Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije potrebujejo neposredna sredstva EU za pospešitev zelenega okrevanja po COVID-19  

Župan Varšave in kandidat za poljskega predsednika Rafał Trzaskowski je v intervjuju podal svoje mnenje kot poročevalec za Evropski podnebni pakt , pobudo Evropske komisije za udejstvovanje javnosti v zvezi z evropskim zelenim dogovorom in potjo do podnebne nevtralnosti. Kot del študije OR z naslovom „Krepitev zmogljivosti lokalnih in regionalnih oblasti za izvajanje zelenega dogovora: zbirka orodij za podnebni pakt“ je mogoče trenutno izpolniti tudi vprašalnik .

Ali nam kot poročevalec OR za podnebni pakt lahko poveste, zakaj je ta tema pomembna?

Zame je to preprosto. Brez lokalnih skupnosti ambiciozen cilj podnebne nevtralnosti iz evropskega zelenega dogovora enostavno ne bo dosežen. Izvajamo 70 % vse zakonodaje EU, predstavljamo eno tretjino javne porabe in dve tretjini javnih naložb v EU, izvajamo 90 % ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in smo odgovorni za 70 % ukrepov za blažitev podnebnih sprememb. Jasno je torej, da sta naša vloga in delovanje ključnega pomena. Za dosego podnebne nevtralnosti je potrebna zavezanost vseh: nacionalnih vlad, lokalnih in regionalnih oblasti ter predvsem državljanov. Slednji morajo razumeti, zakaj je to vredno truda in jasno prepoznati prednosti, ki jih lahko ima podnebni prehod za njihovo zdravje, dobro počutje in finančno stanje. Pri tem vidim posebno vlogo lokalnih organov, saj smo najbližje državljanom in smo raven uprave, ki uživa najvišjo stopnjo zaupanja ljudi. Zato zagovarjam in spodbujam tesno sodelovanje med Evropsko komisijo in Evropskim odborom regij, da bi dosegli naš skupni cilj podnebno nevtralne EU.  

Ali menite, da je lahko podnebni pakt v trenutnih razmerah zdravstvene in gospodarske krize še vedno uporaben?

Menim, da je danes še toliko bolj pomemben kot pred izbruhom COVID-19. Tudi tokrat je pandemija pokazala, kako pomembne so lokalne vlade, ki delujejo na prvi frontni črti in neposredno obravnavajo potrebe in strahove državljanov. V okviru zelenega dogovora morajo biti lokalne in regionalne oblasti opremljene s konkretnim sklopom instrumentov, da bodo lahko uvajale resnične spremembe na terenu, ki jih lahko ljudje dejansko vidijo. V nasprotnem primeru bo ideja o podnebni nevtralnosti ostala le obljuba in to ne zelo priljubljena, kar velja še toliko bolj sedaj, ko nas čaka gospodarska kriza. Ker smo zdaj na razpotju, moramo sprejeti prave odločitve za napredek na poti k bolj trajnostnemu gospodarstvu, ki bo deloval za ljudi in v središču katerega bodo ljudje.

Nedavno ste začeli široko posvetovanje o Evropskem podnebnem paktu, da bi dopolnili pobudo, ki jo je uvedla Evropska komisija. Kakšne informacije pričakujete?

Predvsem želim izvedeti, kako je pandemija spremenila dojemanje podnebne politike v lokalnih skupnostih.  Ali bo tam, kjer jo obravnavajo kot prednostno nalogo, tako tudi ostalo? Zavedati se moramo, da pandemija in gospodarske motnje, ki jih povzroča, močno vplivajo na lokalne skupnosti. Lokalne in regionalne oblasti, tako kot na primer Varšava, že trpijo zaradi velike dohodkovne vrzeli v svojih proračunih. Ali bodo še vedno pripravljene vlagati v zeleni prehod oziroma, da se sedaj primerneje izrazim, zeleno okrevanje? Rad bi izvedel, kakšne so natančno njihove potrebe, da bi se lahko podale na to pot.

Evropska komisija trenutno pripravlja podlago za podnebni pakt. Če bi Komisiji lahko dali en sam nasvet, kaj bi dejali?

Pandemija je naše družbe in gospodarstva odnesla na odprto morje. Sam verjamem, da je edina pot naprej ponovna uporaba moči in priložnosti, ki jih ponuja Evropska unija. Vendar se bojim, da nekateri menijo ravno nasprotno. Zato bi Evropski komisiji svetoval, naj se tega zaveda in ostaja čim bližje državljanom. Evropska komisija ima med nami – lokalnimi in regionalnimi oblastmi – močne zaveznice. Pripravljeni smo pomagati pri uresničevanju ciljev, ki so nam skupni, med njimi podnebna nevtralnost. Še enkrat bi ponovil: prizadevamo si za nudenje podpore zelenemu okrevanju, vendar za pospešitev tega procesa potrebujemo ustrezna finančna sredstva. Mesta po vsej EU, kot je Varšava, bi morala finančna sredstva EU prejemati neposredno, saj vemo, kam in kako lahko učinkovito vlagamo, da bodo državljani videli jasne rezultate v vsakdanjem življenju.

Več informacij:

Osnutek mnenja o Evropskem podnebnem paktu poročevalca Rafała Trzaskowskega, župana Varšave, je v vseh uradnih jezikih EU na voljo tukaj . Komisija ENVE bo o besedilu razpravljala in glasovala na naslednji seji 8. junija . Končno glasovanje in sprejetje sta predvidena na plenarnem zasedanju oktobra 2020.

Vprašalnik je trenutno mogoče izpolniti tukaj. Evropski odbor regij meni, da je podnebni pakt odlična priložnost za zagotovitev bolj vključujočega in učinkovitega pristopa k izvajanju evropskega zelenega dogovora. OR je začel študijo, v kateri bo preučil poseben vidik mest in regij na poti k podnebni nevtralnosti. Ugotovitve iz vprašalnika bo Rafał Trzaskowski vključil v svoje mnenje. Vprašalnik je del študije OR z naslovom „Krepitev zmogljivosti lokalnih in regionalnih oblasti za izvajanje zelenega dogovora: zbirka orodij za podnebni pakt“ in ima sledečo strukturo:

1. del: razprava o posledicah sedanje pandemije in njihovih ekonomskih učinkih na politike zelenega dogovora na lokalni in regionalni ravni.

2. del: opredelitev orodij in instrumentov za boljšo podporo lokalnim in regionalnim oblastem pri izvajanju zelenega dogovora.

3. del: samoocena napredka, ki ga je vaš organ dosegel pri prehodu na podnebno nevtralnost.

Dnevni red in drugi dokumenti seje komisije ENVE 8. junija so na voljo tukaj .

Več informacij o Evropskem podnebnem paktu najdete tukaj .

Kontaktna oseba:

David Crous

Tel.: +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023