Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Kohezija, konkurenčnost, konvergenca: predsednik portugalske vlade se zavzema za več sredstev in regionalnih naložb za Evropo  

Predsednik portugalske vlade Antonio Costa se je v razpravi o prihodnosti Evrope pridružil več sto lokalnim in regionalnim voditeljem. Med razpravo Evropskega odbora regij (OR) je portugalski premier dejal, da se mora Evropa nujno preusmeriti in se na svetovno konkurenco odzvati z reševanjem regionalnih razlik, večjim prispevkom držav članic v proračun EU, okrepitvijo regionalnih naložb in vključitvijo vseh ravni upravljanja.

Predsednik portugalske vlade je dejal, da mora EU dati prednost socialni koheziji in konvergenci med regijami in mesti. Antonio Costa, ki je tudi bivši član OR, se je zavzel za povečanje proračuna EU, rekoč da 1 % bruto nacionalnega prihodka ni dovolj: „V globaliziranem svetu Evropa potrebuje več kohezije in konkurenčnejše gospodarstvo. V odzivanju na nove izzive ne smemo omajati temeljev naše Unije, kot sta skupna kmetijska politika ali kohezijska politika. Imamo ambicije in imamo politike. Če želimo močnejšo Unijo, ki je bolj odporna na krize in bolje pripravljena na nove izzive, potem moramo dobiti Unijo z več sredstvi.“

Razprava je potekala v okviru plenarnega zasedanja OR in predsednik OR Karl-Heinz Lambertz se je strinjal s povedanim: „Odgovorni smo za to, da se Evropa vrne na pot uravnotežene gospodarske rasti. Socialna, ekonomska in teritorialna kohezija tvorijo DNK naše Unije, potrebujemo pa več naložb v regije in podeželje. Naslednji proračun EU bo določil novo smer Evrope, zato morajo države članice povečati, ne pa zmanjšati finančna sredstva, ki jih imajo regije in mesta za ustvarjanje delovnih mest in poglabljanje evropske integracije.“

Evropski odbor regij si skupaj z lokalnimi združenji prizadeva za regionalne naložbe EU v naslednjem proračunu EU z vseevropskim zavezništvom za kohezijo #CohesionAlliance. Tudi premier Costa se je zavzel za trdno kohezijsko politiko. „Evropa je s kohezijsko politko segla v vsako vas, vsako mesto, vsak kraj in vsako evropsko ulico,“ je dejal. „Zato kohezija ne more in ne sme biti spremenljivka za prilagajanje naslednjega večletnega finančnega okvira.“

Člani Evropskega odbora regij, skupščine lokalnih in regionalnih voditeljev EU, so med razpravo podprli vizijo predsednika portugalske vlade. Potrdili so ugotovitev, da je treba evropsko gospodarstvo prenoviti s krepitvijo teritorialne kohezije, infrastrukture in okoljske vzdržnosti. Strinjali so se, da mora EU zato posvetiti večjo pozornost vlogi in učinku lokalnih in regionalnih oblasti, ki so pristojne ne samo za vodenje regionalnih gospodarstev, temveč tudi za izražanje pomislekov volivcev in za povezovanje skupnosti v podporo politik EU.

Portugalski premier je še dodal, da je treba pohiteti z dokončanjem evropske monetarne unije: „Strukturne pomanjkljivosti euroobmočja ostajajo nerešene. Dokler ekonomska in monetarna unija ostaja nepopolna, ostaja tudi nevarnost novih kriz. Zato se zavzemam za oblikovanje proračuna euroobmočja na podlagi lastnih sredstev.“

***

Opomba za urednike:

Razprava je prispevek k pobudi OR Razmislimo o Evropi , v okviru katere člani OR pripravljajo na stotine razprav z državljani po Evropi: ugotovitve bodo povzete v poročilu, ki bo še letos predloženo Evropskemu svetu.

OR je v želji po trdni kohezijski politiki za vse regije in mesta po letu 2020 skupaj z vodilnimi združenji mest in regij EU ustanovil zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance: gibanje državljanov, h kateremu lahko pristopi vsakdo, ki meni, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti EU. Zavezništvu se vse od njegove ustanovitve oktobra lani vsak dan pridružujejo novi podpisniki, med njimi regionalne in lokalne oblasti, poslanci Evropskega parlamenta, poslovna združenja, predstavniki akademskih krogov, sindikati in možganski trusti.

Posnetek razprave si lahko ogledate na EbS . Fotografije je mogoče prenesti brezplačno.

Kontaktna oseba:
Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Podobne informacije
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023