Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Podnebne spremembe: regije in mesta EU si prizadevajo za čezmejno sodelovanje pri uresničevanju Pariškega sporazuma  

Mesta in regije mesec dni pred COP 23 pozivajo Evropo, naj s še bolj ambicioznimi cilji in novimi finančnimi spodbudami za lokalne podnebne ukrepe ohrani vodilno vlogo v boju proti globalnemu segrevanju. Člani Evropskega odbora regij (OR), skupščine predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti, so v prizadevanjih za uresničevanje Pariškega sporazuma pozvali k sprejetju ustreznih mehanizmov za podnebno financiranje, znova opozorili na pomen vključitve vseh ravni oblasti in izjavili, da bodo še naprej krepili odnose z mesti in regijami onkraj evropskih meja ter tako pospešili izvajanje podnebnih ukrepov.

Karl-Heinz Lambertz , predsednik Evropskega odbora regij , je dejal: „OR se zavzema za krepitev odnosov z lokalnimi in regionalnimi oblastmi z vsega sveta. Po nedavni formalni sklenitvi sporazuma o sodelovanju z združenjem Lokalne oblasti za trajnostni razvoj (ICLEI) in podnebnim zavezništvom (Climate Alliance) OR sedaj upa tudi na povezovanje s Konferenco županov ZDA in Zvezo kanadskih občin.“ Predsednik Lambertz je dodal: „Podnebne spremembe ogrožajo vse, obvladamo pa jih lahko zgolj s sodelovanjem. Lokalne in regionalne oblasti po vsem svetu so tako odločene ukrepati v zvezi s podnebnimi spremembami, da pri zastavljanju svojih ciljev pogosto presegajo nacionalne cilje. Pripravljene so se povezovati z mesti in regijami na drugi strani Atlantika in drugod ter si z njimi izmenjavati izkušnje in sodelovati ter zagotoviti, da se dvig globalne temperature ohrani precej pod 2 °C, kakor je bilo sklenjeno v Parizu.“

Miguel Arias Cañete, komisar EU za energijo in podnebne ukrepe , je dejal: „Poskrbeti moramo za znaten napredek pri izvajanju Pariškega sporazuma in do leta 2018 doseči soglasje o delovnem programu. Svet lahko še naprej računa na Evropo kot globalno voditeljico. Z vsemi partnerji, vključno s številnimi mesti, regijami in podjetji, ki izvajajo ambiciozne podnebne ukrepe, si bomo prizadevali, da bo COP 23 uspešna.“ Komisar Arias Cañete je omenil pobudo America’s Pledge, koalicijo 227 mest in okrožij, devetih zveznih držav ter približno 1650 podjetij in vlagateljev iz ZDA, ki si prizadevajo, da bi Združene države spoštovale svoje zaveze v okviru Pariškega sporazuma.

 

Člani skupščine mest in regij EU so za COP 23 sprejeli uradno stališče o podnebnem financiranju. Poročevalec Marco Dus (IT/PES) je dejal: „Evropskim mestom in regijam ne primanjkuje politične volje, potrebujejo pa prilagojene mehanizme financiranja in tehnične zmogljivosti za dostop do njih.“ Pozval je k oblikovanju novih načinov – kot so zelene obveznice in kolektivna jamstva – za financiranje podnebnih ukrepov na lokalni ravni. Poročevalec, ki je član občinskega sveta Vittorio Veneto v pokrajini Treviso, je dodal: „Potrebni so dodatni mehanizmi financiranja, prilagojeni lokalnim oblastem, bistvenega pomena pa je tudi, da se subvencije za gospodarske dejavnosti z velikim vplivom na okolje postopno zmanjšajo in do leta 2035 tudi ukinejo.“

Andrew Cooper (UK/EA) , poročevalec za mnenje o boljšem izvajanju okoljske zakonodaje v Evropi, je dejal: „Treba je izmeriti in oceniti, za kolikšno zmanjšanje emisij CO2 so poskrbele lokalne oblasti, ter to zmanjševanje še spodbuditi. Poleg nacionalno določenih prispevkov je treba razviti tudi sistem lokalno določenih prispevkov, s čimer bi pripomogli k zmanjšanju emisijske vrzeli.“

Kot član sveta v Kirkleesu meni, da bodo lokalno določeni prispevki prispevali k omejitvi dviga temperature na svetovni ravni na 1,5 °C. „Poleg tega bi nam pomagali, da določimo še višje, vendar še vedno uresničljive cilje.“ Ta pobuda je v skladu s sprejetim mnenjem Marca Dusa (IT/PES) o podnebnem financiranju in uživa njegovo podporo.

 

Konferenca OZN COP 23 bo od 6. do 17. novembra 2017 v Bonnu. OR bo 13. novembra skupaj z Evropsko komisijo in Konvencijo županov ter v tesnem sodelovanju s Konferenco županov ZDA in Zvezo kanadskih občin organiziral čezatlantski dialog o podnebnih spremembah .

OR se še naprej zavzema za pobudo Svetovna konvencija županov znotraj in zunaj meja EU, pozdravlja pa tudi pobudo America’s Pledge, v okviru katere je doslej največje število ameriških držav, mest, podjetij, kolidžev in univerz znova potrdilo svojo podporo Pariškemu sporazumu.  OR je leta 2010 s Konferenco županov ZDA podpisal memorandum o soglasju in preučuje možnosti za sodelovanje s kanadskimi občinami, da bi vzpostavili novo čezatlantsko podnebno koalicijo. 

Opomba za urednike

• Člani skupščine mest in regij EU so za COP 23 naročili pripravo poročila o podnebnem financiranju. V njem so opisane obstoječe sheme na ravni EU in mednarodni ravni, ovire, na katere lahko naletijo lokalne in regionalne oblasti, in načini, kako jih premagati: povezava na poročilo Financiranje podnebnih ukrepov: priložnosti in izzivi za lokalne in regionalne oblasti. EU se je v sedanjem proračunskem obdobju zavezala, da bo 20 % svojega proračuna za obdobje 2014–2020 namenila za podnebne ukrepe.

• Tema konference, ki jo 12. oktobra skupaj organizirajo OR in Združeni narodi, je zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb. Udeležence konference bo na mednarodni dan preprečevanja naravnih nesreč zvečer nagovoril Robert Glasser, posebni predstavnik Združenih narodov za zmanjševanje tveganja nesreč.

Na evropski platformi za prilagajanje podnebnim spremembam (Climate-ADAPT) je na voljo zemljevid okoljskih tveganj. Ta naj bi lokalnim in regionalnim oblastem pomagal, da se bodo bolje seznanile z vsemi podnebnimi tveganji na svojem ozemlju in se bodo lahko čim bolje odločale. Z izboljšanjem socialno-ekonomskih ocen, poročanja in obveščanja bi pomagali opredeliti vpliv podnebnih ukrepov na družbo in lokalnim oblastem pomagali pri bolj premišljenem odločanju in dodeljevanju sredstev.

• Konferenca OZN COP 23 bo od 6. do 17. novembra 2017 v Bonnu. Informacijsko središče COP 23.

Več informacij o OR na COP 22 v Marakešu

COP22: Marakeš določil novo pot za hitrejše izvajanje lokalnih podnebnih ukrepov

Dejavnosti in članki v zvezi s COP 22

OR je v zvezi s podnebnimi spremembami sprejel naslednja mnenja:

Francesco Pigliaru (IT/PES), predsednik dežele Sardinija (IT/PES), Uresničevanje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah – teritorialni pristop h konferenci COP 22 v Marakešu.

Bruno Hranić (HR/EPP), župan mesta Vidovec, Upravljanje energetske unije in čista energija.

Michiel Rijsberman (NL/ALDE), član sveta pokrajine Flevoland, Energetska učinkovitost in stavbe.

Daiva Matonienė (LT/ECR), članica sveta občine Šiauliai in nekdanja litovska ministrica za okolje, Energija iz obnovljivih virov in notranji trg električne energije.

Kontakt: David Crous | +32 (0) 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Deli :