Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Predsednik Tzitzikostas in komisarka Ferreira pozivata k okrepljenemu sodelovanju med EU, državami članicami, regijami, mesti in vasmi, da bi zagotovili pravično okrevanje  

Regionalni in lokalni voditelji ter evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira so 4. februarja razpravljali o tem, kako čim prej začeti izvajati nove programe kohezijske politike, zagotoviti njihovo pravočasno izvajanje in jih vključiti v nacionalne načrte okrevanja.

Evropska unija je za odziv na pandemijo COVID-19 namenila izjemen obseg naložb za pravično, zeleno in digitalno okrevanje. React EU, Sklad za pravični prehod, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter mehanizem za okrevanje in odpornost so edinstvena zbirka orodij za vključujoče okrevanje ter pravični zeleni in digitalni prehod.

Črpanje in poraba sredstev iz vseh razpoložljivih skladov EU je za nacionalne, regionalne in lokalne oblasti zahteven izziv. Kot je bilo poudarjeno v razpravi na plenarnem zasedanju, bi lahko centralizacija in rešitve od zgoraj navzdol ogrozile naložbeni učinek v več državah članicah. Zato so člani OR in komisarka Ferreira pozvali, naj regionalne in lokalne oblasti polno sodelujejo pri oblikovanju celovitih načrtov okrevanja v skladu z načelom partnerstva, da bi čim bolje izkoristili sinergije med vsemi razpoložljivimi instrumenti. „Spoprijemamo se z izzivi pri izvajanju, kakršnih še ni bilo, in lahko uspemo le, če bomo sodelovali. Izredne razmere pogosto vodijo v centralizirano upravljanje kohezijske politike, programi pa niso dobro usklajeni z nacionalnimi načrti okrevanja. Zato bomo sodelovali s komisarko Eliso Ferreira, da bi pospešili uvajanje novih programov, podprli njihovo izvajanje ter obveščali o dodani vrednosti in koristih kohezijske politike za vsakdanje življenje ljudi,“ je dejal predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas .

„V naslednjih nekaj letih se bo evropsko financiranje v številnih regijah podvojilo ali celo potrojilo. Na voljo je več instrumentov, več priložnosti in več naložb kot kdaj koli prej. Bistveno je, da z njimi pomagamo izvajati celovite in v prihodnost usmerjene nacionalne strategije, ki podpirajo naše skupne prednostne naloge EU. Sodelovanje regionalnih in lokalnih oblasti ter socialnih partnerjev in civilne družbe pri pripravi teh strategij in načrtov je ključnega pomena za njihovo dopolnjevanje, doslednost in teritorialni učinek,“ je dejala komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira .

„EU ima edinstveno priložnost, da prispeva k doseganju ciljev zelenega dogovora. Ekologizacija kohezije v novem programskem obdobju je prednostna naloga,“ je dejal prvi podpredsednik Evropskega odbora regij in član regionalne skupščine Azorov Vasco Cordeiro in dodal: „Ustrezno financiranje ni dovolj. Potrebna sta tudi poenostavitev in več možnosti za naložbe.“

„Potem ko so bile novembra sprejete uredbe o kohezijski politiki, so začele vse evropske regije pospešeno pripravljati programe, ki se bodo izvajali na terenu. Čeprav že zamujamo, si lokalni in regionalni predstavniki zavzeto prizadevajo, da bi bilo to novo programsko obdobje uspešno. Zato morajo države članice poskrbeti, da bo mehanizem za okrevanje in odpornost dopolnjeval naša prizadevanja. Če bomo prezrli regije, ne bomo zagotovili usklajenosti in učinkovitosti,“ je dejala predsednica komisije za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER) Evropskega odbora regij Isabelle Boudineau .

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Podobne informacije
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023