Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni in regionalni voditelji z Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in fundacijo Bertelsmann o dejavnostih na konferenci o prihodnosti Evrope  

Člani komisije Evropskega odbora regij (OR) za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve (CIVEX) so s predstavnikoma Evropskega parlamenta Antoniom Tajanijem in Helmutom Scholzem razpravljali o tem, kako vključiti milijon lokalnih in regionalnih politikov v projekte in pobude, ki lahko Evropo približajo ljudem in prispevajo k uspehu konference o prihodnosti Evrope. Pri tem so zlasti pozvali k sodelovanju članov OR v pilotnem projektu „Building Europe with Local Entitites“ (BELE), pobudi odbora Evropskega parlamenta za ustavne zadeve (AFCO).

Po podatkih posebne raziskave Eurobarometra o prihodnosti Evrope , ki je bila objavljena pred podpisom skupne izjave predsednikov treh institucij EU – Ursule von der Leyen, Davida Sassolija in Charlesa Michela – 10. marca 2021, se 76 % anketirancev strinja s trditvijo, da konferenca o prihodnosti Evrope pomeni pomemben napredek za demokracijo v EU, 92 % pa jih meni, da je treba pri odločitvah v zvezi s prihodnostjo Evrope bolj upoštevati glas ljudstva. Zato so učinkovita posvetovanja z državljani in poročanje o njihovih rezultatih ključni za uspeh konference, ki se bo začela 9. maja. Člani komisije OR za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve (CIVEX) so s predstavniki Evropskega parlamenta, Evropske komisije in fundacije Bertelsmann razpravljali o tem, kako zagotoviti uspeh konference o prihodnosti Evrope.

Mark Speich (DE/EPP), deželni sekretar za zvezne, evropske in mednarodne zadeve, Severno Porenje-Vestfalija, in predsednik komisije CIVEX v OR, je povedal: „ Politiki na regionalni in lokalni ravni imamo ključno vlogo v odnosu med Evropsko unijo in njenimi državljani. Konferenca o prihodnosti Evrope je priložnost, da Bruslju predstavimo konkretne ideje državljanov o prihodnosti Evropske unije.

Na prvi tematski razpravi so udeleženci razpravljali o tem, kako lokalne in regionalne oblasti lahko podprejo udeležbo državljanov v okviru konference o prihodnosti Evrope in širše. Helmut Scholz , poslanec Evropskega parlamenta (DE/GUE-NGL) in poročevalec osnutka poročila Dialog z državljani in sodelovanje državljanov v odločanju o zadevah EU, je članom komisije CIVEX predstavil glavne ugotovitve poročila, v katerem je upoštevano že opravljeno delo institucij EU in OR v zvezi z udeležbo državljanov. Poročevalec v njem poziva k razvoju stalnih mehanizmov za sodelovanje državljanov v odločanju EU. Že oktobra 2018 je bila ta ideja o stalnem dialogu z državljani, ki ne poteka le v volilnem obdobju, eno od ključnih sporočil mnenja OR Razmislek o Evropi: prispevek lokalnih in regionalnih oblasti k povrnitvi zaupanja v Evropsko unijo (soporočevalca sta bila Karl-Heinz Lambertz in Markku Markkula).

Helmut Scholz je povedal: „ Konferenca o prihodnosti Evrope je enkratna priložnost za razpravo z državljani o njihovih vizijah in pomislekih glede EU. Že sedaj pa mora biti na splošno jasno, da bi morali imeti vsi možnost sodelovanja v odločanju EU, tudi zunaj okvirov konference. Zato potrebujemo podporo lokalnih in regionalnih oblasti ter organizacij civilne družbe in socialnih partnerjev. Le tako bomo lahko oblikovali evropski javni prostor in okrepili demokratično legitimnost EU.

Dominik Hierlemann , višji strokovnjak pri fundaciji Bertelsmann , in Anna Renkamp , tamkajšnji glavni vodja projektov, sta članom komisije CIVEX predstavila dosedanje izkušnje pri vodenju lokalnih, regionalnih in nadnacionalnih digitalnih dialogov z državljani. Prav tako sta opisala, kako lahko fundacija prispeva k skupni pobudi z OR, ki naj bi se kmalu začela izvajati. Z uvedbo novih orodij bodo izvoljeni lokalni in regionalni politiki lahko bolje komunicirali z državljani. Izboljšali se bodo tudi demokratični postopki in njihovo delovanje. Med septembrom 2021 in januarjem 2022 bodo predvidoma potekali čezmejni lokalni dialogi in okrogle mize z državljani. Na podlagi predlogov iz mnenja OR o lokalnih in regionalnih oblasteh v stalnem dialogu z državljani bi bili dialogi zasnovani tako, da bi prispevali informacije za konferenco.

Tema druge razprave so bile pobude o lokalnih in regionalnih svetnikih EU. Predsedstvo OR je decembra 2020 podprlo predlog o oblikovanju mreže lokalnih in regionalnih svetnikov EU , ki so na svojem območju pristojni za zadeve EU, ki bi obveščali OR o svojih dejavnostih v okviru konference o prihodnosti Evrope. Odbor Evropskega parlamenta za ustavne zadeve (AFCO) je medtem predstavil pilotni projekt „ Building Europe with Local Entities – BELE “ (Gradimo Evropo z lokalnimi skupnostmi). S pomočjo tega projekta bo mogoče v sodelujočih lokalnih oblasteh poiskati svetnika, pristojnega za komuniciranje z državljani o programih in projektih, ki jih v tej občini financira Evropska unija, ter o drugih temah in pobudah, povezanih z EU, da bi tako tudi prispevali h konferenci. Projekta imata podobne cilje in uporabljata podobna sredstva. Sogovorniki so v razpravi preučevali morebitne sinergije med projektoma OR in EP, v katerima bi sodelovali svetniki EU iz vse Evropske unije. OR bi lahko olajšal učinkovito izvajanje projekta BELE, če bi se njegova mreža lokalnih in regionalnih svetnikov EU obravnavala kot izvedbeni ukrep v okviru projekta BELE. Vzpostavitev mreže lokalnih in regionalnih svetnikov EU bi morala biti zato upravičena do financiranja v okviru pilotnega projekta BELE.

Predsednik odbora AFCO Antonio Tajani (IT/EPP) je povedal: Izvoljeni regionalni in lokalni politiki so izraz evropskega bogastva in raznolikosti. Odbor Evropskega parlamenta za ustavne zadeve je lani predstavil pilotni projekt BELE (Gradimo Evropo z lokalnimi skupnostmi), s katerim naj bi lokalne uprave postavili v središče politik EU, saj državljane obveščajo o dejavnostih, ki jih izvaja Evropska unija. Komuniciranje o EU je izjemno pomembno v boju proti populizmu in dezinformacijam. OR in njegovi člani imajo pri tem ključno vlogo. Konferenca o prihodnosti Evrope mora biti priložnost za jasno razpravo in člane OR vabim k aktivnem sodelovanju v projektu BELE. Če želimo, da se na konferenci resnično slišijo želje državljanov, morajo demokratično izvoljeni lokalni nosilci odločanja na njej imeti vlogo in težo, ki jim pripada.“

Projekt BELE je podrobneje predstavil Alessandro Giordani, vodja enote za mreže v državah članicah v okviru generalnega direktorata Evropske komisije za komuniciranje.

Na dnevnem redu seje komisije CIVEX je bilo poleg tematskih razprav tudi sprejetje mnenja Strategija za okrepitev uporabe Listine o temeljnih pravicah v EU , ki ga je pripravil poročevalec Jean-Luc Vanraes (BE/Renew Europe) , član občinskega sveta Uccla. Poročevalec Jean-Luc Vanraes meni, da so regije najpomembnejši akterji pri spodbujanju in varstvu temeljnih pravic“. Lokalne oblasti imajo pomembno vlogo pri spodbujanju, varstvu in spoštovanju temeljnih pravic, pa tudi pri njihovem uveljavljanju in torej uresničevanju Listine EU o temeljnih pravicah. V mnenju je poudarjeno, da je sodelovanje OR v medinstitucionalnem dialogu o Listini nujno. Predlaga se vzpostavitev kontaktnih točk, ki bodo olajšale pretok informacij o Listini med različnimi ravnmi upravljanja. Te kontaktne točke bi lokalnim in regionalnim oblastem lahko dajale smernice za oblikovanje politik, ki bodo v celoti skladne z Listino. V mnenju se predlaga tudi, da bi člani OR ob dnevu Evrope 9. maja in konferenci o prihodnosti EU spodbujali lokalne dejavnosti, ki pojasnjujejo in izpostavljajo izjemen pomen temeljnih pravic in Listine za naše demokracije. Lokalne oblasti so namreč raven upravljanja, ki je ljudem najbližja, in zaradi svojega položaja lahko ljudi ozaveščajo o njihovih pravicah in o tem, kam se lahko obrnejo, če so njihove pravice kršene. Barbara Nolan, vodja enote za temeljne pravice v direkciji za temeljne pravice in pravno državo generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje in potrošnike, je mnenje pozdravila.

Udeleženci so na seji tudi izmenjali stališča o delovnem dokumentu , na podlagi katerega bo poročevalka Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP) , županja mesta Gdansk, pripravila mnenje o akcijskem načrtu za evropsko demokracijo , ki ga je predlagala Evropska komisija. Izmenjavi je prisostvoval tudi William Sleath, direktor direktorata za državljane, zdravje, migracije in varnostno unijo v generalnem sekretariatu Evropske komisije. Cilj akcijskega načrta za evropsko demokracijo je opolnomočiti državljane in oblikovati odporne demokracije v EU s spodbujanjem svobodnih in poštenih volitev, krepitvijo svobode medijev in bojem proti dezinformacijam. V razpravi je bilo izraženo obžalovanje, da Komisija v sporočilu ne omenja lokalnih in regionalnih oblasti, čeprav je uspeh akcijskega načrta v veliki meri odvisen od njihovih ukrepov. Poročevalka Dulkiewicz je povedala: „ Akcijski načrt za evropsko demokracijo bi moral omogočiti opredelitev konkretnih ukrepov, ki bi jih bilo treba izvesti v tesnem sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Stanja demokracije ni mogoče popraviti čez noč, vendar hitrejše ukrepanje pomeni večjo možnost, da obvladamo problem. Komisija CIVEX bo mnenje predvidoma sprejela 11. maja 2021.

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mob. tel.: +32 473 52 41 15

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023