Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Posebna podpora premogovniškim regijam se ne bi smela financirati iz sredstev za regionalno politiko  
Podpora iz sklada za pravičen prehod naj se razdeljuje preko programov v okviru Kohezijskega sklada

Evropski odbor regij, 9. oktober: Premogovniške regije bi morale od Evropske unije dobiti sredstva za pomoč pri zmanjševanju uporabe fosilnih goriv. Vendar pa skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU vztraja, da se zaradi te podpore ne smejo zmanjšajo sredstva za druge regije.

Lokalni in regionalni voditelji so s tem pozivom podprli posebne ukrepe za pomoč več desetim regijam, hkrati pa so se postavili v bran proračunu EU za regionalni razvoj, ki ga nekateri voditelji držav EU želijo močno zmanjšati. Evropska komisija je predlagala zmanjšanje kohezijskih sredstev za regionalni razvoj in oblikovanje sklada za pravičen prehod, namenjenega premogovniškim regijam. Prihodnja predsednica Komisije Ursula von der Leyen pa pri tem ni pojasnila, kako naj bi se ta sklad financiral.

Mnenje Evropskega odbora regij na to temo je pripravil Mark Speich (DE/EPP), deželni sekretar za zvezne, evropske in mednarodne zadeve pokrajine Severno Porenje-Vestfalija.

Poročevalec Speich je povedal: „Podnebne spremembe so izziv za celo Evropo. Preoblikovanje premogovniških regij je ključni prispevek k doseganju naših podnebnih ciljev. Zato jim mora EU pomagati in jim v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti finančno pomoč za socialno-ekonomsko prestrukturiranje. Za spodbuditev novih naložb moramo tem regijam omogočiti tudi dovolj manevrskega prostora, kar se tiče pravil varstva konkurence.“

Dodal je še: „Cenim predlog novoizvoljene predsednice Komisije glede sklada za pravičen prehod. Ta sklad mora biti namenjen blažitvi družbenih, socialno-ekonomskih in okoljskih posledic strukturnih sprememb v evropskih premogovniških regijah. Vendar pa se ga ne sme financirati iz proračuna, ki je predviden za evropske strukturne in investicijske sklade, temveč iz dodatnih virov. Financiranje bi moralo biti trdno povezano s kohezijsko politiko. Dodatna sredstva bi nato lahko uporabili za okrepitev programov Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada za regije NUTS 2 v naslednjih sedmih letih.“

OR v svojih priporočilih navaja, da bi bilo treba podporo iz sklada za pravičen prehod razdeljevati preko programov v okviru Kohezijskega sklada. Poudarja tudi, da mora EU nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem omogočiti več svobode pri podpori podjetjem, ki jih bo prizadelo opuščanje uporabe premoga. Po mnenju OR bi bilo treba pravila EU o državni pomoči, ki prenehajo veljati leta 2020, revidirati in tem regijam zagotoviti „dovolj prožnosti, da bodo lahko socialno in gospodarsko vzdržno opustile premog“.

Poročevalec Speich je še povedal: „Podporo za nove socialno-ekonomske perspektive v premogovniških regijah je treba začeti dodeljevati takoj – če bomo ukrepali šele, ko se bo njihova gospodarska situacija že poslabšala, bo prepozno.“

Med 350 člani OR je mnogo predstavnikov 41 regij v 12 državah članicah (vključno z Združenim kraljestvom), v katerih še obstajajo premogovniki. OR tem regijam priporoča, naj sodelujejo v prizadevanjih za prilagoditev svojih gospodarstev, tako medsebojno kot z nacionalnimi ravnmi upravljanja in ravnjo EU. Tako se bo preprečilo podvajanje in omogočila izmenjava izkušenj. Po mnenju OR so odločilni instrumenti za diverzifikacijo gospodarstev teh regij dodatno poklicno usposabljanje, ustanavljanje tehničnih univerz, razvoj inovacijam prijaznega okolja in digitalizacija.

OR je v mnenju poleg tega opozoril na razvojni potencial, ki ga te regije že imajo, in se zavzel za to, da se pri njihovem strukturnem preoblikovanju kot temelj za razvoj uporabi sedanje industrijsko in energetsko tkivo. Pri tem je treba upoštevati inovacijske in naložbene cikle sedanjih industrijskih akterjev ter izhajati iz industrijskih grozdov, operativnega znanja in spretnosti ter raziskovalnih zmogljivosti.

OR je 9. oktobra organiziral konferenco na visoki ravni na temo Premogovniške regije v prehodu . Na njej so sodelovali ministri držav članic in regionalni voditelji iz 11 premogovniških regij v osmih državah članicah ter evropski minister za proračun in človeške vire Günther Oettinger.

Predlog oblikovanja sklada za pravičen prehod je pomemben del programa Ursule von der Leyen, ki bo 1. novembra postala predsednica Evropske komisije. Elisa Ferreira , kandidatka za evropsko komisarko za kohezijo in reforme, je 2. oktobra v Evropskem parlamentu napovedala, da bo v prvih 100 dneh svojega mandata pripravila predlog za omenjeni sklad. Ena od drugih začetnih nalog prihodnje Komisije bo doseči dogovor z državami članicami EU in Evropskim parlamentom o proračunu EU za obdobje 2021–2027.

Postopno ukinjanje premogovništva naj bi po pričakovanjih vodilo k velikim izgubam delovnih mest v Bolgariji, na Češkem, v Nemčiji, na Poljskem, v Romuniji, Španiji in Združenem kraljestvu, brez dela pa bodo ostali tudi delavci v Grčiji, na Slovaškem in v Sloveniji. V skladu s študijo bi bile lahko socialne posledice najhujše v dveh regijah, in sicer grški Zahodni Makedoniji in romunski južno-zahodni Olteniji.

Kontaktni oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023