Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije ustanovili zavezništvo za obnovo Ukrajine  

Zavezništvo bo osredotočeno na potrebe ukrajinskih mest in regij pri njihovi obnovi ter bo del dolgoročne podpore EU in mednarodne skupnosti Ukrajini.

Evropski odbor regij in združenja, ki zastopajo evropska mesta in regije, so 30. junija ustanovili evropsko zavezništvo mest in regij za obnovo Ukrajine, katerega cilj je ukrajinskim lokalnim in regionalnim oblastem pomagati pri obnovi domov, šol, infrastrukture in storitev, ki jih je Rusija uničila od začetka invazije 24. februarja. Oblikovanje zavezništva, ki je bilo ustanovljeno le sedem dni po tem, ko so se države članice EU dogovorile, da Ukrajini podelijo status države kandidatke, je ukrajinski minister za razvoj skupnosti in ozemelj pozdravil kot potencialno „osnovo za evropsko integracijo države“.

Zavezništvo je bilo ustanovljeno kot odziv na aprilski poziv ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter ob podpori predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Postalo bo del platforme za obnovo Ukrajine, ki jo vzpostavljata Komisija in ukrajinska vlada za usklajevanje podpore EU. Načrt bo dodatno razdelan 4. in 5. julija, ko bo ukrajinski premier na konferenci o obnovi Ukrajine, ki bo potekala v Luganu v Švici, predstavil vladno strategijo obnove.

Predsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), član regionalnega parlamenta Azorov, je dejal: „V Odboru regij podpiramo naše ukrajinske prijatelje in jim stojimo ob strani. Danes skupaj z združenji mest in regij ustanavljamo evropsko zavezništvo mest in regij za obnovo Ukrajine, ker se želimo odzvati na to nujo in graditi prihodnost. Vsa mesta in regije EU pozivamo, da se nam pridružijo in s konkretnimi dejanji izkažejo evropsko solidarnost.“

Oleksij Černišov, ukrajinski minister za razvoj skupnosti in ozemelj, je na ustanovitvenem dogodku, ki je potekal v okviru plenarnega zasedanja OR in so se ga udeležili voditelji evropskih teritorialnih združenj, dejal, da ocenjena škoda v Ukrajini trenutno znaša 195 milijard USD (186 milijard EUR). Uničenih ali poškodovanih je bilo približno 120 000 zasebnih hiš ter zadetih 20 000 stanovanjskih blokov, od katerih jih je bila tretjina uničena v celoti. Pozdravil je ustanovitev zavezništva in dejal: „Takšna partnerstva so lahko osnova za evropsko integracijo naše države.“ Izjavil je še: „Po najboljših močeh si bomo prizadevali, da bomo Ukrajino v celoti preoblikovali v evropsko državo.“

Vitalij Kličko, župan Kijeva, predsednik Združenja ukrajinskih mest in častni član OR, je dejal: „Ukrajina brani svojo pravico, da lahko zgradimo moderno evropsko državo.“ Dodal je: „Zgraditi moramo evropsko državo z evropskimi standardi, zato se zahvaljujem vsem, ki skušajo pomagati Ukrajini.“

Ustanovitve zavezništva se je fizično udeležil Oleksandr Markušin, župan Irpina, ki je bilo eno izmed najbolj poškodovanih mest na začetku vojne. Župan je ob videoposnetku, v katerem sta bila prikazana narava in obseg škode (uničena je bila več kot polovica mesta), predlagal, da zavezništvo v Irpinu izvede pilotni projekt obnove. Portugalsko mesto Cascais se je že zavezalo, da bo pomagalo pri obnovi otroškega vrtca.

Dario Nardella, predsednik mreže Eurocities in župan Firenc, je dejal: „Na ravni mest imamo že dolgo vzpostavljene odnose in mreže, številne od njih pa smo v zadnjih mesecih še okrepili, ko smo sprejemali begunce in pošiljali pomoč. Pripravljeni smo se hitro odzvati na potrebe ljudi in načrtovati za prihodnost. S tem, ko prek zavezništva sodelujemo s številnimi občinami in regijami, bomo Ukrajincem pomagali, da se zopet postavijo na noge.“

María del Valle Miguélez Santiago, podpredsednicaKonference obrobnih obmorskih regij (CPMR) in članica vlade avtonomne skupnosti Murcia, je dejala: „Uničenje in zapora pristanišč v Črnem in Azovskem morju sta katastrofa svetovnih razsežnosti. Evropska pristanišča si po najboljših močeh prizadevajo, da bi svetu omogočila dostop do ukrajinskega žita, vendar imajo pri tem obilo težav. Prehranska kriza je na vidiku, zato bi morali s skupnimi močmi pomagati ukrajinskim obalnim regijam in njihovim glavnim pristaniščem, kot so Herson, Mariupol, Mikolajev in Odesa, da znova zavzamejo osrednje mesto v svetovnem gospodarstvu.“

Jean-Claude Marcourt, predsednik Konference evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin (CALRE), je dejal: „Ukrajinske regije in mesta se bodo na poti države k pridružitvi evropskemu projektu lahko v celoti zanesli na pomoč CALRE, ki si bo v skladu s svojo ustanovno deklaracijo prizadevala za zaščito načel in vrednot regionalne demokracije v Evropi.“

Magnus Berntsson, predsednik Skupščine evropskih regij (SER), je dejal: „Izredna vodstvena vloga, ki so jo ukrajinske regije pokazale med vojno, navdihuje celotno Evropo, takšna pa bo tudi njihova obnova. SER skupaj s svojimi regionalnimi partnerji podpira Ukrajino na njeni poti v svetlejšo prihodnost.“

Karl-Heinz Lambertz, predsednik Združenja evropskih obmejnih regij (AEBR), je dejal: „Sodelovanje obmejnih regij prek državnih meja je ključno za izgradnjo Evrope med ljudmi. Obmejne regije bodo kot laboratoriji evropskega povezovanja pomagale pospešiti razvoj Ukrajine in njeno vključevanje v Unijo.“

Član zavezništva je tudi Svet evropskih občin in regij (CEMR).

Evropska združenja so skupaj z OR in tudi Konvencijo županov ključni člani zavezništva na strani EU. Ključni člani na ukrajinski strani so Združenje ukrajinskih mest, Ukrajinsko združenje okrožnih in regionalnih svetov, Združenje podeželskih in vaških svetov Ukrajine ter Vseukrajinsko združenje združenih teritorialnih skupnosti. Ustanovni člani zavezništva upajo, da se jim bodo pridružili tudi nacionalna združenja lokalne uprave, posamezne regije in mesta ter javne in zasebne ustanove.

Češko predsedstvo Sveta EU namerava oktobra, tj. pred začetkom delovanja platforme za obnovo Ukrajine, ki je predviden za konec leta 2022, organizirati veliko konferenco, katere poudarek bo na potrebah Ukrajine pri obnovi. Ivan Bartoš, podpredsednik češke vlade, pristojen za digitalizacijo, in minister za regionalni razvoj, je v govoru na plenarnem zasedanju OR 29. junija dejal, da bo obnova Ukrajine ena od prednostnih nalog češkega predsedovanja, saj je „stabilnost Ukrajine odločilnega pomena za prihodnost“.

Ogled ustanovitve je možen na strani Europe by Satellite. Za odlomke in pogovore z županom Irpina Markušinom, mestno svetnico Buče Irino Jarmalenko in posameznimi člani OR, ki so se udeležili dogodka, se obrnite na audiovisualcor@cor.europa.eu.

Tiskovni predstavnik: za dodatne informacije vam je na voljo: Andrew Gardner, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473 843 981.

Ozadje:

  • Zavezništvo poziva, naj obnova Ukrajine temelji na naslednjih načelih: podpora ukrajinski ozemeljski celovitosti in suverenosti, podpora evropski integraciji Ukrajine, krepitev lokalne samouprave, strategija obnove, ki temelji na povezanem načrtovanju na občinski in regionalni ravni, načela iz Evropske listine lokalne samouprave, razvoj in modernizacija podeželja, izboljšanje dobrega upravljanja, razvoj regionalnega poslovanja in inovacij. EU je opredelila tri izzive, in sicer spodbujanje odpornosti, okrevanja in reform na področju institucij, gospodarstva, družbe ter zelene in digitalne preobrazbe.
  • Več informacij o evropskem zavezništvu mest in regij za obnovo Ukrajine je na voljo na spletni strani OR, kjer je mogoče najti tudi informacije o drugih vidikih podpore OR Ukrajini. Ukrajinski župani so od začetka vojne kot govorniki nastopili na vseh plenarnih zasedanjih OR ter na razširjenih in nujnih sejah delovne skupine OR 30. marca in 23. maja. OR je 27. junija opravil posvetovanje s strokovnjaki o vlogi mest in regij EU pri obnovi Ukrajine.
  • Evropski odbor regij namerava 12. in 13. oktobra sprejeti vrsto priporočil o tem, kako pomagati pri obnovi Ukrajine. Za glavnega poročevalca je bil 23. junija imenovan Dario Nardella (PES/IT), župan Firenc in predsednik mreže Eurocities. Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), predsednik Združenja evropskih obmejnih regij, je član OR in je v obdobju 2017–2020 opravljal funkcijo predsednika Odbora. Cees Loggen(NL/Renew Europe), predsednik Konference obrobnih obmorskih regij, je nekdanji član OR.
  • Regije in mesta, zastopana v evropskih združenjih in Evropskem odboru regij, že od začetka ruske invazije na Ukrajino nudijo humanitarno podporo ukrajinskim beguncem. Po ocenah Združenih narodov je trenutno 5,2 milijona Ukrajincev registriranih kot begunci. Evropska komisija je 29. junija napovedala, da bo še dodatno povečala prožnost marca uvedenega instrumenta za nujno pomoč, poimenovanega CARE – kohezijski ukrep za begunce v Evropi, da bi olajšala in pospešila pošiljanje sredstev regijam in mestom EU, ki gostijo ukrajinske begunce.
  • Informacije o obširni in raznoliki podpori, ki jo nudijo evropska teritorialna združenja, so dostopne na straneh CALRE, CEMR, CPMR, Eurocities, SER in AEBR. Vsa so z ukrajinskimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi sodelovala že pred vojno.
  • OR sodeluje z ukrajinskimi mesti in regijami od leta 2010, leta 2015 pa je ustanovil projektno skupino za podporo Ukrajini pri reformah za decentralizacijo, za katere na splošno velja, da so prispevale k uspešnosti ukrajinskega odpora zoper rusko invazijo.
  • OR je s fotografsko razstavo ob robu plenarnega zasedanja izpostavil delo, ki ga je 13 ukrajinskih lokalnih oblasti opravilo med vojno. V zvezi s fotografijami se obrnite na SupportUkraine@cor.europa.eu.
Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023