Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije so v središču prehoda na ogljično nevtralno in digitalno Evropo  
Po mnenju skupščine mest in regij EU je v treba v evropsko digitalno agendo in dialog na več ravneh umestiti vključevanje kot edini način za doseganje evropskih energetskih in podnebnih ciljev

V okviru romunskega predsedovanja Svetu Evropske unije sta bila ta teden v Bukarešti organizirana dva dogodka na visoki ravni, na katerih je bil Evropski odbor regij (OR) močno zastopan: Digitalna skupščina 2019 in 12. konferenca o načrtu SET. Mesta in regije EU so v središče evropske strategije za digitalizacijo postavili vključevanje ter opozorili, da je učinkovit dialog na več ravneh edini način za uresničitev energetskih in podnebnih ciljev EU ter ciljev trajnostnega razvoja OZN.

Digitalna skupščina 2019 – vodilni forum EU, na katerem se pregledajo dosežki strategije za enotni digitalni trg, je izrazila podporo pozivu OR, naj se v središče prihodnjega enotnega digitalnega trga postavi vključevanje. V Bukarešti je OR predstavil dokument „Digitalna Evropa za vse“ , sestavljen iz predlogov predsednika OR Karla-Heinza Lambertza in prvega podpredsednika Markkuja Markkule . Namen dokumenta je prispevati k mandatu Evropske komisije na področju enotnega digitalnega trga, ki bo obnovljen za naslednjih pet let.

Prvi podpredsednik Markku Markkula (FI/EPP) je kot eden osrednjih govornikov na zaključni seji digitalne skupščine med drugim povedal: „Digitalna revolucija se začne na lokalni ravni. Poskrbeti moramo, da bo digitalizacija Evrope v celoti vključujoča in da ne bo prezrla nobene skupnosti. Ključnega pomena je, da so digitalne in trajnostne rešitve cenovno dostopne in vsem na voljo. Poleg tega moramo povezati internet stvari s področji prometa, energetske učinkovitosti in krožnega gospodarstva, da bi tako digitalizacijo Evrope povezali z uresničevanjem energetskih in podnebnih ciljev EU ter ciljev trajnostnega razvoja.“

Med predlogi OR iz dokumenta „Digitalna Evropa za vse“ je razvoj lokalnega indeksa digitalnega gospodarstva in družbe , da bi bolje zajeli različne „digitalne razmere“ evropskih mest in regij. Predlogi OR za digitalizacijo enotnega trga bodo predstavljeni prihodnjemu finskemu predsedstvu Sveta EU in bodo del razprav o programu za digitalno Evropo , ki je bil prvič predlagan junija 2018.

V Bukarešti je predsednik sveta grofije Tipperary in član OR Michael Murphy (IE/EPP) prejel enega od prvih kuponov Wifi4EU v vrednosti 15.000 evrov, ki ga bo lahko uporabil za vzpostavitev brezplačnega brezžičnega omrežja v svoji skupnosti. WiFi4EU je nova shema, s katero želi EU lokalnim skupnostim omogočiti brezplačen brezžični dostop do interneta.

Med 12. in 14. junijem je Bukarešta gostila tudi 24. sejo komisije OR za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) . OR je v sodelovanju z Evropsko komisijo, združenjem romunskih občin in romunskim predsedstvom Sveta EU prispeval k organizaciji konference o načrtu SET . Podpredsednik Markkula je poudaril, da Evropa do leta 2050 ne bo mogla doseči ogljične nevtralnosti ali uresničiti ciljev trajnostnega razvoja OZN brez tesnega in strukturiranega partnerstva med Evropsko unijo, univerzami, podjetji ter nacionalno, regionalno in lokalno ravnjo upravljanja.

„Boljše vključevanje podnacionalnih ravni v razvoj nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov ima odločilno težo, zato je odločitev prihodnjega finskega predsedstva, da obravnava to vprašanje, izjemno pomembna. Treba je nadaljevati delo, ki so ga v zvezi z izvajanjem svežnja za čisto energijo začeli naši romunski kolegi. To je zlasti pomembno pri vključevanju energetske unije v nacionalne politike držav članic, zlasti v nacionalne energetske in podnebne načrte. Poskrbeti moramo, da bodo vsi ti načrti energetsko in podnebno dovolj ambiciozni. Države članice bodo lahko uspešno izpeljale prehod na čisto energijo le prek strukturiranega dialoga na več ravneh, v katerega bodo vključeni lokalne in regionalne oblasti, podjetja in civilna družba,“ je prvi podpredsednik Markkula dejal ob zaključku konference o načrtu SET. Dodal je še:

„Med finskim predsedovanjem EU želijo naša mesta in regije pokazati, kako se pripravljajo in izvajajo lokalni energetski in podnebni načrti. OR lahko uporabi različne instrumente – in to tudi namerava – da bi po vsej EU spodbujal tiste, ki na tem področju prednjačijo, da prevzamejo vodilno vlogo pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja OZN.“

Več informacij:

Na konferenci o načrtu SET na temo Kako energetski prehod doseči na lokalni ravni so bile obravnavane strategije, ki so na lokalni in regionalni ravni potrebne za hitrejši trajnostni energetski prehod, in obravnavane trenutne možnosti za naložbe, s katerimi bi izkoristili potencial podjetij za vzpostavitev nizkoogljičnega inovativnega gospodarstva na lokalni in regionalni ravni. Udeleženci so na konferenci presojali lokalne izzive in rešitve za povezovanje različnih energetskih sistemov kakor tudi, kako načrt SET konkretno prispeva k razogljičenju lokalnega gospodarstva.

Cilj Evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo (načrt SET)  je pospešiti razvoj in razširjanje nizkoogljične tehnologije. Pri tem naj bi izboljšali nove tehnologije in znižali stroške z usklajevanjem nacionalnih raziskovalnih prizadevanj ter pomočjo pri financiranju projektov.

OR je v dokumentu Enotni digitalni trg za vse , ki sta ga podpisala predsednik OR Karl-Heinz Lambertz in prvi podpredsednik Markku Markkula, med drugim predstavil naslednje predloge za naslednji mandat Evropske komisije:

razvoj evropske mreže vozlišč za digitalne inovacije, ki bo povezana z regionalnimi strategijami pametne specializacije;

uporaba različnih instrumentov financiranja EU, med njimi strukturnih skladov, za okrepitev uvajanja vozlišč za digitalne inovacije in visokohitrostne širokopasovne povezljivosti v vseh regijah EU;

razvoj regionalnih zavezništev za digitalna znanja in spretnosti v sodelovanju s sektorjem izobraževanja in usposabljanja, da bi zadostili digitalnim potrebam lokalnih podjetij;

s pregledom direktive o javnem naročanju spodbuditi enostavno uvajanje pametnih storitev v tesnem sodelovanju z vozlišči za digitalne inovacije; optimalna uporaba ureditev za skupne nakupe ter sodelovanje z Evropsko investicijsko banko za poenostavitev skupnih nakupov;

objava razpisa za izbiro pametnih vzorčnih vasi in regij v vsaki državi članici v povezavi z namenskim usposabljanjem in ukrepi za vključevanje;

uporaba novih digitalnih rešitev na lokalni ravni za stalen dialog z državljani o vprašanjih, ki segajo od kibernetske varnosti do digitalnih javnih storitev;

oblikovanje evropskega sistema kuponov za revizijo e-uprave za 700 majhnih in srednje velikih mest, v okviru katerih bi strokovnjaki na področju lokalne uprave mestnim svetom 15 dni nudili svetovalne storitve;

uvedba niza pomembnih kazalnikov, s katerimi bo mogoče meriti napredek, dosežen na lokalni in regionalni ravni, ter redno objavljanje poročil o lokalni/regionalni razsežnosti enotnega digitalnega trga.

Digitalna skupščina 2019 je forum, na katerem se deležniki seznanijo z dosežki strategije za enotni digitalni trg, pridobijo nova spoznanja in si izmenjajo stališča o obrisih prihodnje digitalne politike. Dogodek je tudi odlična priložnost za ponazoritev, kako digitalna tehnologija spreminja našo družbo in gospodarstvo ter kako lahko pozitivno doprinese k spremembi našega življenja. Skupaj sta ga organizirala Evropska komisija in romunsko predsedstvo Sveta Evropske unije.

Kontaktni osebi:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023