Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Tesnejše sodelovanje med Evropsko komisijo, mesti in regijami za boljše izvajanje sporazumov o prosti trgovini  

Phil Hogan, evropski komisar za trgovino, se je 2. marca udeležil seje komisije za ekonomsko politiko (ECON) v Evropskem odboru regij (OR) in z njenimi člani razpravljal o priložnostih ter ovirah pri izvajanju sporazumov o prosti trgovini na lokalni in regionalni ravni. Člani komisije ECON so poleg tega sprejeli priporočila glede izvajanja teh sporazumov, proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost ter storitvenega svežnja.

Trgovinski sporazumi EU s tretjimi državami pokrivajo več kot 70 svetovnih trgov in približno 41 % svetovne trgovine EU z blagom. Približno 36 milijonov delovnih mest v EU je trenutno odvisnih od izvoza v druge dele sveta. Kljub velikemu potencialu, ki ga ima trgovina še vedno z vidika rasti, zaposlovanja, ustvarjanja delovnih mest in naložb v EU, je treba storiti več za boljše izvajanje sporazumov o prosti trgovini na lokalni ravni.

„Če želimo oblikovati politike EU, ki so hkrati učinkovite in sprejemljive, bo odločilen glas naših regij. Pri tem ima Odbor regij ogromno dodano vrednost. Vaši člani slišijo stališča lokalne ravni po vsej Evropi in tako v politike EU vnašate demokratično legitimnost,“ je v uvodnem nagovoru dejal komisar za trgovino Phil Hogan .

Anketa , ki jo je pred kratkim (2019) izvedel OR v sodelovanju z Eurochambres, je pokazala, da je treba za učinkovito trgovanje odpraviti vrzeli v znanju o sporazumih EU o prosti trgovini. V ta namen je treba zagotoviti praktične informacije o tem, kako lahko MSP te sporazume uporabijo v praksi.

„Zelo pozdravljamo poročila o izvajanju sporazumov o prosti trgovini kot ključen korak najprej v smeri večje preglednosti in učinkovit instrument za seznanjanje s priložnostmi za rast, ki jih prinašajo trgovinski sporazumi. Glede na to, da se trgovinski sporazumi malo uporabljajo, smo trdno prepričani, da bi morali biti sporazumi o prosti trgovini prilagojeni MSP, ta pa bi morala biti pripravljena na njihovo izvajanje. Lokalne in regionalne oblasti imajo lahko pri tem ključno vlogo, saj so zaradi svojega znanja o MSP in bližine tem podjetjem v dobrem položaju za seznanjanje s koristmi sporazumov o prosti trgovini. Hkrati moramo paziti, da ne prezremo ozemelj, ki niso pripravljena na soočenje z mednarodno konkurenco, saj je naša naloga zagotoviti, da nobena regija ne bo zapostavljena. Ocene teritorialnega učinka so pri tem lahko močno orodje, saj pomagajo zgodaj poiskati in količinsko opredeliti možne učinke, s tem pa mestom in regijam omogočajo pravočasno uvajanje primernih politik,“ je dejal Michael Murphy (IE/EPP), predsednik komisije ECON in poročevalec za mnenje OR z naslovom Izvajanje sporazumov o prosti trgovini: regionalni in lokalni vidik , ki je bilo sprejeto na seji komisije.

„P ozdravljam prvi osnutek mnenja Odbora o izvajanju naših sporazumov o prosti trgovini, pri katerem imajo ključno vlogo regije. Kot je navedeno v osnutku, imajo od sporazumov o prosti trgovini največ koristi regije ter njihova podjetja in državljani. Upam, da bo osnutek mnenja začetek bolj sistematičnega sodelovanja med Komisijo in Odborom regij v zvezi z izvajanjem naših trgovinskih sporazumov,“ je še povedal komisar Hogan .

Poročevalec je predlagal, da se v okviru tesnejšega sodelovanja ohrani strokovna skupina za trgovinske sporazume; OR je pripravljen, da v njej prevzame aktivnejšo vlogo. Pozdravil je tudi imenovanje glavnega uradnika za trgovino, ki bo pristojen za spremljanje upoštevanja podnebnih in okoljskih zahtev ter zahtev glede delovne sile, ki jih določajo trgovinski sporazumi EU, in ponovil, da so mesta in regije pripravljena na tesno sodelovanje.

Po razpravi s komisarjem Hoganom so člani komisije ECON sprejeli mnenji o proračunskem instrumentu za konvergenco in konkurenčnost , ki ga je pripravil poročevalec Christophe Rouillon (FR/PES), ter o storitvenem svežnju – posodobljenem stališču evropskih lokalnih in regionalnih oblasti , ki ga je pripravil Jean-Luc Vanraes (BE/RE). Poleg tega so razpravljali o akcijskem načrtu za sodelovanje z Evropsko investicijsko banko v letu 2020.

Več informacij:

Informativno gradivo Evropske komisije: Letno poročilo o izvajanju trgovinskih sporazumov EU za leto 2019

Anketa o sporazumih o prosti trgovini: poročilo

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regije in mesta pozivajo k večji finančni podpori EU za območja, ‎ ki jih je brexit najbolj prizadel
Regije in mesta pozivajo k večji finančni podpori EU za območja, ‎ ki jih je brexit najbolj prizadel
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Kritične surovine in njihov pomen za prihodnost Evrope
Kritične surovine in njihov pomen za prihodnost Evrope
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regije morajo biti v središču evropske gospodarske politike
Regije morajo biti v središču evropske gospodarske politike
29.09.2020