Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski zeleni dogovor: začetek delovanja platforme deležnikov za ničelno onesnaževanje  

Danes so se prvič sestali člani platforme deležnikov, napovedane v okviru akcijskega načrta EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal , da bi začeli pripravljati delovni program za obdobje 2022–2024, ki bo podprl izvajanje akcijskega načrta. Platforma je skupna pobuda Evropske komisije in Evropskega odbora regij.

Predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija Apostolos Tzitzikostas je povedal: „Onesnaževanje je glavni okoljski vzrok bolezni in prezgodnje smrti po vsem svetu ter vpliva na naše podnebje, ekosisteme, grajeno okolje in lokalno gospodarstvo. Onesnaževanje se ne ustavi na mejah in vpliva na zdravje in blaginjo naših lokalnih skupnosti. S sopredsedovanjem platformi deležnikov za ničelno onesnaževanje si bomo prizadevali, da bo EU podprla vsako mesto, regijo in vas. Evropske lokalne in regionalne oblasti si prizadevajo za zaščito svojih prebivalcev in okolja, vendar zdaj potrebujemo neposredno tehnično in finančno podporo EU, da bi pospešili naša prizadevanja za ničelno onesnaževanje.“

Komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je dodal: „Platforma deležnikov za ničelno onesnaževanje ima pomembno vlogo pri izvajanju našega akcijskega načrta. Pred nami je veliko dela. Vse sodelujoče deležnike pozivamo, naj razvijajo in izmenjujejo dobre prakse ter iščejo sinergije z drugimi ustreznimi pobudami, bodisi evropskim podnebnim paktom bodisi platformo deležnikov za krožno gospodarstvo ali drugimi.“

Platforma deležnikov za ničelno onesnaževanje bo pripomogla k uresničevanju vodilnih pobud in ukrepov, določenih v akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje, tako da bo:

  • združevala akterje iz različnih skupnosti in z različnih strokovnih področij, da bi obravnavala medsebojno povezane izzive, kot je okrepitev skupne okoljske in zdravstvene agende;
  • opredelila skupno vizijo, kako doseči cilje ničelnega onesnaževanja.

Platformi deležnikov za ničelno onesnaževanje bosta sopredsedovala Marieke Schouten (NL/Zeleni), članica občinskega sveta Nieuwegein in poročevalka OR za mnenje Akcijski načrt EU: Naproti ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal , in Patrick Child , namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata za okolje Evropske komisije.

Ozadje:

Cilj platforme deležnikov za ničelno onesnaževanje je učinkovito vključevanje prizadevanj za ničelno onesnaževanje v vsa področja in izvajanje akcijskega načrta EU za ničelno onesnaževanje . Povezala bo deležnike in strokovnjake z različnih področij politike, kot so zdravje, kmetijstvo, raziskave in inovacije, promet, digitalizacija in okolje. Oblikovala bo skupno odgovornost, promovirala sodelovanje in spodbujala celovite rešitve za čim večje sinergije s prizadevanji za razogljičenje in okrevanje po pandemiji COVID-19. Platforma je skupna pobuda Evropske komisije in Evropskega odbora regij.

Več kot 100 mest v EU še vedno ne izpolnjuje standardov EU za kakovost zraka. Po najnovejših ocenah Evropske agencije za okolje je leta 2019 zaradi izpostavljenosti onesnaženju z drobnimi delci v EU prezgodaj umrlo 307.000 ljudi. Če bi vse države članice EU izpolnile novo smernico Svetovne zdravstvene organizacije za kakovost zraka 5 µg/m³, bi lahko preprečili vsaj 58 % oziroma 178.000 smrti.

Kar zadeva vodo, sedem glavnih mest EU ne izpolnjuje minimalnih zahtev glede kakovosti vode. Za ustrezno čiščenje odpadne vode bodo v prihodnjih letih potrebne naložbe v višini več kot 200 milijard EUR ( Evropska komisija ).

Kontaktna oseba:

David Crous

Tel. +32 (0)470881037

David.Crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023