Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni voditelji: odlog brexita ne sme ovirati dogovora o prihodnjem proračunu EU  
Predstavniki regij in mest pozivajo k čimprejšnjemu dogovoru o proračunu EU za obdobje 2021–2027 in k zagotovilom glede nadaljnjega financiranja sedanjih naložbenih načrtov

V odzivu na sklepe izrednega zasedanja Evropskega sveta o izstopu Združenega kraljestva iz EU je Evropski odbor regij – skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU – ponovno poudaril, da morajo države članice nujno sprejeti dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027, da bi regije in mesta lahko ustrezno pripravili nove načrte in tako ublažili učinke brexita.

Do poziva je prišlo med razpravo med 350 evropskimi regionalnimi in lokalnimi voditelji ter Jeanom Arthuisom , predsednikom odbora Evropskega parlamenta za proračun. Obe politični skupščini EU sta zelo zaskrbljeni glede finančnega učinka sklepov, ki so jih sprejele države članice na izrednem zasedanju Evropskega sveta.

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je dejal: „Odločitev o odlogu brexita do konca oktobra daje Združenemu kraljestvu več časa za premagovanje notranjepolitičnega zastoja. Iz brexita ne bo nihče izšel kot zmagovalec, vendar moramo ta čas pametno uporabiti in se pripraviti na prihodnjo gradnjo mostov med lokalnimi in regionalnimi oblastmi v Združenem kraljestvu ter v EU-27. Pri tem je bistveno, da odlog brexita ne ovira EU pri doseganju napredka pri pomembnejših vprašanjih, kot so regionalne razlike, podnebne spremembe, ustvarjanje delovnih mest in geopolitični izzivi. Poskrbeti moramo za gotovost, da zaščitimo svoja gospodarstva in se odzovemo na te izzive. V ta namen se je nujno treba dogovoriti o zadostnem prihodnjem proračunu EU, da bodo regije in mesta lahko načrtovali prihodnje naložbe.“

Odbor in Evropski parlament že nekaj časa opozarjata , da bi moralo 27 držav članic svoje prispevke v evropski proračun povečati z 1 % na 1,3 % bruto nacionalnega dohodka, da bi se EU lahko soočila z izzivi naslednjega desetletja. Odbor je kritičen do rezov v sredstva za regije (kohezijsko politiko), saj se z njimi podpirajo ravno regije, ki bodo najbolj izpostavljene posledicam brexita. V zvezi s trenutnimi naložbenimi načrti Odbor opozarja, da mora EU svoje finančne obveznosti izpolniti do leta 2023 (zadnjega leta, v katerem so možna plačila), da se prepreči vsakršno zmanjšanje ali prenos v novi finančni cikel.

Jean Arthuis se je v celoti strinjal s pomisleki regij in mest. Predstavil je stališče Evropskega parlamenta in odgovoril na vprašanja članov Odbora. Pri tem je poudaril: „Evropski parlament skrbno ocenjuje ukrepe, ki jih je predlagala Komisija za nepredvidljive razmere v primeru brexita brez dogovora. Če bo nekega dne prišlo do brexita, ta ne sme prizadeti regij in mest EU-27.“

Odbor je v zadnjih dveh letih morebitne učinke brexita ocenil v več študijah in političnih debatah, med drugim v treh odprtih razpravah z glavnim pogajalcem EU Michelom Barnierjem . Pri tem se je pokazalo, da lokalne voditelje EU in Združenega kraljestva najbolj skrbijo pravice državljanov ter morebitni stroški za pristanišča, ribištvo, turizem, kmetijstvo, raziskave in izobraževanje. Odbor je marca 2017 in maja 2018 sprejel dve politični resoluciji, nedavno pa je začel premislek o najprimernejših orodjih za čezmejno regionalno sodelovanje po brexitu .

Kontaktna oseba:

Pierluigi Boda

Tel. +32 22822461

Mob. tel. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Deli: