Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Modro gospodarstvo v evropskih regijah: ‎ odskočna deska za trajnostno rast in delovna mesta  
Predsednica Malte Marie-Louise Coleiro Preca in komisar EU Karmenu Vella sta se udeležila konference Evropskega odbora regij na malteškem otoku Gozo

Člani komisije za naravne vire (NAT) Evropskega odbora regij so na seji na otoku Gozo razpravljali predvsem o modrem gospodarstvu. Slednje s prometom v višini 566 milijard evrov ustvari 1,3 % celotnega BDP Evropske unije in zaposluje 3,5 milijona ljudi (vir: Evropska komisija, 2018 ). Poleg tega sta bila na tej seji obravnavana tudi čezmejno sodelovanje na področju zmanjševanja tveganja nesreč in nova evropska agenda za razvoj pomorske industrije. Konferenco in sejo komisije NAT, ki se ju je udeležilo več kot 100 delegatov, je organiziral Samuel Azzopardi (MT/EPP), predsednik regije Gozo in župan Victorie, glavnega mesta otoka.

Predsednik komisije NAT Ossi Martikainen (FI/ALDE) je ob odprtju konference z naslovom Trajnostni razvoj modrega gospodarstva dejal: „Modro gospodarstvo je eno od prednostnih področij komisije za naravne vire Evropskega odbora regij. Ima potencialno velike socialno-gospodarske učinke, ne le za obalne in obmorske regije, temveč za celotno Evropsko unijo. Menimo, da je za vse sektorje, od tradicionalnih, kot je pomorski promet, do inovativnejših, kot sta modra biotehnologija in oceanska energija, nujna skupna evropska agenda, da se potencial modrega gospodarstva v celoti izkoristi ter prelije v rast in delovna mesta, ki so gospodarsko, socialno in okoljsko trajnostna.“

Gostitelj konference Samuel Azzopardi (MT/EPP), predsednik regije Gozo in župan Victorie, je povedal: „Modro gospodarstvo je pot naprej, ki nam omogoča usklajevanje uporabe morskih virov z gospodarsko rastjo in ustvarjanjem delovnih mest za naše skupnosti. Podpiramo vizijo OR, da modro gospodarstvo preneha biti le obrobni sektor in postane sestavni del gospodarske politike EU. Trajnostna rast je v središču političnih prednostnih nalog regije Gozo. Otok že zdaj v malteško električno omrežje prispeva več čiste energije, kot je porabi. Smo na dobri poti, da do leta 2020 postanemo okolju prijazen otok.“ Okoljska strategija regije Gozo se je začela izvajati leta 2009.

Predsednica Malte Marie-Louise Coleiro Preca je dejala: „Našo politiko morajo poganjati dolgoročne trajnostne naložbe, da se zaščiti velika biotska raznovrstnost v Sredozemlju, našim državljanom pa zagotovijo nove možnosti za ustvarjanje dohodka. Modro gospodarstvo v vseh državah članicah EU v povprečju dosega višjo rast kot nacionalna gospodarstva. V zadnjih letih vztrajno raste in prepričana sem, da lahko do leta 2030 njegov obseg podvojimo.“

Malta je ena od petih držav članic EU, v katerih modro gospodarstvo največ prispeva k BDP (v primeru Malte 4,7 %). Malteško modro gospodarstvo zaposluje približno 10 400 ljudi in ustvari 406 milijonov evrov bruto dodane vrednosti.

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je dejal: „Na področju naložb so še vedno velike vrzeli, ki jih lahko zapolnimo le z namenskim financiranjem modrega gospodarstva. Zato si zelo prizadevamo, da bi privabili vlagatelje. Pripravljamo tudi naložbeno platformo za modro gospodarstvo, ki že združuje 600 projektov v predkomercialni fazi, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev financiranja. Maja pa bomo ob evropskem dnevu pomorstva v Lizboni vzpostavili službo, ki bo zagonskim ter malim in srednjim podjetjem, ki delujejo v sektorjih modrega gospodarstva, zagotavljala podporo pri pridobivanju naložb.“

Modro gospodarstvo se nanaša na vse gospodarske dejavnosti, povezane z oceani, morji in obalnimi območji, ter vključuje sektorje, kot so ribištvo, ladjedelništvo in obalni turizem, pa tudi modro biotehnologijo in priobalno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Razvoj trajnostnega modrega gospodarstva je ključnega pomena za uresničevanje cilja trajnostnega razvoja OZN št. 14 .

Člani so na 23. seji komisije NAT sprejeli osnutek mnenja o čezmejni razsežnosti pri zmanjševanju tveganja nesreč , ki ga je pripravil poročevalec Roberto Ciambetti (IT/ECR). Ciambetti, predsednik regionalnega sveta Benečije, je ob tem povedal: „Poskrbeti moramo za večjo odpornost na naravne nesreče in tako pokazati odgovornost do državljanov. Izdelati moramo zemljevide tveganj in ta tveganja ocenjevati ter vlagati v strokovne skupine, univerzitetne programe in usposabljanje zaposlenih v lokalni upravi.“ Mnenje bo sprejeto na plenarnem zasedanju OR 26. in 27. junija 2019.

Člani so sprejeli osnutek mnenja o novem evropskem programu za pospešitev razvoja pomorske industrije . Poročevalec Christophe Clergeau (FR/PES), član regionalnega sveta Pays-de-la-Loire, je ob tem povedal: „Modro gospodarstvo mora biti v središču prednostnih nalog naslednje Evropske komisije. Če evropske politike združijo ambicije na področju pomorstva, industrijsko politiko in zavezanost ekološkemu prehodu, je v pomorski industriji mogoče ustvariti številna trajnostna delovna mesta. V ta namen se moramo zanesti na ekosisteme glavnih evropskih pomorskih regij, financirati inovacije in razvoj novih proizvodov ter podpirati tradicionalne ribiške in ladjedelniške dejavnosti, pa tudi nove tehnologije, kot so obnovljivi morski viri energije, ali podjetja modrega gospodarstva.“ Mnenje bo sprejeto na plenarnem zasedanju OR 26. in 27. junija 2019.

Člani so sprejeli tudi osnutek mnenja o celovitem okviru Evropske unije o endokrinih motilcih , ki ga je pripravil poročevalec Uno Silberg (EE/EA). Silberg, član občinskega sveta mesta Kose je ob tem dejal: „Endokrini motilci imajo uničujoče dolgoročne učinke ne le na zdravje ljudi, ampak tudi na živalstvo in rastlinstvo. Čeprav so v okolju vseprisotni, je ozaveščenost javnosti o nevarnosti, ki jo predstavljajo, na razmeroma nizki ravni. Potrebne so kampanje za ozaveščanje javnosti in usklajeni ukrepi na vseh ravneh, da se v ospredje postavi zdravje državljanov, hkrati pa upoštevajo interesi potrošnikov in industrije.“ Mnenje bo sprejeto na plenarnem zasedanju OR 26. in 27. junija 2019.

Člani so izmenjali stališča o naslednjih mnenjih:

Izvajanje strategije EU za gozdove , poročevalec Ossi Martikainen (FI/ALDE), predsednik komisije NAT in član sveta občine Lapinlahti;

Aktivno in zdravo staranje , poročevalka Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), regionalna svetnica, Dalarna;

Mešano kmetijstvo , poročevalec Jacques Blanc (FR/EPP), župan občine La Canourgue.

Tu si lahko ogledate fotografije s konference in 23. seje komisije NAT .

Ozadje: letno gospodarsko poročilo iz leta 2018 o modrem gospodarstvu EU je na voljo tukaj .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023