Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije pozdravljajo napredek v zvezi s pravili kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in pozivajo k sprejetju proračuna EU  

Evropski odbor regij (OR) pozdravlja začasni dogovor o pravilih za Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad, prek katerih se bo več kot 240 milijard EUR namenilo za zmanjšanje razlik in spodbuditev trajnostne rasti v vseh regijah Unije. S tem so bile upoštevane ključne dolgoletne zahteve lokalnih in regionalnih oblasti, med drugim po močnejši teritorialni razsežnosti, poudarku na trajnostnem razvoju in posebnem položaju najbolj oddaljenih regij.

Pogajalski skupini Evropskega parlamenta in Sveta sta 8. decembra dosegli dogovor o novih pravilih za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad. Sklada sta najmočnejše naložbeno orodje v proračunu EU, saj se prek njiju v naslednjih sedmih letih namenja 242,9 milijard EUR za regionalno financiranje EU. Sredstva bodo na voljo od 1. januarja 2021, če bo dosežen končni dogovor o splošnem večletnem finančnem okviru, o katerem še potekajo pogajanja. Če države članice do konca leta dogovora ne bodo dosegle, se naložbeni programi, podprti z ESRR in Kohezijskim skladom, ne bodo mogli izvajati, s čimer bi se zavlekle obsežne naložbe za državljane in podjetja.

Dogovor o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu je za mesta in regije zelo pomemben. Pandemija COVID-19 je prizadela zlasti najranljivejše v naši družbi. Projekti na področju socialnih stanovanj, boja proti neenakosti ali trajnostne infrastrukture za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 bodo tako od 1. januarja 2021 prejeli podporo EU. Enakost, socialna pravičnost in trajnost – to bi morala biti vodilna načela za prehod EU. Naše regije potrebujejo ta sredstva za uresničevanje teh ciljev ,“ je povedala Isabelle Boudineau (FR/PES), predsednica komisije za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER) Evropskega odbora regij in podpredsednica regionalnega sveta Nouvelle-Aquitaine.

OR pozdravlja kompromise glede osrednjih zahtev mest in regij, ki bodo prispevali k temu, da kohezija postane temeljna vrednota. Sem sodijo močnejša teritorialna razsežnost, večje naložbe v trajnostni razvoj mest, soočanje z upadom prebivalstva na redko poseljenih območjih in upoštevanje posebnih izzivov najbolj oddaljenih regij. V novem ESRR in Kohezijskem skladu se namenja več sredstev za pametno rast, najmanj 30 % sredstev pa za naložbe v zeleno gospodarstvo za uresničevanje zavez iz Pariškega sporazuma. Spodbujala se bo tudi bolj socialna in vključujoča Evropa.

OR je izjemno zadovoljen z odličnim doseženim dogovorom, v katerem sta zakonodajna organa upoštevala skoraj vsa naša priporočila. Največji evropski javni sklad vsem regijam omogoča naložbe v nova znanja in spretnosti, delovna mesta in prehod na brezogljično gospodarstvo, zato je to okolju najbolj prijazen evropski sklad in hkrati resničen izraz solidarnosti z vsemi vrstami regij, “ je dejal Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), poročevalec OR za mnenje o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu in regionalni minister pokrajine Flevoland.

Uredba še vedno zahteva nekaj tehničnega dela, ki bo zaključeno januarja, preden jo bosta lahko Svet in Evropski parlament formalno sprejela.

Ozadje:

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) z izravnavo neravnovesij med regijami krepi ekonomsko in socialno kohezijo v Evropski uniji. Podpira naložbe na štirih prednostnih področjih: inovacije in raziskave, digitalna agenda, podpora za mala in srednja podjetja ter nizkoogljično gospodarstvo. Kohezijski sklad je namenjen državam z BDP na prebivalca, nižjim od 90 % povprečja EU. Uredba o ESRR in Kohezijskem skladu (ki sta bila prej zajeta v dveh ločenih uredbah) opredeljuje posebne cilje in področje uporabe podpore za oba sklada.

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023