Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Komisija je v svojem poročilu omenila pobudo RegHub in obljubila okrepitev sodelovanja z Odborom regij glede prispevanja k oblikovanju politik Komisije.  

Evropska komisija je v svojem nedavnem poročilu z dne 15. aprila, v katerem je preučila stanje na področju boljšega pravnega urejanja, navedla najnovejše ukrepe, ki jih je Evropski odbor regij sprejel, da bi uresničil lanska priporočila projektne skupine za subsidiarnost.

Poročilo navaja: „Projektna skupina je prav tako poudarila, da je zbiranje mnenj lokalnih in regionalnih organov po vsej Uniji izziv. Medtem je Odbor regij ustanovil pilotno mrežo regionalnih središč za ocenjevanje izvajanja politike EU (RegHub), ki ocenjuje izvajanje zakonodaje EU v praksi (20).

Komisija bo okrepila sodelovanje z Odborom regij, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, predstavništvi Komisije v državah članicah, nacionalnimi organi in drugimi predstavniškimi združenji, da bi povečala splošno ozaveščenost o možnostih prispevanja k oblikovanju politik Komisije.“​

Deli :
 
Podobne informacije
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022