Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije podpirajo glasovanje s kvalificirano večino o davčnih vprašanjih  
Evropski odbor regij poziva k odpravi davčnih oprostitev za letalsko gorivo

Evropski odbor regij – skupščina lokalnih in regionalnih oblasti EU – je na plenarnem zasedanju 26. junija v Bruslju sprejel mnenje, v katerem se je zavzel za to, da se o davčnih vprašanjih v EU ne bi več odločalo soglasno, temveč z glasovanjem s kvalificirano večino. V mnenju, ki ga je pripravil francoski župan Christophe Rouillon, je poudaril, da so na davčnem področju potrebna skupna prizadevanja za obravnavo izzivov, povezanih z davčnimi utajami in čezmejnim trgovanjem, pa tudi podnebnimi spremembami, saj se njihove posledice čutijo na lokalni ravni.

Globalizacija, digitalizacija in spremembe v storitvenem sektorju so sprožile hitro preoblikovanje gospodarstva, za katerega je značilna svoboda gibanja podjetij, kapitala in storitev znotraj evropskega enotnega trga. Za zagotovitev pravične obdavčitve po vsej Evropi morajo države članice uskladiti in posodobiti svoja davčna pravila. Obdavčevanje na ravni EU je zadnje politično področje, za katerega velja zahteva po odločanju s soglasjem. S tem se skupne politike sprejemajo na podlagi najmanjšega skupnega imenovalca, zaradi česar je napredek prepočasen, aktualni izzivi pa se ne obravnavajo dovolj ambiciozno.

Christophe Rouillon (FR/PES), župan mesta Coulaines in poročevalec za mnenje OR z naslovom Za učinkovitejše in bolj demokratično odločanje v davčni politiki EU , podpira predlog Evropske komisije, da se odločitve na davčnem področju ne bi več sprejemale s soglasjem, temveč s kvalificirano večino: „Obdavčevanje ne bi smelo postati najšibkejši člen evropskega povezovanja. Zaradi zahteve po odločanju s soglasjem na davčnem področju je kljub najnovejšemu tehnološkemu razvoju, spremembam na trgu in prožnejši davčni osnovi vsakršna večja reforma nemogoča. Države članice bi morale razumeti, da skupni evropski pristop zagotavlja več davčnih prihodkov in večjo fiskalno pravičnost kot pa davčna suverenost vseh držav skupaj, z vsemi luknjami, ki jih takšen sistem omogoča. OR v mnenju izrecno podpira bolj ambiciozno davčno politiko EU in si hkrati želi, da bi bilo obdavčevanje na področju okolja, zlasti letalskega prometa, obravnavano kot ena od prednostnih nalog z velikimi možnostmi, da postane lastno sredstvo EU.“

Javni proračuni v EU zaradi strategij izogibanja davkom vsako leto izgubijo od 50 do 70 milijard evrov oziroma od 160 do 190 milijard, če prištejemo ocenjene izgube zaradi individualnih davčnih dogovorov z velikimi multinacionalkami. S tesnejšim usklajevanjem na davčnem področju bi ne le pospešili boj proti finančnemu kriminalu, agresivnemu davčnemu načrtovanju in nepošteni davčni konkurenci, temveč tudi znižali upravne stroške podjetij, ki poslujejo čezmejno, in jim tako omogočili prihranek v višini do 15 milijard evrov letno.

„Skupna prizadevanja na evropski in nacionalni ravni so nujna za zagotovitev poštene davčne konkurence, zmanjšanje upravnega bremena za podjetja, ki poslujejo čezmejno, ter za zaščito javnih proračunov pred izgubami, ki so posledica davčnih utaj. Samo z davčnimi prihodki, ki se v celoti in učinkovito pobirajo, bodo lahko lokalne in regionalne oblasti državljanom zagotavljale kakovostne javne storitve, od izobraževanja do zdravstva, ter cenovno dostopna stanovanja in javni prevoz,“ opozarja poročevalec Rouillon .

Člani OR podpirajo predlagano postopno uvedbo novega sistema glasovanja, najprej o pobudah, ki nimajo neposrednega učinka na pravice do obdavčitve, davčno osnovo in davčne stopnje držav članic, a so potrebne za izboljšanje upravnega sodelovanja in vzajemno pomoč v boju proti davčnim goljufijam in utajam. OR prav tako želi, da bi bile v prvo fazo vključene tudi pobude, katerih namen je podjetjem EU omogočiti lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti, kar je pri čezmejnem poslovanju velik izziv, zlasti za MSP.

Aktualna mnenja OR o davčnih vprašanjih:

Sveženj o pravični obdavčitvi , oktober 2018

Obdavčitev digitalnega gospodarstva , december 2018

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu