Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni in regionalni voditelji so ključni za legitimizacijo pristopa od spodaj navzgor na konferenci o prihodnosti Evrope  

Predstavnika Evropskega parlamenta in akademskih krogov potrjujeta, da bi moral OR imeti pomembno vlogo pri stalnem zbiranju prispevkov državljanov, saj so lokalne in regionalne oblasti najbližja raven uprave, ki poleg tega uživa največ zaupanja

Člani komisije OR za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve (CIVEX) so razpravljali o vprašanju, kako okrepiti vlogo OR v sistemu upravljanja EU, zlasti na konferenci o prihodnosti Evrope. V razpravi sta sodelovala poslanec EP Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) in Sarah Meyer, strokovna sodelavka na univerzi Danube University Krems. Med glavnimi temami, ki bodo obravnavane na konferenci, so demokratični temelji Evropske unije. Lokalne in regionalne oblasti iz dneva v dan ohranjajo demokratične temelje EU in v praksi najpogosteje izvajajo predstavniško demokracijo. Razprava je pokazala, da je konferenca priložnost, da se izpostavi in promovira vloga OR kot institucionalnega predstavnika mest in regij v procesu odločanja EU v okviru obstoječih pogodb. Poleg tega bi lahko razmislili o spremembah pogodb, s katerimi bi OR podelili več zakonodajnih pristojnosti ter tako okrepili demokratično razsežnost EU.

Konferenca o prihodnosti Evrope bo odprta, vključujoča in pregledna razprava, v kateri bodo sodelovali državljani, civilna družba, nacionalne, regionalne in lokalne oblasti ter evropske institucije, da bi dali nov zagon evropskemu projektu in okrepili evropsko demokracijo. Začela se bo predvidoma 9. maja 2021, na dan Evrope, z enoletno zamudo zaradi pandemije COVID-19.

Na razpravi komisije CIVEX je beseda tekla o tem, ali sedanji pravni okvir EU omogoča OR, da v celoti izpolnjuje svojo vlogo kot glas mest in regij v EU, ter kakšna bi bila lahko konkretna vloga OR ter lokalnih in regionalnih oblasti na konferenci o prihodnosti Evrope, procesu, ki ga vodijo tri institucije EU, Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU.

Mark Speich (DE/EPP), deželni sekretar za zvezne, evropske in mednarodne zadeve, Severno Porenje-Vestfalija, in predsednik komisije CIVEX v OR, je povedal: „Kot politiki na regionalni in lokalni ravni moramo oblikovati konkretne predloge o prihodnosti Evropske unije. Potrebujemo jasno vizijo o prihodnosti Evrope regij. Jasnejša ko bo ta vizija, učinkoviteje lahko sprejmemo potrebne ukrepe za njeno uresničitev in konferenco o prihodnosti Evrope izkoristimo kot priložnost. Nenehno pozivamo k večjemu upoštevanju lokalnih in regionalnih oblast pri sprejemanju odločitev in zakonodaje na evropski ravni. Zdaj je treba oblikovati jasne predloge, da se ta zahteva tudi institucionalno in postopkovno jasno utemelji.“

Poslanec EP Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D), ki je koordinator S&D v parlamentarnem odboru za ustavne zadeve (AFCO), je predstavil pilotni projekt EP Building Europe with Local Entities (Gradimo Evropo z lokalnimi skupnostmi) in pojasnil, kako bi lahko k temu prispevali člani OR: „ Da bi Evropo približali ljudem in v okviru konference o prihodnosti Evrope bi morali okrepiti evropsko razsežnost v sodelovanju z nosilci odločanja na lokalni in regionalni ravni ter ustvariti bolj strukturiran in trajen participativni pristop, poleg organizacij civilne družbe, socialnih partnerjev in državljanov. V ta namen se bo izvajal pilotni projekt BELE – Building Europe with Local Entities , da bi izboljšali neposredno komuniciranje z državljani o političnih pobudah, ki jih izvaja Unija, z rednimi izjavami za medije in razpravami, ki jih bodo vodile lokalne oblasti. Naša naloga je, da s temi pobudami zagotovimo, da se bo na konferenci o prihodnosti Evrope upošteval pristop od spodaj navzgor, ki omogoča resnični dialog.“

Sarah Meyer , strokovna sodelavka na univerzi Danube University Krems, je predstavila projekt REGIOPARL , v okviru katerega se preučuje, kako lokalna in regionalna raven lahko pomembno vpliva na demokratično udeležbo. Dejala je: „Ker Svet jasno zagovarja pristop h konferenci o prihodnosti Evrope, ki daje prednost politiki, bi lahko OR svoja prizadevanja usmeril v dosledno in sistematično upoštevanje regionalne in lokalne perspektive v vseh temah, dejavnostih in rezultatih konference. V zvezi z neposrednim vključevanjem državljanom bo odločilno upravljanje pričakovanj, saj udeležba brez pristojnosti pri odločanju ali določanju dnevnega reda ne bo doprinesla k demokratični legitimnosti oblikovanja politike EU.“

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mob. tel.: +32 473 52 41 15

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023