Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke  

Poplave, ki so minuli teden prizadele nekatere regije v osrednji Italiji, so znova pokazale, da mora Evropska unija nujno sprejeti nov skupni pristop za boljše obvladovanje tveganj in kriz ter izboljšanje teritorialne odpornosti. To je bilo glavno sporočilo lokalnih in regionalnih voditeljev evropskemu komisarju za krizno upravljanje Janezu Lenarčiču v razpravi na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR) 24. maja. Člani Odbora so poudarili, da je treba posebno pozornost nameniti odpravljanju socialnih in teritorialnih ranljivosti na lokalni ravni, da bi v prihodnosti bolje ublažili posledice kriz. Ta sporočila so zajeta v mnenju, ki ga je pripravil član regionalnega sveta Dežele Loare Christophe Clergeau (FR/PES) in je bilo sprejeto po razpravi.

V zadnjih letih se evropske regije soočajo z velikimi in nepredvidljivimi krizami, ki segajo preko upravnih meja in so prizadele zlasti najranljivejše, zaradi česar se še bolj poglabljajo neenakosti na področju zdravja in blaginje. Smrtonosni gozdni požari na Portugalskem leta 2017, potres na Hrvaškem pozimi 2020, neurje, ki je oktobra 2020 opustošilo jugovzhodno Francijo, ter poplave v Nemčiji in Belgiji poleti 2021 so nekateri primeri katastrof, ki so prizadeli evropske skupnosti. Pri javnih ukrepih za obvladovanje teh kriz so imeli osrednjo vlogo lokalni akterji. Člani OR so v razpravi z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem poudarili, da mora Evropa preiti s pristopa upravljanja tveganj k novemu pristopu skupne pripravljenosti na nepredvidljiva tveganja in krize, da bi bolje lahko obvladala tovrstne pojave. Institucije EU in nacionalne institucije morajo vlagati v skupno pripravljenost naše družbe na krize in nesreče, s posebnim poudarkom na ohranjanju dostopa do javnih storitev in osredotočanju na najbolj ogrožene skupine.

Komisar Lenarčič je poudaril: „Tveganja se po vsem svetu povečujejo, zato se vse pogosteje soočamo z nesrečami, katerih posledice segajo preko meja in prizadenejo različne sektorje. Skupaj si moramo prizadevati za varnejšo in odpornejšo prihodnost za skupnosti in regije po vsej Evropi. Zato smo opredelili pet ciljev za odpornost na nesreče in pripravili vodilne pobude. Na podlagi tega bodo regije lahko predvidele izredne razmere in jih obvladale. Izvajanje teh pobud v lokalnih in regionalnih skupnostih je ključnega pomena za uresničitev teh ciljev.“

Lokalni in regionalni voditelji so svoje skrbi in pozive izrazili v mnenju Pripravljenost na krize in krizno upravljanje: krepitev odpornosti Unije, njenih regij in mest, ki so ga sprejeli na plenarnem zasedanju.

OR v mnenju poudarja, da je treba analize ranljivosti umestiti v središče prihodnje kohezijske politike. Zato pozdravlja razvoj posebnega indeksa in poziva, naj Skupno raziskovalno središče Evropske komisije pripravi konsolidiran regionalni in lokalni pregled socialne in teritorialne ranljivosti. Člani Odbora pozivajo institucije EU in države članice, naj politično in finančno v celoti podprejo to pobudo, ki bi jo bilo treba izvajati na vseh teritorialnih ravneh, da bi bolje razumeli ranljivosti, povezane s tveganji na posameznih območjih, odpravili socialne in teritorialne neenakosti ter ustrezno usmerjali javne politike.

Poleg tega lokalni in regionalni voditelji predlagajo ustanovitev evropske šole za tveganja in krize, ki bi lokalnim, nacionalnim in evropskim nosilcem odločanja omogočala usposabljanje, izmenjavo znanja in oblikovanje skupnih delovnih postopkov za odzivanje na krize. EU bi morala sprejeti tudi „strategijo za 72-urno obvladovanje kriz“, prilagojeno lokalnim posebnostim, da bi lokalne skupnosti bolje pripravila in okrepila sposobnost državljanov, da se organizirajo v prvih urah po nastopu izrednih razmer, medtem ko čakajo na pomoč.

Ozadje

Primeri najboljše prakse regij in mest pri soočanju z nedavnimi krizami so na ogled v tem videoposnetku.

Evropska komisija je februarja 2023 določila pet skupnih evropskih ciljev za odpornost na nesreče, ki opredeljujejo načine za boljše predvidevanje držav članic ter boljšo pripravo, odzivanje in varovanje državljanov v primeru naravnih nesreč. Za začetek izvajanja teh ciljev je Evropska komisija pripravila pet vodilnih pobud, eno za vsak cilj.

Kontaktni osebi:

Angela Machado

Tel.: +32 475 41 31 58

angela.machado@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023