Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski zeleni dogovor na lokalni ravni  

Evropski odbor regij je ustanovil novo delovno skupino, s katero želi zagotoviti,
da bodo lahko mesta in regije s konkretnimi projekti in neposredno finančno podporo
lokalnim in regionalnim oblastem uresničile evropski zeleni dogovor.

Evropski odbor regij je danes ustanovil delovno skupino za zeleni dogovor. Sestavlja jo 13 izvoljenih lokalnih in regionalnih predstavnikov, njen cilj pa je zagotoviti, da bodo mesta in regije EU neposredno vključene v oblikovanje, izvajanje in oceno številnih pobud, ki se bodo izvajale v okviru evropskega zelenega dogovora, tj. strategije EU za trajnostno rast in podnebno nevtralnost do leta 2050.

Zdaj je čas za skupna vlaganja in pospešitev prehoda k čistemu, trajnostnemu in ogljično nevtralnemu gospodarstvu. S svežnjem ukrepov EU za okrevanje in evropskim zelenim dogovorom moramo dati mestom in regijam pristojnosti in finančna sredstva, da bodo lahko izvajali ukrepe za krepitev odpornosti in si opomogli od krize zaradi COVID-19. To je glavno sporočilo s prve seje delovne skupine za zeleni dogovor, ki je začela z delom potem ko je Evropska komisija predstavila nov instrument za okrevanje s proračunom v višini 750 milijard in okrepila podnebne vidike v predlaganem dolgoročnem proračunu v višini 1100 milijard za obdobje 2021–2027. Predlog morajo zdaj odobriti države članice EU in Evropski parlament.

Juan Espadas Cejas (ES/PES) , župan Seville in predsednik delovne skupine, je dejal: „Svet se sooča z najhujšo recesijo, ki se je še spominjamo, vendar pri tem ne smemo pozabiti, da podnebnih sprememb ni konec. Evropski zeleni dogovor je najboljše orodje, ki ga imamo na voljo za soočenje z obema krizama. To je priložnost za vlaganja v čisti javni prevoz, obnovljive vire energije, cenovno dostopna izolirana stanovanja, trajnostno kmetijstvo in zaščito biotske raznovrstnosti. Gre za pozitivno revolucijo, ki pa ni mogoča brez polne vključenosti mest in regij ter brez evropske podpore. Kot predsednik delovne skupine želim zagotoviti, da se bodo naše zahteve slišale jasno in glasno.“

Evropski poslanec in sopredsednik medskupine za novi zeleni dogovor v Evropskem parlamentu Aurore Lalucq (FR/S&D) je med razpravo o zelenem okrevanju dejal: „Zeleni dogovor pred krizo zaradi COVID-19 ne more biti isti kot po krizi. Danes morajo biti naše ambicije višje, proračun EU večji in naložbe obsežnejše. Zeleni dogovor je rešitev za gospodarsko krizo, vendar tudi priložnost za uvedbo novega modela razvoja, ki združuje okoljsko in socialno pravičnost. Dokazati moramo, da imamo dovolj domišljije, pragmatizma in prožnosti, da lahko na podlagi obširnega socialnega dialoga prilagajamo makro-ekonomske odločitve lokalni ravni. Zeleni dogovor je pravi kanal za izvajanje ambiciozne politike zaposlovanja in za to, da vsakemu evropskemu državljanu zagotovimo dostojno delo in plačo. Če želimo uspeti, moramo mobilizirati vse akterje na nacionalni, vendar tudi na evropski in lokalni ravni. Zato je dialog med medskupino za novi zeleni dogovor v Evropskem parlamentu in Evropskim odborom regij ključen. Enako velja za dialog med evropskimi institucijami in lokalnimi vladami.“

V govoru za člane delovne skupine je Diederik Samsom , vodja kabineta komisarja Franza Timmermansa in izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za zeleni dogovor, dejal: „Zavezani smo zagotavljanju, da se bo zeleni dogovor izvajal na lokalni ravni. Kriza zaradi COVID-19 od nas zahteva, da se prilagodimo novi stvarnosti, vendar tudi, da damo prednost in pospešimo izvajanje tistih elementov zelenega dogovora, ki neposredno prispevajo k rasti in delovnim mestom, kot so val prenove, krožno gospodarstvo ter okolju prijazna zasnova naših mest in prometa v njih. Noben prehod ne bo uspešen, če ne bo trdno zasidran v evropskih mestih in regijah. Združiti moramo moči za to, da bomo za Evropejce dosegli rezultate.“

Cilj delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni je zagotoviti, da bosta tako dogovor kot strategija EU za okrevanje dejansko vodila h konkretnim projektom in neposredni finančni podpori za lokalne in regionalne oblasti. Skupina ima tri specifične cilje :

  • v OR združiti stališča mest in regij o številnih političnih pobudah v okviru evropskega zelenega dogovora in zagotoviti, da se bo slišal njihov glas;
  • spodbuditi sodelovanje institucij EU, da bi bila mesta in regije postavljena v središče politik za spodbujanje ogljične nevtralnosti;
  • seznanjati z izzivi lokalnih in regionalnih oblasti pri uresničevanju zelenega prehoda na lokalni ravni ter opozarjati na njihove dosežke in primere najboljše prakse, da se spodbudijo podobne dejavnosti drugod v Evropski uniji.

Med sedanjimi prednostnimi področji delovne skupine so: evropska podnebna pravila , podnebni pakt , Sklad za pravični prehod , nova industrijska strategija za Evropo , čisti zrak in voda , vodik , novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo , biotska raznovrstnost in gozdovi .

Delovno skupino sestavlja 13 članov , ki prihajajo iz vseh šestih komisij in šestih političnih skupin v OR, s čimer je ta pobuda resnično horizontalna in vključujoča.

Delovna skupina se bo redno srečevala in pripravljala prispevke za plenarna zasedanja Evropskega odbora regij, prvič za naslednje zasedanje 1. in 2. julija, na katerem bo potekala razprava na temo Regije in mesta za zeleno okrevanje . V njej bo sodeloval tudi poslanec in predsednik Odbora ENVI v Evropskem parlamentu Pascal Canfin . Organizirani bosta še dve razpravi, in sicer ena s komisarjem Johannesom Hahnom o prihodnjem večletnem finančnem okviru z vidika okrevanja po krizi zaradi COVID-19, druga pa s komisarjem Thierryjem Bretonom o gospodarskih vidikih okrevanja po COVID-19.

Ozadje

Za dostop do novega spletnega portala za zeleni dogovor na lokalni ravni kliknite tukaj .

Resolucijo o zelenem dogovoru, ki jo je Evropski odbor regij sprejel decembra 2019, lahko preberete tukaj .

Besedo imajo poročevalci za zeleni dogovor: novo serijo intervjujev lahko preberete tukaj .

Evropski zeleni dogovor je načrt za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU. Zajema novo strategijo za trajnostno rast ter niz zakonodajnih in političnih ukrepov in mehanizmov financiranja. Evropski zeleni dogovor ima tri cilje: do leta 2050 nobenih emisij toplogrednih plinov, ločitev gospodarske rasti od rabe virov in zagotovitev, da nihče – ne ljudje ne regije – ne bo zapostavljen ( Evropska komisija ). Evropski zeleni dogovor se dotika naslednjih področij:

  • trajnostna energija
  • krožno gospodarstvo
  • čisti promet
  • narava in biotska raznovrstnost
  • prehrana in kmetijstvo
  • zeleno financiranje

Kontaktna oseba:

David Crous

Tel. +32 (0)470881037

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023