Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije spodbudili izvajanje podnebnih ukrepov na vrhu v New Yorku  
Člani Evropskega odbora regij so na vrhu OZN o podnebnih ukrepih podprli podnebno nevtralnost in predstavili ukrepe za hitrejše uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja

Medtem ko se je na tisoče ljudi udeležilo podnebnih protestov, so se v New Yorku voditelji z vsega sveta sestali na vrhu OZN o podnebnih ukrepih in prvem vrhu o ciljih trajnostnega razvoja . Četudi to ne zadostuje, da bi uresničili cilje Pariškega sporazuma, je generalni sekretar OZN António Guterres uspel doseči večjo odločenost za izvajanje podnebnih ukrepov, saj se je 100 mest in 77 držav zavezalo, da bodo do leta 2050 dosegli ničelne neto emisije toplogrednih plinov ( OZN ). Evropska unija je potrdila, da bo 25 % svojega naslednjega proračuna namenila za podnebne dejavnosti. Skupščino mest in regij EU so zastopali prvi podpredsednik Markku Markkula in več članov Evropskega odbora regij (OR), ki so predstavili zaveze in dosežke svojih regij in mest na področju podnebnih ukrepov in izvajanja ciljev trajnostnega razvoja na lokalni ravni.

Prvi podpredsednik Evropskega odbora regij Markku Markkula je dejal: „Zdaj je čas, da tu v New Yorku in pozneje na konferenci COP 25 v Čilu pokažemo, da si lokalne in regionalne oblasti v Evropi zavzeto prizadevajo za izvajanje podnebnih ukrepov. Pokazati moramo, da smo enotni in da se skupaj zavzemamo – tako v sodelovanju med državami članicami kot znotraj njih, na vseh vladnih ravneh in z vključevanjem državljanov –, da bi dosegli podnebno nevtralnost.“

Podpredsednik Markkula je opozoril, da podnebna nevtralnost ne bo dosežena in da se globalno segrevanje ne bo zaustavilo brez sodelovanja mest in regij. Poudaril je, da je treba vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v okviru Pariškega sporazuma uradno uveljaviti na podlagi sistema na več ravneh, ki bo vključeval lokalne in regionalne prispevke k nacionalnim podnebnim načrtom .

Župan Seville Juan Espadas (ES/PES) je dejal: „To je zelo pomemben teden za boj proti podnebnim spremembam na svetovni ravni. Ta teden niso toliko pomembne politične izjave kot akcijski načrti, instrumenti in finančna sredstva za uresničevanje sprememb. Kot predsednik Španske mreže mest za podnebje želim poudariti, da naša navzočnost v New Yorku potrjuje našo zavzetost, da bi s podnebnimi in energetskimi akcijskimi načrti na lokalni ravni pomagali zaustaviti globalno segrevanje.“

Župan Lizbone Fernando Medina (PT/PES) je dejal: „Vsak dan smo priča izzivom podnebnih sprememb. Ena od naših prednostnih nalog je uresničiti 13. cilj trajnostnega razvoja – to je tudi odločen poziv k izvajanju podnebnih ukrepov. V Lizboni, zeleni prestolnici Evrope 2020, sprejemamo veliko ukrepov na področju mobilnosti: izboljšujemo sisteme javnega prevoza z naravnimi rešitvami, kot je zelena infrastruktura, in povečujemo energetsko učinkovitost z uporabo svetlečih diod v semaforjih in sončnih kolektorjev na občinskih stavbah. Ukrepati moramo zdaj in skupaj.“

Župan Manheima Peter Kurz (DE/PES) je poudaril, da je „vrh o ciljih trajnostnega razvoja velika priložnost za nadaljnje spodbujanje našega trajnostnega razvoja. Evropejci moramo na tem področju doseči znaten napredek, če želimo ohraniti našo blaginjo in naravne vire. Ključnega pomena je celovita trajnostna politika, ki bo upoštevala socialno kohezijo, gospodarski razvoj in boj proti revščini.“

Kata Tüttő (HU/PES) , članica lokalne vlade 12. okrožja v Budimpešti, je povedala: „Več tisoč otrok je ta teden na uličnih protestih po vsem svetu pozivalo k podnebnemu ukrepanju in vzklikalo, da smo brezbrižni do njihove prihodnosti. Od nas zahtevajo takojšnje ukrepanje. Mesta lahko prinesejo spremembe in spodbudijo prehod, zato pozivam vse lokalne politike, naj se pridružijo boju.“

Andre Viola (FR/PES) , predsednik departmajskega sveta Aude, je izjavil: „Cilji trajnostnega razvoja niso omejeni na okoljske in podnebne razsežnosti. Gre za globalni načrt, v skladu s katerim „nihče ne sme biti zapostavljen“. Soočamo se s skupnimi izzivi, zato si moramo prizadevati tudi za skupne rešitve. Ob spoznanju, da je treba cilje trajnostnega razvoja izvajati na lokalni ravni, se priznava ključna vloga lokalnih in regionalnih oblasti na tem področju. V departmajskem svetu Aude smo vse javne politike usmerili v doseganje ciljev trajnostnega razvoja, kar je prvi korak k njihovemu uresničevanju na lokalni ravni.“

Anders Knape (SE/EPP) , član občinskega sveta Karlstad in predsednik Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, je dejal: „Osnovni pogoj za doseganje ciljev agende do leta 2030 je večja enakost spolov v družbi. Pomembno je, da se enakost spolov (5. cilj) vključi v izvajanje drugih 16 ciljev trajnostnega razvoja.“ To je bilo njegovo sporočilo na srečanju z Åso Regner, namestnico direktorice Agencije ZN za ženske, v New Yorku.

Na zadnji seji komisije ENVE je Cor Lamers (NL/PES) , predsednik komisije ENVE in župan mesta Schiedam, povedal: „Podnebje moramo postaviti v središče naših politik. Pri uresničevanju različnih prehodov: na področju energije, mobilnosti, hrane itd. moramo skupaj delovati na vseh ravneh in v izvajanje teh sprememb vključiti tudi državljane.“

Od članov OR sta bila v New Yorku prisotna še Raffaele Cattaneo (IT/EPP) , član deželne vlade Lombardije, in François Decoster (FR/RE) , župan mesta Saint Omer.

Na forumu lokalnih in regionalnih oblasti o ciljih trajnostnega razvoja so člani med drugim predstavili svoje ukrepe za njihovo hitrejše uresničevanje.

Junija je OR sprejel mnenje Michela Emiliana (IT/PES) , predsednika dežele Apulija, ki je pripravil sklop priporočil za Evropo, da bi do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost.

Ozadje

Tu si lahko preberete pet glavnih zaključkov z vrha OZN o podnebnih ukrepih, ki se nanašajo na mesta in regije (ICLEI – Lokalne oblasti za trajnostni razvoj).

Tu si lahko preberete uvodnik predsednika Karla-Heinza Lambertza o podnebju (objavljen 23. septembra 2019).

Evropa ne bo dosegla podnebne nevtralnosti do leta 2050 brez svojih mest in regij.

Letošnji evropski teden regij in mest (od 7. do 10. oktobra) bo vključeval več kot petdeset dogodkov, povezanih z energetskim prehodom, bojem proti podnebnim spremembam, biotsko raznovrstnostjo in krožnim gospodarstvom. Tu si lahko ogledate program.

Tu je na voljo dnevni red naslednjega plenarnega zasedanja Evropskega odbora regij (8. in 9. oktobra).

Tu si lahko preberete zadnje novice komisije ENVE.

Kontaktna oseba:

david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023