetnikov EU .

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023