Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropsko okrevanje mora temeljiti na koheziji in partnerstvu  

Zavezništvo za kohezijo #Cohesion Alliance – vseevropsko zavezništvo 12 000 podpisnikov, ki se zavzema za močnejšo kohezijsko politiko po letu 2020 – pozdravlja predlog Evropske komisije o reviziji proračuna EU za obdobje 2021–2027 in predlog načrta za okrevanje, ki vključuje podaljšanje sedanjih kohezijskih programov z večjo prožnostjo in dodatnim financiranjem. Obenem zavezništvo Evropsko komisijo in države članice poziva, naj poskrbijo za vključenost mest, občin in regij ter ohranijo močan poudarek na koheziji v vseh ukrepih za okrevanje, usmerjenih v ponovni zagon gospodarstva, spodbujanje trajnosti ter krepitev teritorialnega in socialnega tkiva Unije, tudi v okviru evropskega semestra.

Večletni finančni okvir EU in načrt za okrevanje se morata pri spoprijemanju s pomembnimi izzivi, kot so evropski zeleni dogovor, cilji trajnostnega razvoja, evropski steber socialnih pravic in digitalna preobrazba, močno opreti na kohezijo kot temeljno vrednoto Evropske unije. Mesta, občine in regije v sedanji krizi bolj kot kdaj koli doslej potrebujejo neposredno podporo močne kohezijske politike, da se preprečita povečevanje regionalnih razlik in neenakomerno okrevanje, saj nimajo vse države članice enakih finančnih zmožnosti za reševanje sedanjih gospodarskih in socialnih izzivov.

Zavezništvo za kohezijo pozdravlja predlog Evropske komisije, da kohezijska politika ostane močna dolgoročna naložbena politika EU, in naložbe v višini 55 milijard evrov (v cenah iz leta 2018) v okviru pobude REACT-EU za učinkovit odziv na pandemijo COVID-19 ter njene socialne in gospodarske posledice. Podaljšanje sedanjih operativnih programov bo omogočilo hitro izvajanje ključnih naložb. Poleg tega bosta večja prožnost pri prenosu sredstev med skladi in razširitev njihovega področja uporabe na podporo zdravstvenim storitvam, turizmu in kulturnemu sektorju ter zagotavljanje obratnega kapitala za mala in srednja podjetja pomagali lokalnim in regionalnim oblastem pri vlaganju v področja, ki sredstva najbolj potrebujejo, pod pogojem da se v celoti spoštujejo temeljna načela kohezije.

Vendar pa zavezništvo dvomi, da bo novi mehanizem za okrevanje in odpornost, ki je najmočnejše naložbeno orodje v načrtih EU za okrevanje, uspešen brez upoštevanja različnih potreb regij, mest in občin ter močnega sodelovanja lokalnih akterjev. Trenutno je večina ukrepov usmerjenih le na države članice, pri čemer ni jasno, koliko besede bodo pri reviziji programov in porabi sredstev imele lokalne in regionalne oblasti. Močna povezava instrumenta z evropskim semestrom in priporočili za posamezne države lahko vodijo k nadaljnji centralizaciji načrtov za okrevanje. Zavezništvo poziva vse institucije EU in nacionalne institucije ter zlasti evropsko komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreira, naj z ustreznimi ukrepi poskrbijo za to, da bodo nacionalni načrti za okrevanje in odpornost spoštovali načelo partnerstva, upoštevali resnične potrebe državljanov in podjetij ter omogočili močnejše in bolj strukturirano sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti.

Partnerske organizacije zavezništva #CohesionAlliance so svoje prednostne naloge predstavile v novem osnutku izjave , v katerem navajajo, da je kohezija temeljna vrednota Evropske unije ter eden glavnih ciljev vseh njenih politik in naložb. Partnerji zavezništva za kohezijo 2.0 bodo to novo izjavo sprejeli na naslednjem srečanju v začetku junija.

Tajništvo:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023