Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Kohezijska politika mora bolj spodbujati enakost spolov v Evropi  

Kohezijska politika mora obravnavati vprašanji enakosti spolov in udeležbe žensk na trgu dela, ki sta ključni za večjo ekonomsko in socialno kohezijo v Evropi. Ta poziv je vključen v mnenje, ki ga je pripravila Donatella Porzi, članica deželnega sveta Umbrije v Italiji, Evropski odbor regij (OR) pa ga je sprejel na plenarnem zasedanju 2. decembra. Po mnenju lokalnih in regionalnih voditeljev je izredno pomembno, da se vidik spola upošteva tudi v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost.

Člani OR so med razpravo o mnenju o razsežnosti spola v strukturnih skladih in Kohezijskem skladu za obdobje 2021–2027 , ki je potekala na plenarnem zasedanju, poudarili, kako pomembna je enakost spolov v prizadevanjih za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v Evropi. Enakost spolov bi zato morala biti horizontalno merilo pri pripravi programov kohezijske politike, njihov cilj in močan dejavnik, potreben za doseganje ciljev kohezijske politike glede trajnostnega in uravnoteženega razvoja;

Poročevalka Donatella Porzi (IT/PES), članica deželnega sveta Umbrije, je ob tem povedala: „Kohezijska politika naj bi zmanjšala regionalne ekonomske in socialne razlike, toda ali zmanjšuje tudi razlike med spoloma? Za okrevanje EU po pandemiji je pomembno, da se poiščejo konkretna orodja za spodbujanje enakosti spolov in pomaga naši družbi kot celoti. Kohezijski skladi lahko prinesejo oprijemljive rezultate, ko gre za izboljšanje politik na področju nege in varstva otrok, podporo podjetnicam ali spodbujanje udeležbe žensk na trgu dela na podeželju, če jih naštejemo le nekaj. Tukaj se mora začeti pravični prehod.“

Na razpravi na plenarnem zasedanju je sodelovala tudi Monika Vana (AT/Zeleni), poslanka v Evropskem parlamentu in poročevalka o razsežnosti spola v kohezijski politiki.

Člani OR poudarjajo, da lahko kohezijska politika in načini priprave operativnih programov, glede na obseg financiranja, njegove značilnosti in usmeritev, resnično prispevajo k dejansko večji enakosti med moškimi in ženskami. Zato pozivajo, naj se enakost spolov ne financira le s sredstvi iz Evropskega socialnega sklada , temveč iz vseh skladov. Sem sodita Evropski sklad za regionalni razvoj ( ESRR ) ter Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ( EKSRP ), kjer sta vprašanji enakosti spolov in udeležbe žensk na trgu dela pogosto bolj izpostavljeni.

Lokalni in regionalni voditelji priporočajo, naj organi, ki upravljajo evropske programe za obdobje 2021–2027, razvijejo projekte in ukrepe, katerih namen bo spodbujati enakost spolov, kot je podpora za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, ter naj spodbujajo ponovno vključevanje žensk, ki so zaradi pandemije COVID-19 izgubile delo. Kriza je dejansko posebej močno prizadela panoge, v katerih je zaposleno veliko število žensk, kot sta zdravstveno varstvo ter nega in varstvo otrok, s čimer so se razlike med spoloma še povečale.

Nenazadnje člani OR menijo, da je izjemno pomembno vidik spola vključiti v nacionalne načrte za okrevanje, pripravljene v povezavi z instrumentom Next Generation EU , pri čemer bi se pri glavnih projektih uporabljala načela in orodja za ocenjevanje enakosti spolov.

Evropska komisija kot prvi korak naslednje leto načrtuje novo metodologijo za oceno učinka več programov, ki jih financira EU in ki jih Komisija sama neposredno upravlja, na enakost spolov. V pobudo zaenkrat niso zajeti programi kohezijske politike, vendar bi se jo lahko v poznejši fazi razširilo na vse programe deljenega upravljanja.

Ozadje:

Komisija OR za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) je 24. novembra sprejela osnutek mnenja z naslovom Enakost spolov in podnebne spremembe: za vključevanje vidika enakosti spolov v evropski zeleni dogovor (poročevalka Kata Tüttő, HU/PES). Glasovanje o tem mnenju bo potekalo na plenarnem zasedanju januarja 2022.

 

OR v mnenju Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025 (poročevalka Concepción Andreu Rodríguez, ES/PES) „poziva evropske institucije, med katerimi je tudi Odbor regij, naj sprejmejo kodekse ravnanja, ki podpirajo sodelovanje žensk in moških pod enakimi pogoji, kar zadeva sestavo in vodilne položaje, pri čemer je končni cilj enaka zastopanost spolov med člani Evropskega odbora regij“.

OR je kot organ EU leta 2018 sprejel strategijo za enakost spolov, ki jo redno posodablja. Marca 2018 pa je predsedstvo OR sprejelo politiko, da ni dovoljeno imeti popolnoma moške komisije za lastne, organizirane in soorganizirane dogodke ter konference.

Vse informacije o dejavnostih OR za spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov na lokalni in regionalni ravni so na voljo tukaj .

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023