Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Partnerstva med mesti se v Severni Makedoniji zdijo obetavna  

V Severni Makedoniji se vse bolj zavedajo pomena lokalnih in regionalnih oblasti v procesu širitve EU.

Občine v Severni Makedoniji kažejo veliko zanimanje za vzpostavitev neposrednih partnerstev z mesti in regijami v Evropski uniji, vlada Severne Makedonije pa je zavezana krepitvi lokalnih financ, so 2. junija izvedeli lokalni in regionalni politiki.

Karl Giacinti je v imenu delegacije EU v Severni Makedoniji članom Evropskega odbora regij razkril, da je za nov podporni program EU, namenjen lokalnim oblastem, veliko več zanimanja, kot je možnosti za sodelovanje. Spregovoril je na seji skupnega posvetovalnega odbora EU-Severna Makedonija, ki ga je Evropski odbor regij ustanovil, da bi olajšal politične stike in sodelovanje, mesta in regije v Severni Makedoniji pa tako pripravil na izzive, ki jih prinaša članstvo v EU. Lokalni in regionalni politiki iz EU so pozdravili novosti glede delovanja novega programa „EU za občine“. Nekaj jih je tudi nakazalo, da bi lokalne in regionalne oblasti, ki jih zastopajo, zanimalo sodelovanje z občinami iz Severne Makedonije.

Seja je potekala v času, ko se naložbe EU v države Zahodnega Balkana povečujejo, predsedstvo Sveta ministrov EU pa si – trenutno pod vodstvom Portugalske – prizadeva, da bi vse države članice EU podprle začetek uradnih pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo.

Agneza Rusi-Popovska , veleposlanica Severne Makedonije pri EU, je pohvalila prizadevanja portugalskega predsedstva Sveta EU rekoč, da je predlagalo „razumen kompromis“ z „ustvarjalno rešitvijo, ki koristi vsem“. Opisala je predlog, po katerem bi pristopni proces zaščitili pred morebitnimi dvostranskimi vprašanji in „omogočili, da bi se pogajanja bolj osredotočila na dejanska vprašanja, kot so pravna država, ekonomska konvergenca in usklajevanje pravil“.

David Cullen iz generalnega direktorata Evropske komisije za sosedstvo in širitvena pogajanja (GD NEAR) je dejal, da bi lahko gospodarski in naložbeni načrt, ki ga je lani uvedla Evropska komisija, potencialno pritegnil za 9 milijard EUR financiranja za Zahodni Balkan ter pospešil zeleni in digitalni prehod. „Tesno sodelovanje“ z lokalnimi in regionalnimi oblastmi je označil kot „osnovni pogoj“ za EU, saj je seznam dejavnosti, ki jih je treba izvajati na lokalni ravni, „praktično brezkončen“, in opozoril, da se več kot polovica od več kot 700 projektov, ki jih podpira EU, izvaja zunaj Skopja.

Goran Milevski , minister za lokalno samoupravo Republike Severne Makedonije, je dejal, da si vlada s pomočjo mednarodne skupnosti še naprej prizadeva za uresničevanje svoje nove strategije za regionalni razvoj, novega programa za trajnostni lokalni razvoj in programa decentralizacije. Pravkar je začela tudi prizadevanja za povečanje zmogljivosti lokalnih oblasti za pobiranje davkov in drugih virov dohodka ter v odziv na pandemijo okrepila zmogljivosti lokalnih skupnosti za krizno upravljanje in pospešila digitalizacijo.

Petre Šilegov, župan Skopja in predsednik Združenja enot lokalne samouprave Republike Severne Makedonije (ZELS), je poudaril visoko kakovost sodelovanja severnomakedonskih občin z občinami na Zahodnem Balkanu in v EU, pri čemer je posebej pohvalil sodelovanje pri projektih z bolgarskimi občinami.

Program EU za občine

Vzpostavitev programa „EU za občine“ za Severno Makedonijo leta 2020 odraža vse večja prizadevanja v podporo lokalnim in regionalnim oblastem v tej državi. G. Giacinti iz delegacije EU v Severni Makedoniji je skupnemu odboru povedal, da je za sodelovanje v tem programu zaprosilo približno 60 lokalnih oblasti v Severni Makedoniji. Delegacija pričakuje, da bo to jesen pripravila ožji seznam občin in nato organizirala dogodek za povezovanje najprimernejših kandidatov, na katerem bo OR pomagal pri opredelitvi lokalnih oblasti iz držav članic EU, ki se lahko povežejo s kolegi v Severni Makedoniji. Sodelujoče lokalne oblasti bodo deležne sredstev in tehnične podpore EU.

Jasna Gabrič (SI/Renew Europe), županja Trbovelj in sopredsednica skupnega posvetovalnega odbora EU-Severna Makedonija, je dejala: „Prepričana sem, da je medsebojno sodelovanje občin iz Severne Makedonije z občinami iz EU eden od najboljših načinov, da se severnomakedonske lokalne oblasti pripravijo na pristop in dosežejo praktične rezultate, ki jih bodo državljani cenili.“ „Pristop Severne Makedonije bo koristil lokalnim skupnostim po vsej EU in prepričana sem, da bomo vsi imeli koristi od širjenja družine,“ je dodala.

Sopredsednik skupnega posvetovalnega odbora iz Severne Makedonije, Borjančo Micevski , župan Krive Palanke, je opisal velik človeški in gospodarski davek, ki ga je terjala pandemija COVID-19 v državi, ter se zavzel za solidarnost med lokalnimi oblastmi v Severni Makedoniji in za pomoč EU pri odpravljanju posledic.

Nikola Dobroslavić (HR/EPP), predsednik Dubrovniško-neretvanske županije in poročevalec OR za širitveni proces, je poudaril vrsto drugih področij, na katerih bi bilo treba po mnenju OR podpreti lokalne oblasti v Severni Makedoniji. Opozoril je, da „ni integriranega sistema za spremljanje in načrtovanje lokalnega razvoja“, in pozval Evropsko komisijo, naj državam kandidatkam za članstvo v EU omogoči uporabo mehanizmov, kot je TAIEX (instrument za izmenjavo informacij in tehnično pomoč). Poudaril je, da je skupaj z OR naklonjen temu, da Severna Makedonija (in Albanija) čim prej začneta pristopna pogajanja z EU.

Skupni posvetovalni odbor EU-Severna Makedonija je sprejel svoj delovni program za obdobje 2021–2025 , ki temelji na sklopu osrednjih tem: lokalna demokracija, dobro upravljanje, pravna država in temeljne pravice; varstvo okolja, podnebni ukrepi in energija; lokalni gospodarski razvoj, demografska in socialna vprašanja; čezmejno sodelovanje in cilji OZN za trajnostni razvoj, s poudarkom na medsebojnih izmenjavah med predstavniki lokalnih oblasti v EU in v Severni Makedoniji.

Posledice pandemije COVID-19

Skupni posvetovalni odbor je razpravljal tudi o tem, kaj se dogaja s prošnjo Severne Makedonije za članstvo v EU in o posledicah pandemije COVID-19 na lokalni ravni. Na nacionalni ravni ima Severna Makedonija eno najvišjih stopenj smrtnosti v Evropi in njeno gospodarstvo se je leta 2020 skrčilo za 4,5 %.

Člani skupnega odbora iz Makedonije so poročali o zelo različnih izkušnjah. Sašo Pockov je dejal, da je njegovo občino Gevgelija, ki leži na meji z Grčijo, hudo prizadela ustavitev čezmejnega prometa. Nasprotno pa je županja Makedonske Kamenice Sonja Stamenkova dejala, da je tamkajšnji vodilni lokalni delodajalec – rudnik svinca in cinka – pomagal skupnosti in da občinski proračun ni bil prizadet.

Več informacij o skupnem posvetovalnem odboru EU-Severna Makedonija, vključno z njegovimi člani, je na voljo tukaj .

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-SHOWING-EARLY-PROMISE-IN-NORTH-MACEDONIA.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-SHOWING-EARLY-PROMISE-IN-NORTH-MACEDONIA.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-SHOWING-EARLY-PROMISE-IN-NORTH-MACEDONIA.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-SHOWING-EARLY-PROMISE-IN-NORTH-MACEDONIA.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UKRAINES-REGIONS-AND-CITIES-TAKE-FURTHER-STEPS-TOWARDS-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-SHOWING-EARLY-PROMISE-IN-NORTH-MACEDONIA.ASPX

Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
05.05.2023