Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Za spremembo delovanja EU: ‎ regionalni parlamenti s pobudo želijo okrepiti svojo vlogo pri pripravi zakonodaje EU  
Evropski odbor regij bo usklajeval razprave v regijah, ki bodo prispevale k zakonodajnemu procesu EU

Evropski odbor regij ( OR ) in Konferenca evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin ( CALRE ) sta danes začela izvajati pilotni projekt, katerega cilj je v zakonodajnem procesu EU okrepiti sodelovanje regionalnih parlamentov z zakonodajnimi pooblastili.

Pobuda „Prispevek političnih razprav v regionalnih parlamentih“ se je začela izvajati danes na 9. konferenci o subsidiarnosti , ki poteka v italijanskem senatu v Rimu. Teme regionalnih razprav, ki se odvijajo po vsej Evropi, bodo uporabljene kot prispevek k zakonodajnemu procesu EU v zgodnji fazi priprave letnega delovnega programa Evropske komisije. Odbor – skupščina lokalnih in regionalnih oblasti EU – bo nadzoroval projekt in zbiral prispevke, pri tem pa bo zagotavljal spoštovanje načela subsidiarnosti, v skladu s katerim se odločitve sprejemajo na ravni, ki je državljanom najbližja, medtem ko EU ukrepa le, kadar je to bolj učinkovito kot ukrepanje na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz , ki je tudi predsednik parlamenta nemško govoreče skupnosti v Belgiji, je povedal: „Ta pobuda je startni strel za vključevanje regionalnih parlamentov v pripravo politik EU v zgodnji fazi. Projekt se izvaja v pravem trenutku, ravno pred začetkom konference EU o prihodnosti Evrope, da se Evropa znova približa državljanom. Poskrbeti moramo za čim večji učinek vsakega zakonodajnega akta EU, tako da v pripravo politike vključimo pravo raven upravljanja, tudi tisto, ki je državljanom najbližja (regije in mesta), da bi zagotovili vpliv na vsakodnevno življenje državljanov. Rezultate razprav v regionalnih parlamentih bomo posredovali Evropski komisiji. Prispevali bodo k oblikovanju politik v prihodnosti. Ne gre za manj Evrope, ampak za učinkovito Evropo, ki dosega rezultate in državljane postavlja na prvo mesto.“

Predsednica italijanskega senata Maria Elisabetta Alberti Casellati je ob otvoritvi konference poudarila, da morajo Evropska unija in njene države članice nujno zagotoviti ustrezne odgovore na zahteve državljanov po večji vlogi pri odločanju EU.

Pobudo je podprl Antonio Tajani , predsednik odbora Evropskega parlamenta za ustavne zadeve: „Pilotni projekt gre v pravo smer in si prizadeva za močnejšo vlogo regionalnih parlamentov pri odločanju EU. Regije imajo izjemno pomembno vlogo pri izvajanju politik EU, ki segajo od kmetijstva do turizma, od prometa do zdravja. Člani regionalnih svetov bi morali biti vključeni v prihodnjo konferenco o prihodnosti Evrope, ki jo bo naslednje leto sklicala predsednica von der Leyen. Le z vključitvijo demokratično izvoljenih predstavnikov lahko državljanom približamo institucije EU,“ je dejal.

S to prednostno nalogo se v celoti strinja koordinatorka italijanskega združenja predsednikov regionalnih svetov Rosa D'Amelio: „Italijanske in evropske regionalne skupščine z zakonodajnimi pooblastili so pripravljene prispevati svoje izkušnje h konferenci o prihodnosti Evrope, ki bi lahko – če bo dobro zasnovana – postala evropski javni prostor in forum za nov začetek,“ je dejala.

Barbara Duden, predsednica komisije za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve (CIVEX) v Evropskem odboru regij in članica mestne skupščine Hamburg, je dejala: „Osrednja vloga lokalnih in regionalnih organov pri oblikovanju aktivne subsidiarnosti, ki poudarja dodano vrednost ukrepanja na ravni EU, je vse bolj jasna, to pa priznavajo tudi naši institucionalni partnerji. Zato moramo paziti, da konstruktivne politične razprave o tem, katera raven bo najbolje poskrbela za določena vprašanja, ne bodo nadomestile toge zahteve (kot na primer načelo ‚za enega sprejetega se eden odpraviʼ, angl. one in one out ), ki ne upoštevajo zapletenosti vprašanja.“

Roberto Ciambetti, predsednik regionalnega sveta Benečije, namestnik koordinatorja italijanske konference predsednikov regionalnih parlamentov, je povedal: „Naše sporočilo je, da se nobena odločitev ne sme sprejeti brez sodelovanja evropskih regij in regionalnih parlamentov. Izvajati moramo 70 % evropske zakonodaje, ne moremo pa je sooblikovati: če Unija želi tako odpraviti demokratični primanjkljaj, je znova na napačni poti. Evropski odbor regij je nujno potreben vmesni člen med regijami in institucijami Unije. Njegovo učinkovito udeležbo v procesu odločanja EU je treba zagotoviti z ustreznimi postopki,“ je poudaril.

Prispevek regionalnih parlamentov v okviru tega projekta se bo upošteval v zgodnji fazi odločanja EU. Vsi regionalni parlamenti v EU z zakonodajnimi pooblastili so vabljeni k sodelovanju v projektu, tako da do 24. januarja 2020 kontaktirajo tajništvo CALRE ( calre2020@parcan.es ). Sodelujoči parlamenti bodo izbrani kmalu po preteku tega roka, razprave pa bodo predvidoma potekale med 1. marcem in 15. majem 2020.

Pobuda dopolnjuje projekt regionalnih središč (RegHubs), ki ga je OR začel izvajati leta 2019 in v katerem 36 regij ocenjuje učinkovitost trenutnega izvajanja izbranega števila politik EU, na primer na področjih javnega naročanja in kakovosti zraka.

Opomba za urednike

Konferenco o subsidiarnosti vsaki dve leti organizira Evropski odbor regij, da bi spodbudil medinstitucionalno delo na področju nadzora subsidiarnosti ter omogočil resničen dialog med vsemi partnerji, ki sodelujejo pri nadzoru subsidiarnosti. Dogodek vsakokrat poteka v drugi državi članici EU, konferenca v Rimu pa je že deveta po vrsti.

Z načelom subsidiarnosti se zagotavlja, da EU ukrepa le takrat, kadar je reševanje določenih vprašanj učinkovitejše na ravni EU kot pa nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Gre za zagotavljanje ustrezne dodane vrednosti vseh ukrepov EU.

Pojem aktivne subsidiarnosti je nov način dela, ki presega tradicionalni pristop k subsidiarnosti. Gre za spodbujanje vseh institucionalnih, nacionalnih in podnacionalnih akterjev, naj konstruktivno prispevajo k izboljšanju dodane vrednosti zakonodaje EU v okviru cikla priprave politike. Ta pristop je predlagal OR med delom projektne skupine za subsidiarnost in sorazmernost z vodilom „storiti manj, a učinkoviteje“ , ki jo je novembra 2017 ustanovil sedanji predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, predsedoval pa ji je podpredsednik Komisije Frans Timmermans. Pojem aktivne subsidiarnosti je nato Evropska komisija oktobra 2018 vključila v sporočilo o načelih subsidiarnosti in sorazmernosti .

Kontaktni osebi:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Deli :