Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije si želijo več podpore za regionalna letališča, ki se borijo s posledicami pandemije  

Regionalna letališča so ključnega pomena za teritorialno kohezijo in številna lokalna gospodarstva

Mnoga regionalna letališča se borijo za izhod iz ekonomskih težav, ki jih je povzročila pandemija. Člani Evropskega odbora regij so 1. julija sprejeli mnenje, v katerem so Evropsko komisijo pozvali, naj pripravi prožnejša in učinkovitejša pravila o državni pomoči, ki bodo državam članicam omogočila, da finančno podprejo regionalna letališča. V mnenju , ki ga je pripravil Władysław Ortyl (PL/ECR), je OR poleg tega poudaril, da je treba finančna sredstva vložiti v povečanje trajnosti letališč, kar bo pomagalo uresničiti cilje iz evropskega zelenega dogovora.

Regionalna letališča so se zaradi pandemije znašla v hudih gospodarskih težavah. Letalski promet znotraj Evrope se je leta 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 54 % , in čeprav se omejitve potovanj to poletje sproščajo, je promet še vedno zelo daleč od ravni pred pandemijo . Oktobra 2020 je skoraj 200 letališčem v Evropi grozila insolventnost . Njihov bankrot bi imel dramatične posledice za zaposlovanje in gospodarstva regij, v katerih se nahajajo. Poleg tega bi bil hud udarec za povezljivost mnogih regij, zlasti najbolj oddaljenih ali slabše razvitih, v katerih ni alternativnih oblik prevoza.

Władysław Ortyl (PL/ECR), poročevalec za mnenje in predsednik Podkarpatskega vojvodstva, je dejal: „Regionalna letališča so ključna za teritorialno in ekonomsko kohezijo EU – regijam, v katerih se nahajajo, omogočajo povezljivost in so življenjskega pomena za gospodarsko rast. Brez njih mnoga podjetja ne bi vlagala v regije, ki niso glavna mesta. Tudi turizem je močno odvisen od njih. Za podporo okrevanju regionalnih letališč med pandemijo in po njej potrebujemo prožnejši sistem državne pomoči. V mnenju, ki sem ga pripravil, sem poudaril, da večina evropskih regionalnih letališč glede na sedanjo krizo potrebuje pomoč, sicer ne bodo preživela.“

OR v mnenju poziva Evropsko komisijo, naj pomaga ublažiti finančno stisko, v kateri so se znašla regionalna letališča, ter pripravi prožnejša in učinkovitejša pravila o državni pomoči, da bodo lahko države članice finančno podprle regionalna letališča v manj razvitih in najbolj oddaljenih regijah, v katerih ni učinkovitejših in bolj trajnostnih alternativ. Finančna podpora bi morala biti v skladu s pogoji, ki jih določata Evropski sklad za regionalni razvoj ter mehanizem EU za okrevanje in odpornost . Države članice bi morale v sodelovanju z Evropsko komisijo natančno oceniti obseg možne podpore regionalnim letališčem v okviru nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.

OR hkrati priznava, da morajo letališča in letalstvo postati bolj trajnostni, zato poziva Evropsko komisijo, naj dodeli ustrezna evropska sredstva za digitalizacijo letališč in razvoj inovativnih tehnologij. Poudarja tudi, da mora biti pogoj za javne naložbe v regionalna letališča skladnost s cilji evropskega zelenega dogovora in načelom neškodovanja okolju.

Ozadje

Največje zmanjšanje neposrednih letalskih povezav zaradi pandemije, zlasti potniških, beležijo manjša regionalna letališča. V skladu s poročilom o povezljivosti letališke industrije je bilo na primer ukinjenih 95 % povezav iz Trevisa v Italiji, 91 % iz mesta Vaasa na Finskem, 87 % iz Quimperja v Franciji in 82 % iz Burgasa v Bolgariji; po drugi strani se je na večjih evropskih letališčih za tovorni promet, kot je denimo Liège v Belgiji, število tovornih letov povečalo za 10,7 %.

Člani OR so 30. junija sprejeli mnenje o strategiji za pametno in trajnostno mobilnost. Evropska komisija je strategijo za mobilnost predstavila konec prejšnjega leta s ciljem preoblikovati evropski prometni sektor in zmanjšati njegove emisije za 90 % do leta 2050. Sporočilo za javnost o tem mnenju je na voljo tukaj .

Kontaktna oseba:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023