Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Podnebne spremembe: čas je za ukrepanje  

Izjava predsednika Karla-Heinza Lambertza pred podnebnim vrhom OZN 23. septembra 2019 v New Yorku

Neupoštevanje več tisoč ljudi, ki vsak dan na ulicah pozivajo svetovne voditelje, naj izpolnijo obljube, ki so jih dali leta 2015 s podpisom Pariškega sporazuma v okviru konvencije OZN o podnebnih spremembah, ne bi pomenilo samo okoljske katastrofe, temveč bi bila to tudi gospodarska in moralna napaka. Skeptiki, ki dvomijo, da so podnebne spremembe povezane s človeškim vedenjem, ne obračajo zgolj hrbta znanosti, ampak tudi gospodarskim priložnostim, hkrati pa se s tem lahko povečajo tudi razhajanja med ljudmi in politiko. Vlade na vseh ravneh so dolžne ukrepati, saj bodo v nasprotnem primeru posledice nosile prihodnje generacije.

Znanstveni podatki so nedvoumni: podnebne spremembe so vse večje. Že zdaj doživljamo izredne in skrajne vremenske razmere. Pola in ledeniki se topijo, morska gladina se viša, izguba biotske raznovrstnosti pa dosega nove rekorde . Gospodarski argumenti so enako prepričljivi: segrevanje planeta nas vsako leto stane 12 milijard EUR. S prehodom na brezogljično gospodarstvo bomo dobili prepotrebna nova delovna mesta, EU bo postala bolj konkurenčna, naša odvisnost od energije pa se bo zmanjšala.

Generalni sekretar OZN Antonio Guterres bo danes na pomembni podnebni konferenci v New Yorku pozval k hitrejšemu izvajanju podnebnih ukrepov in večjim podnebnim ciljem. Svet je že dosegel najbolj ambiciozen mednarodni podnebni dogovor v zgodovini. Dogovorili smo se o ciljih, večini postopkov ter pravilih za izvajanje. Z zaenkrat predvidenimi ukrepi pa se bodo do leta 2100 temperature po svetu vseeno zvišale za 3°C. Zato moramo povečati svoje ambicije in obljube spremeniti v rezultate. Nihče ne more teh obljub uresničiti brez sodelovanja lokalnih skupnosti, mest in regij.

Polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih – in delež mestnega prebivalstva bo do leta 2050 verjetno dosegel 70 %. Mesta porabijo kar 80 % energije in ustvarijo skoraj toliko globalnih emisij toplogrednih plinov. Lokalne oblasti so ključne, saj so pristojne za več kot 70 % vseh ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in do 90 % ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. OZN je v poročilu, objavljenem ta teden, ocenila, da bodo naložbe v ukrepe za zmanjšanje emisij CO 2 do leta 2050 prinesle najmanj 23,9 bilijona USD .

Kljub temu lokalne vlade, mesta in regije uradno še vedno nimajo sedeža za pogajalsko mizo na svetovnih podnebnih pogovorih. Tudi zaveze in uspehi mest in regij na področju podnebja še niso bili uradno priznani ali zapisani v Pariški sporazum o podnebnih spremembah. Nekateri trdijo, da imamo za spremembo ravnanja na voljo samo 12 let, zato je nujno meriti in vključiti tudi njihova prizadevanja. Ti lokalno in regionalno določeni prispevki so bistveni, če naj izkoristimo dosežke mest in regij na področju podnebja.

V Evropskem odboru regij, skupščini lokalnih in regionalnih voditeljev EU, iz lastnih izkušenj poznamo osrednjo vlogo, ki jo imajo mesta in regije pri izvajanju podnebnih ukrepov. Naši člani imajo neposredne pristojnosti na ključnih področjih procesa razogljičenja in si vsak dan prizadevajo za ozelenitev urbanih območij, pri čemer posegajo po najrazličnejših trajnostnih rešitvah na področjih od prometa do proizvodnje in porabe energije, ravnanja z odpadki in varstva biotske raznovrstnosti. Vendar lokalne vlade potrebujejo več od priznanja in podpore.

Vlade in države pozivamo, naj posnemajo in razširijo Konvencijo županov , ki jo trenutno podpira več kot 9500 mest, ki so se prostovoljno zavezala, da bodo presegla cilje EU na področju podnebja in energije. Njen strukturiran sistem tehnične in finančne podpore pomaga lokalnim oblastem pri prehodu na zeleno gospodarstvo. Z evropsko finančno podporo prek instrumentov, kot je evropska pomoč, namenjena področju energije na lokalni ravni (ELENA), s katero je pred 10 leti začela Evropska investicijska banka, je bilo do zdaj zbranih za približno 6 milijard EUR naložb za podnebju prijazne naložbe lokalnih oblasti.

S t. i. zelenim dogovorom bo Evropska unija energetski prehod in razogljičenje gospodarstva postavila na vrh svojih prednostnih nalog. Evropa mora zvišati svoje energetske in podnebne cilje in ohraniti regionalno politiko EU – kohezijsko politiko – kot ključno orodje za uresničevanje podnebnih ukrepov. Naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje po letu 2020, o katerem trenutno potekajo pogajanja, mora upoštevati podnebna prizadevanja, vlade pa morajo odpraviti subvencije za naložbe v fosilna goriva.

Podnebne spremembe so med največjimi nevarnostmi, s katerimi se soočamo, in dejstvo, ki ga ni mogoče zanikati, je, da gre za tekmo s časom. Jasno je, da segrevanja planeta ne bodo ustavila posamična dejanja: potrebna so skupna prizadevanja vseh ravni upravljanja, podjetij, civilne družbe in posameznikov. Evropski odbor regij se je že pred pariško konferenco zavzemal za podnebno nevtralnost EU do leta 2015. EU si je ta cilj nedavno zastavila, vendar pa še ni uzakonjen. Države po vsem svetu pozivamo, naj predstavijo svoje načrte, da bi dosegli ta cilj, pri tem pa pokažejo, kako bodo vključile in podprle lokalne in regionalne oblasti.

Kontaktna oseba:

pressecdr@cor.europa.eu

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES. Pravico imate zahtevati podrobne informacije o svojih osebnih podatkih, popraviti morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke in zaprositi, da se vaši podatki izbrišejo z našega poštnega seznama.

Vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov PresseCdr@cor.europa.eu . E-pošto lahko pošljete tudi pooblaščeni osebi OR za varstvo podatkov na naslov data.protection@cor.europa.eu . V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko tudi kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ( https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en ).

Za več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov obiščite našo spletno stran: https://cor.europa.eu/en/Pages/legal-notice.aspx .

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023