Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropsko okrevanje mora temeljiti na ciljih trajnostnega razvoja ZN za leto 2030  

Pomanjkanje jasnih sklicevanj na cilje trajnostnega razvoja ter premajhna vključenost mest in regij v nacionalne načrte za okrevanje bi lahko ogrozila sposobnost za premagovanje krize zaradi pandemije

Evropski lokalni in regionalni voditelji pozivajo, naj se cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov ponovno uvrstijo na vrh agende Evropske unije, institucije EU in države članice pa naj poskrbijo za njihovo uresničitev do leta 2030. Evropski odbor regij (OR) v mnenju , ki ga je danes sprejel na plenarnem zasedanju, poudarja, da se je v pandemiji COVID-19 pokazalo, kako pomemben je trajnostni razvoj in da lahko cilji trajnostnega razvoja prispevajo k oblikovanju skladne in celostne vizije v okviru evropskega instrumenta za okrevanje Next Generation EU . Vendar pa je nedavna študija OR opozorila na pomanjkanje izrecnega in preglednega sklicevanja na cilje trajnostnega razvoja ZN v mnogih nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost.

Zaradi sedanje pandemije ter njenih pričakovanih gospodarskih, socialnih in okoljskih posledic je nujno treba podpreti lokalizacijo ciljev trajnostnega razvoja, da se poskrbi za pravično okrevanje in preprečijo zdravstvene krize v prihodnosti. Cilji trajnostnega razvoja bi morali pomagati gospodarstvom držav članic pri okrevanju ter izvajanju digitalnega in zelenega prehoda na lokalni ravni. Vendar je nedavna študija, ki jo je naročil OR , opozorila, da so regije in mesta premalo vključeni v nacionalne načrte za okrevanje ter da pogosto ni jasnega sklicevanja na cilje trajnostnega razvoja, kar zmanjšuje možnost skupnega razumevanja načrtov.

Ricardo Rio (PT/EPP), poročevalec mnenja in župan Brage, je povedal: „ Cilji trajnostnega razvoja so skoraj izginili iz diskurza EU: ni niti krovne strategije niti učinkovitega vključevanja ali usklajevanja ciljev trajnostnega razvoja v okviru struktur notranjega upravljanja Evropske komisije. To je še toliko bolj osupljivo, saj se hkrati zavezanost lokalnih in regionalnih oblasti ciljem trajnostnega razvoja povečuje. Prvi rezultati študije OECD-OR jasno kažejo, da si lokalne in regionalne oblasti že sedaj prizadevajo za trajnostno okrevanje na podlagi ciljev trajnostnega razvoja. 40 % jih je navedlo, da so cilje trajnostnega razvoja uporabljale že pred pandemijo, zdaj pa so jih začele uporabljati še v okviru okrevanja, medtem ko jih je 44 % dejalo, da jih namerava uporabljati v povezavi z okrevanjem po pandemiji COVID-19. To je velika priložnost za vse oblikovalce politik, da bi iz te krize izšli močnejši, in skupaj z OECD se bom dejavno zavzemal za to na ravni EU.

Po ocenah OECD 65 % od 169 ciljev, na katerih temelji 17 ciljev trajnostnega razvoja, ni mogoče doseči brez sodelovanja lokalnih in regionalnih oblasti oziroma usklajevanja z njimi. Poleg tega rezultati nove skupne študije OR-OECD kažejo, da 60 % lokalnih in regionalnih oblasti meni, da je pandemija COVID-19 okrepila prepričanje, da lahko cilji trajnostnega razvoja pripomorejo k sprejetju bolj celostnega pristopa k okrevanju. Zato OR obžaluje, da cilji trajnostnega razvoja postopno izgubljajo pomen v diskurzu EU in so tudi pri oblikovanju politik EU manj izraziti, kar ogroža možnosti za njihovo uresničitev do leta 2030.

Člani OR evropske voditelje pozivajo, naj bodo ambiciozni in dosledni v svojih notranje- in zunanjepolitičnih programih ter enoglasno in jasno sporočijo, da mora biti Evropa vodilna in prepoznavna zagovornica ciljev trajnostnega razvoja na vseh ravneh upravljanja. V mnenju je poudarjeno, da bi morali cilji trajnostnega razvoja zagotoviti skladen okvir za vse politike EU in prispevati k usklajevanju prednostnih nalog vseh programov financiranja. Vendar pa se včasih povezave med cilji ZN in glavnimi evropskimi pobudami, kot je nova industrijska strategija, zdijo šibke. OR poleg tega poziva Evropsko komisijo, naj letno strategijo za trajnostno rast za leto 2022 uporabi za formalno ponovno vključitev ciljev trajnostnega razvoja v evropski semester, bolje poveže cilje trajnostnega razvoja ter mehanizem za okrevanje in odpornost (temelj instrumenta Next Generation EU) in izrecno potrdi, da lahko EU s cilji trajnostnega razvoja doseže trajnostno okrevanje.

Lokalni in regionalni voditelji pozivajo Evropsko komisijo, naj znova vzpostavi večdeležniško platformo za cilje trajnostnega razvoja ali oblikuje novo platformo za dialog z močnim in strukturiranim spremljanjem, da bi zbrala strokovno znanje vseh različnih akterjev iz javnih in zasebnih institucij o Agendi 2030, ki bi ji tako lahko neposredno svetovali.

Poročevalec Ricardo Rio je že v torek v govoru na Bruseljskem gospodarskem forumu 2021 svoj poziv naslovil na vidne oblikovalce politike. Tega osrednjega letnega gospodarskega dogodka Evropske komisije sta se med drugim udeležili predsednica Komisije Ursula von der Leyen in nemška kanclerka Angela Merkel.

Ozadje

OR in OECD sta med majem in sredino junija 2021 skupaj izvedla anketo o ciljih trajnostnega razvoja kot okviru za okrevanje mest in regij po krizi zaradi COVID-19. Na anketo je odgovorilo 86 občin, regij in enot na vmesni ravni v 24 državah EU ter nekaj drugih državah OECD in državah, ki niso članice OECD. Prvi rezultati so bili predstavljeni v torek na četrti okrogli mizi mest in regij za cilje trajnostnega razvoja , dvodnevnem dogodku o ciljih trajnostnega razvoja kot okviru za strategije dolgoročnega okrevanja mest in regij po pandemiji COVID-19. Dokument je na voljo na tej povezavi .

OR je že leta 2019 sprejel mnenje z naslovom Cilji trajnostnega razvoja: podlaga za dolgoročno strategijo EU za trajnostno Evropo do leta 2030 . Pripravil ga je poročevalec Arnoldas Abramavičius (LT/EPP), član okrožnega sveta Zarasaija.

Novembra 2020 je Evropska komisija objavila delovni dokument služb z naslovom Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach (Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja OZN – celosten pristop).

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023