Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Kohezijska politika 2021–2027: vseevropsko zavezništvo pozdravlja predloge za vključitev vseh regij ter dodelitev pomembne vloge mestom in regijam, vendar svari pred posledicami zmanjšanja sredstev  

Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance proslavlja svoje prve ključne dosežke pri zagotavljanju kohezijske politike za vse in ohranjanju načela upravljanja na več ravneh. Vendar pa lahko predlagani 10-odstotni proračunski rez in tveganja, povezana s centralizacijo, lokalnim akterjem onemogočijo, da bi učinkovito podprli državljane in podjetja.

Zavezništvo za kohezijo je imelo v zadnjem letu z vključevanjem vseh akterjev kohezijske politike EU pomembno vlogo pri preprečevanju slabšega scenarija glede zmanjšanja sredstev (za 15 ali celo 30 %) in zagotavljanju financiranja EU za vse evropske regije in mesta po letu 2020.

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih EU. Pravico imate zahtevati podrobne informacije o svojih osebnih podatkih, popraviti morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke in zaprositi, da se vaši podatki izbrišejo z našega poštnega seznama.

Vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov PresseCdr@cor.europa.eu . E-pošto lahko pošljete tudi uradni osebi OR za varstvo podatkov na naslov data.protection@cor.europa.eu . V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko tudi kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ( http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ ).