Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Letni regionalni in lokalni barometer EU: proračunska vrzel v višini 180 milijonov EUR, ki je nastala zaradi COVID-19, ogroža javne storitve  

Predsednik OR Tzitzikostas svari pred vrzeljo v lokalnih proračunih, ki znaša 180 milijard EUR, in kritizira nacionalne vlade, ker se pri načrtovanju naložb niso posvetovale z lokalnimi oblastmi

Danes objavljeni Letni regionalni in lokalni barometer , ki ga pripravlja Evropski odbor regij , opozarja, da je sposobnost okrevanja EU ogrožena. Nacionalne vlade se pri pripravi nujnih načrtov za okrevanje, ki jih financira EU, namreč niso posvetovale z mesti in regijami. Če se sredstva EU ne bodo stekala tja, kjer so po mnenju mest in regij najbolj potrebna, bi se lahko zaostrili tudi problemi, ki so nastali zaradi finančne vrzeli med odhodki in prihodki v višini 180 milijard EUR, ki jo je povzročil COVID-19.

Drug letni barometer , ki obsega eno največjih anket lokalnih in regionalnih oblasti iz vse EU doslej, opozarja tudi na vse večje socialne in gospodarske neenakosti med regijami znotraj posameznih držav in znotraj EU. K tem sodi digitalni razkorak med mesti in podeželjem, ki ogroža prizadevanje EU za zeleni in digitalni gospodarski prehod.

Apostolos Tzitzikostas  (EL/EPP), predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija, je ob predstavitvi poročila dejal: „Naš regionalni in lokalni barometer meri posledice pandemije za naše regije, mesta in vasi, da bodo lahko vse ravni upravljanja – EU, nacionalna, regionalna in lokalna raven – sprejele ustrezne ukrepe za reševanje problemov ljudi. Evropo prepogosto povezujemo samo z njenimi 27 državami članicami. Toda EU je veliko več kot to: ima več kot 300 regij, 90.000 občin ter 1,1 milijona izvoljenih politikov na regionalni in lokalni ravni, ki zastopajo več kot 400 milijonov ljudi. Naš barometer daje nov pogled na stanje EU, saj bolje upošteva njeno raznolikost, kompleksnost in bogastvo.“

Najpomembnejše ugotovitve Letnega regionalnega in lokalnega barometra so med drugim:

  • Regionalne in lokalne finance so ogrožene. Regionalne in lokalne oblasti nosijo breme zagotavljanja kakovostnih javnih in zdravstvenih storitev za svoje prebivalstvo v obdobju, ko so lokalne finance na samem dnu. Rast stroškov in nižanje dohodkov sta leta 2020 v vsej EU pustila vrzel v višini približno 180 milijard EUR, pri čemer je bilo na regionalni in vmesni ravni izgubljenih 130 milijard EUR, na občinski ravni pa 50 milijard EUR. EU in države članice morajo nujno pomagati lokalnim oblastem pri blaženju finančnih pretresov, tudi prek nacionalnih načrtov za okrevanje.

  • Neupoštevanje teritorialne razsežnosti zdravstvene krize ogroža življenja. EU in nacionalne oblasti bodo okrevanje najbolje pospešile tako, da bodo pri svojem prizadevanju v celoti upoštevale regionalne in lokalne posebnosti, saj neupoštevanje teritorialne razsežnosti zdravstva ogroža življenja. Ponovno moramo oceniti pristojnosti, ki jih imajo različne ravni upravljanja na področju zdravja, da se zagotovi boljše zdravstveno varstvo. EU bi morala več vlagati v krepitev odpornosti regionalnih sistemov in usklajevati stresne teste zmogljivosti, da se oceni njihova pripravljenost na krize.

  • Regije so v nacionalnih načrtih okrevanja spregledane, kar ogroža okrevanje in zelene cilje EU. Ciljev okrevanja ne dosegamo, ker strategije ne upoštevajo dejanskih potreb in raznolikosti naših skupnosti ter razlik med njimi. Nacionalne vlade morajo načrte izvajati skupaj s svojimi regijami in mesti. Glede na svojo pristojnost na področjih, kot so javna naročila, promet, podnebni ukrepi, zdravje in izobraževanje, moramo biti ključni akterji pri vodenju načrtov.

  • Digitalni razkorak med mesti in podeželjem bi lahko ogrozil okrevanje: nujno je podpreti „digitalno kohezijo“. V EU je z zelo visokozmogljivimi omrežji pokritih 44 % mest in samo 20 % podeželja. Potrebne so nujne naložbe EU in držav članic. Digitalna kohezija je namreč ključnega pomena za trdno in vključujoče okrevanje.

  • Revščina zaradi COVID-19 postaja resničnost. Povečuje se tveganje izgubljene generacije zaradi COVID-19. Največje posledice čutijo mladi in nizko usposobljeni delavci. Ljudem, ki živijo v slabih razmerah, invalidom in starejšim so se poslabšali življenjski pogoji. Ukrepi EU morajo biti konkretni in solidarni, da bo okrevanje pravičnejše.

  • Regionalni in lokalni politiki menijo, da njihov glas v EU ne šteje dovolj, zato želijo imeti večji vpliv na področjih, kot so gospodarstvo, socialna pravičnost, podnebne spremembe in okolje. Neupoštevanje tega poziva bi bila velika napaka in bo še povečalo vrzel med EU in njenimi skupnostmi. Evropska demokracija potrebuje novo spodbudo, da se okrepijo evropske vrednote. Konferenca o prihodnosti Evrope mora biti priložnost za začetek resničnega razmisleka o demokratičnem modelu EU.

OZADJE

Barometer prinaša pregled vpliva socialne, gospodarske in zdravstvene krize na regije in mesta v EU. Dejstva in ugotovitve v njem dopolnjuje anketa, ki je bila opravljena med lokalnimi in regionalnimi politiki iz 27 držav članic EU. Anketo je naročil Evropski odbor regij, opravila pa jo je organizacija IPSOS, ki je te politike vprašala po njihovih mnenjih glede kakovosti odnosov med podnacionalnimi oblastmi, nacionalnimi vladami in EU, o stanju demokracije v EU in o njihovih načrtih za napredek.

Letni regionalni in lokalni barometer EU (#EURegionalBarometer) dopolnjuje politična resolucija 329 članov Evropskega odbora regij, ki je politična skupščina lokalnih in regionalnih oblasti.

Ugotovitve Letnega lokalnega in regionalnega barometra: [povezave bodo posodobljene]

Kontaktna oseba:

Michele Cercone

Uradni govorec predsednika

tel.: +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023