Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Pandemija: OR je podpisal akcijski načrt s Svetovno zdravstveno organizacijo in svari pred razkorakom med območji glede cepiv  

Lokalni in regionalni voditelji EU izražajo zaskrbljenost glede napredka pri cepljenju v EU ter pozivajo k večji usklajenosti in enakemu dostopu za vse Evropejce

Evropski odbor regij in Svetovna zdravstvena organizacija sta danes podpisala akcijski načrt za izboljšanje odpornosti regionalnih in lokalnih zdravstvenih sistemov s skupnimi raziskavami in oblikovanjem politik. Akcijski načrt temelji na večletnem sodelovanju, ki se je začelo novembra 2016, je pa tudi odziv na potrebo po reševanju nekaterih ključnih izzivov pandemije z izboljšanjem usklajevanja med različnimi ravnmi upravljanja zdravja. Omogočil bo skupno oceno učinkovitosti zdravstvenih politik na terenu in ponudil možne rešitve za večjo odzivnost regionalnih in lokalnih sistemov na izzive pandemije.

V resoluciji , o kateri je potekala razprava 4. februarja na plenarnem zasedanju OR (#CoRPlenary) , so lokalni in regionalni voditelji EU izrazili zaskrbljenost zaradi napredka pri razdeljevanju cepiv v EU in pozvali k uvedbi evropskega sistema, ki bi precepljenost in porazdelitev cepiv spremljal po regijah. Zavrnili so zlasti cepilni „nacionalizem“, ki je v nasprotju z načeli „solidarnosti, enotnosti in učinkovitosti“ ter „enakega dostopa do cepiv za vse državljane EU“.

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija, je dejal: „Z akcijskim načrtom, ki smo ga začeli izvajati danes s Svetovno zdravstveno organizacijo, bomo izboljšali odpornost naših regij, mest in vasi na področju zdravja. Pomembna lekcija, ki smo jo osvojili med soočanjem z izzivi zaradi pandemije, je to, da je vloga regionalnih in lokalnih oblasti bistvena pri pripravi in odzivanju na krize, njihovemu obvladovanju ter okrevanju po njih.“

V zvezi s kampanjo cepljenja v EU je dodal: „Cepljenje je ključno za ponovni zagon naših regionalnih in lokalnih gospodarstev. Izogibati se moramo tekmovanju za cepiva med državami članicami in v državah članicah. Kakršen koli razkorak na področju cepiv, ki bi povečal neenakosti med našimi regijami, mesti in vasmi, je nesprejemljiv, zato Odbor poziva k oblikovanju evropskega sistema, ki bi precepljenost in porazdelitev cepiv spremljal po regijah.“

Med razpravo je dr. Hans Henri P. Kluge , regionalni direktor za Evropo pri Svetovni zdravstveni organizaciji, dejal: „Lokalne oblasti v Evropi so bile in so še vedno v ospredju pri omejevanju pandemije. Mesta so v teh izrednih razmerah žarišča, ne le v smislu okužb v skupnosti in v državi, temveč tudi kot zdravstvena središča ter potovalna in trgovinska vozlišča. Mesta so raven upravljanja, ki je najbližja državljanom. Kot ponudniki storitev in osrednji elementi trajnostne prihodnosti so tudi ključnega pomena za izmenjavo izkušenj in boj proti dezinformacijam.“

Osnutek resolucije OR o programu cepljenja proti COVID-19

Ozadje:

Kontaktni osebi:

Michele Cercone

Uradni govorec predsednika

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tel. +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Deli :