Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Širokopasovna platforma: mesta in regije si skupaj s Komisijo prizadevajo za zmanjšanje digitalnega razkoraka  

Evropska komisija in Evropski odbor regij (OR) sta danes odprla skupno platformo, s katero želita prispevati k hitrim širokopasovnim povezavam v vseh evropskih regijah, tudi podeželskih in redko poseljenih, kjer razvoj, ki bi ga narekoval trg, zaostaja. Prvo srečanje v okviru platforme je potekalo v Bruslju, udeležili pa so se ga komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Mariya Gabriel, predsednik OR Karl-Heinz Lambertz ter lokalni in regionalni politiki iz držav članic EU.

Namen nove platforme je prispevati k uvedbi hitrejših, boljših in trajnostnih širokopasovnih povezav visoke hitrosti v vseh evropskih regijah ter si tako prizadevati za odpravo digitalnega razkoraka, ki nastaja zaradi geografske lege ali nedelovanja trga. Udeleženci platforme so med drugim razpravljali o upravljanju, političnih in tehnoloških rešitvah, regulativnem okviru in možnostih za financiranje. Glavna tema na ustanovitveni seji je bila pobuda WiFi4EU, katere namen je na javnih mestih po vsej Evropi zagotoviti brezplačno brezžično povezljivost.

Predsednik OR Karl-Heinz Lambertz je ob tem povedal: „Hitra širokopasovna povezljivost je temelj enotnega digitalnega trga EU in nujen pogoj za konkurenčnost na svetovni ravni, na primer na področju e-trgovanja. S platformo želimo izboljšati sodelovanje med Evropsko komisijo, lokalnimi in regionalnimi oblastmi, strokovnjaki in različnimi akterji, saj bo omogočila, da se poiščejo ovire za naložbe v razvoj širokopasovnih povezav in zagotovijo možnosti za financiranje na podlagi programov EU in inovativnih javno-zasebnih partnerstev.“

Mariya Gabriel , komisarka EU za digitalno gospodarstvo in družbo, pa je dejala: „Širokopasovno pokritost bo mogoče doseči samo, če bodo ljudje na lokalni ravni v celoti vključeni v projekt. Sodelovati moramo z regijami, saj moramo razumeti, kakšne so njihove resnične potrebe po naložbah. Razumeti moramo, s kakšnimi ovirami se srečujejo in kako jim lahko mi, Komisija, pomagamo pri njihovem premoščanju. Širokopasovna platforma, plod sodelovanja z Evropskim odborom regij, bo odločilnega pomena, saj bo omogočila, da oblikovalci politik prejmejo dragocene in utemeljene informacije o dejanskih razmerah na terenu. To je politični proces, ki poteka od spodaj navzgor in s katerim bodo evropske regije prevzele odgovornost za razvoj lastne povezljivosti.“

S širokopasovno platformo se vzpostavlja redni politični dialog med Evropsko komisijo in Evropskim odborom regij. Njeni člani, med katerimi je 12 članov OR, se bodo srečevali dvakrat na leto in razpravljali o različnih temah, povezanih z razvojem širokopasovnih povezav: politiki in upravljanju, tehnoloških rešitvah, finančnih virih in regulativnemu okviru.

Kieran McCarthy (IE/EA), član mestnega sveta Corka, ki se je udeležil prvega srečanja, je povedal: „Lokalne in regionalne oblasti spodbujajo inovacije in konkurenčnost v podatkovnem gospodarstvu z rešitvami po meri na strani povpraševanja in ponudbe, vključno z uvajanjem širokopasovnega omrežja, digitalnim gospodarstvom, e-vključevanjem in e-upravo. Toda prikrajšane regije pogosto nimajo niti temeljne strukture niti strokovnega znanja, ki bi ju potrebovale za razvoj digitalnega gospodarstva, temelječega na podatkih. Preko te platforme seznanjamo z našimi primeri najboljše prakse in ponujamo rešitve, da bi vsem pomagali pridobiti dostop do evropskega enotnega digitalnega trga.“

McCarthy je bil poročevalec za mnenje OR o oblikovanju evropskega podatkovnega gospodarstva, sprejeto v sredo. V njem poziva Komisijo, naj podpre lokalne in regionalne oblasti tako, da sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov usmeri predvsem v razvoj digitalne infrastrukture v vseh evropskih regijah. Mnenje poročevalca McCarthyja opozarja tudi na ogromen potencial, ki ga ima primerjanje podatkov za lokalne in regionalne oblasti ter podjetja na različnih področjih, od zdravstva, okolja, prehranske varnosti, podnebja in učinkovite rabe virov do energetike, pametnih prometnih sistemov ter pametnih mest in regij.

Kontaktna oseba:
Lauri Ouvinen
Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023