Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Brexit: Glavni pogajalec EU Michel Barnier skupaj z lokalnimi voditelji razpravlja o posledicah za regije in mesta  
Na dnevnem redu plenarnega zasedanja OR 22. in 23. marca tudi: razprava o prihodnosti EU s poslanci EP Guyjem Verhofstadtom, Elmarjem Brokom in Jojem Leinenom; razprava o prehranski politiki EU in zmanjševanju tveganja nesreč z evropskima komisarjema Vytenisom Andriukaitisom in Christosom Stylianidesom

22. marca, tik preden naj bi Združeno kraljestvo uradno začelo pogajanja za izstop iz EU, bo glavni evropski pogajalec za brexit Michel Barnier s člani Evropskega odbora regij (OR) razpravljal o posledicah, ki jih bo britanska odločitev imela za mesta in regije. Dan pozneje bodo predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti svoje mnenje o tem izrazili z glasovanjem o resoluciji o britanskem izstopu iz EU.

Razprava o prihodnosti Evrope

Prvi dan plenarnega zasedanja bo skupščina lokalnih in regionalnih politikov EU s tremi vodilnimi poslanci Evropskega parlamenta razpravljala tudi o beli knjigi o prihodnosti Evrope, ki jo je pripravila Evropska komisija. Razprava o prihodnosti Evrope sodi v širši politični razmislek, ki poteka v OR glede usmeritve EU – ta proces vključuje več deset dialogov z državljani, ki jih OR letos gosti v različnih delih EU. Razprava bo bogatejša zaradi sodelovanja dveh poslancev EP, ki sta avtorja poročil o reformi EU – Guyja Verhofstadta (BE/ALDE) in Elmarja Broka (DE/EPP) – ter poslanca EP Joja Leinena (DE/S&D), predsednika Mednarodnega evropskega gibanja (EMI), največje vseevropske mreže proevropskih organizacij. Guy Verhofstadt je tudi predstavnik Evropskega parlamenta na pogajanjih EU z Združenim kraljestvom.

Plenarno zasedanje bo mogoče spremljati v živo na spletni strani OR | Program plenarnega zasedanja za medije

Druge točke dnevnega reda:

Sendajski okvir: upravljanje lokalnih posledic naravnih nesreč

OR in Urad Organizacije združenih narodov za zmanjševanje tveganja nesreč (UNISDR) sta 13. oktobra lani podpisala petletni akcijski načrt za podporo mestom in regijam EU pri sprejemanju bolj usklajenih ukrepov za zmanjševanje učinka naravnih nesreč. Namen akcijskega načrta, ki je bil podpisan na mednarodni dan zmanjševanja nesreč, je iz Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganja nesreč 2015–2030 dobiti zamisli za lokalne in regionalne oblasti. Adam Banaszak (PL/ECR), podpredsednik regionalne skupščine Kujavsko-Pomorjanskega vojvodstva, je poročevalec za mnenje o tem akcijskem načrtu, v katerem je poudarjena potreba, da se podpreta razvoj in spodbujanje lokalnih platform za zmanjševanje tveganja nesreč. Pred glasovanjem bodo člani izmenjali stališča s komisarjem za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christosom Stylianidesom.

Sodelovanje zdravstvenih sistemov

Mnenje Vključevanje, sodelovanje in uspešnost zdravstvenih sistemov, ki ga je pripravila Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), članica okrožnega sveta Dalarne, se osredotoča na to, kako bi morala EU podpreti države članice in njihove regionalne in lokalne oblasti v prizadevanjih za izboljšanje zdravja prebivalstva in razvoj zdravstvene oskrbe ter kako lahko čezmejno sodelovanje prispeva k razvoju evropskih zdravstvenih sistemov. Ustrezno in vzdržno financiranje zdravstvene oskrbe je odločilnega pomena za zagotovitev obsežne, dostopne in kakovostne zdravstvene oskrbe. Poročevalka zlasti opozarja na probleme v zvezi z duševnimi boleznimi in na kronične bolezni, zaradi katerih nastaja največ stroškov v zdravstvu in drugih sistemih socialne varnosti.

Trajnostna prehranska politika

Predsednik avtonomne pokrajine Bolzano in član regionalnega sveta Arno Kompatscher (IT/EPP) je poročevalec za mnenje, katerega namen je spodbuditi bolj trajnostne načine proizvodnje in potrošnje hrane, pa tudi vzpostaviti povezavo med prehransko in drugimi politikami. Trajnostna prehranska politika EU mora biti oblikovana demokratično, zasnovana ob upoštevanju skupne in dolgoročne vizije, temeljiti na najnovejših znanstvenih spoznanjih ter biti skladna s pristopom upravljanja na več ravneh. V mnenju so predlagani pobude in ukrepi v podporo prehranski politiki EU z lokalnega in regionalnega vidika. V razpravi s člani bo sodeloval Vytenis Andriukaitis, evropski komisar za zdravje in varnost hrane.

Pametna specializacija

Za razvoj strategij pametne specializacije, ki učinkovito izkoriščajo dobrine in vire njihove regije, morajo lokalne in regionalne oblasti sodelovati pri ustvarjanju vrednostne verige, trdi Mikel Irujo Amezaga (ES/EA) , vodja predstavništva avtonomne skupnosti Navarra v Bruslju, v svojem mnenju . Da bi to dosegli, je treba spremeniti sedanji regulativni okvir, pri tem pa ustvariti sinergije med finančnimi instrumenti in regionalnimi politikami ter povečati prizadevanja za uskladitev oblikovanja, priprave, izvajanja in spremljanja teh strategij ter nadaljnjega ukrepanja. V razpravi bo sodeloval Ramón Luís Valcárcel Siso (ES/EPP), poročevalec Evropskega parlamenta in njegov podpredsednik, pristojen za komuniciranje.

Istega dne bo OR gostil tudi konferenco o velemestnih območjih v prihodnji kohezijski politiki.

Njen namen je poudariti vlogo pomembnih mest in velemestnih območij v kohezijski politiki EU in upravljanju strukturnih skladov. Razprava bo tudi priložnost za oceno prispevka velemest pri izvajanju sedanjih politik in skladov EU ter ugotavljanje, kako bi se njihova vloga lahko spremenila v prihodnji kohezijski politiki po letu 2020. Tu je na voljo več informacij.

Na plenarnem zasedanju se bodo sprejemala še naslednja mnenja/resolucije:

Zakonodajna predloga za uredbo o porazdelitvi prizadevanj ter uredbo o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu (LULUCF)

Resolucija o prednostnih nalogah Evropskega odbora regij za delovni program Evropske komisije za leto 2018

Resolucija o pravni državi v EU z lokalnega in regionalnega vidika

Praktične informacije:

Kraj: Evropski parlament, polkrožna dvorana stavbe Paul Henri Spaak, rue Wiertz 60, Bruselj

Datum: 22. marec, 14.45–20.45; 23. marec, 9.00–13.00

Dnevni red plenarnega zasedanja in dokumenti

• Plenarno zasedanje bo mogoče spremljati v živo na spletni strani OR.

Program plenarnega zasedanja za medije

Spremljajte nas: @EU_CoR ; #CoRplenary

Kontaktne osebe:

Pierluigi Boda (IT, EN)

Tel.: +32 2 282 2461

Mob. tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Tel.: +32 2 282 2409

Mob. tel: +32 476 87 99 29

david.crous@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen (FI, SV, EN, ES, FR)

Tel.: +32 2 282 2063

Mob. tel.: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Carmen Schmidle (DE, EN)

Tel.: +32 2 282 2366

Mob. tel: +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle (FR, EN)

Tel.: +32 2 282 2289

Mob. tel.: +32 473 860 530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka (PL, FR)

Tel.: +32 2 282 2289

Mob. tel: +32 475 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Foto storitve

Tel.: +32 2 282 2045

Photocor@cor.europa.eu

Avdiovizualne storitve

Tel.: +32 2 282 87 2532 / +32 473 52 29 88

stephanie.paillet@cor.europa.eu

Deli :