Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta EU pozdravljajo zavezo držav članic, da kohezijsko politiko ohranijo kot osrednji steber Unije  

Člani #CohesionAlliance – zavezništva na ravni EU z 12 000 podpisniki, ki se zavzemajo za močnejšo kohezijsko politiko – so se odzvali na sklepe o kohezijski politiki, ki jih je danes sprejel Svet EU za splošne zadeve.

Zavezništvo za kohezijo pozdravlja sklepe, ki jih je sprejel Svet za splošne zadeve, v katerih je poudarjen pomen kohezije kot načela, politike, cilja in stebra Evropske unije. Hkrati opozarja, da je kohezija dolgoročna politika, ki bi morala še naprej koristiti vsem regijam EU. Čeprav je prispevala tudi k ublažitvi posledic nedavnih kriz, kot sta pandemija COVID-19 in vojna Rusije proti Ukrajini, pa mora kohezijska politika ostati najpomembnejša dolgoročna politika EU za zmanjšanje razlik med regijami.

Zavezništvo je pripravljeno sodelovati z Evropsko komisijo in državami članicami pri nadaljnji opredelitvi načela neškodovanja koheziji, ki bi moralo preprečiti ustvarjanje novih neenakosti v Evropi. Krepitev kohezije kot splošne vrednote Evropske unije še nikoli ni bila tako pomembna kot zdaj.

Zavezništvo za kohezijo pozdravlja priznanje, da bi morala kohezijska politika še naprej temeljiti na deljenem upravljanju in sporazumih o partnerstvu med evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi ter vključevati lokalne deležnike. Poleg tega poudarja poziv ministrov proti povečanju števila in razdrobljenosti instrumentov financiranja, da bi se izognili morebitnemu prekrivanju s kohezijsko politiko. V pozivu je upoštevana tudi nova izjava, ki so jo oktobra sprejeli člani zavezništva za kohezijo.

Vseevropsko zavezništvo ponavlja, da se zavzema za poenostavitev kohezijske politike v prihodnosti ter izboljšanje njene učinkovitosti in pozitivnih rezultatov za evropske državljane. Partnerji podpirajo učinkovito izvajanje naložbenih načrtov za obdobje 2021–2027 in so pripravljeni prispevati k razpravi o prihodnosti kohezijske politike.

Predsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro je povedal: „Okrepiti in utrditi moramo temeljna načela kohezijske politike kot dolgoročne strukturne politike, ki se izvaja v partnerstvu z regijami in mesti, hkrati pa jo posodobiti, da bi jo evropska mesta in regije lahko učinkoviteje in enostavneje izvajali. Upoštevati moramo izkušnje iz preteklosti, ko smo s kohezijsko politiko obravnavali nedavno krizo v Evropi, da bi jo pripravili na prihodnost. Pozdravljam današnjo zavezo držav članic, da bodo izboljšale usklajevanje sredstev EU, namenjenih evropski koheziji. Skupaj bomo v okviru novega zavezništva za kohezijo uspešno okrepili kohezijsko politiko, ki prinaša napredek in blaginjo za vse državljane v Evropi.

Kontakt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023