Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Novi akcijski načrt EU za direktivi o naravi podpira regije pri zaščiti biotske raznovrstnosti ter spodbujanju družbene in gospodarske rasti  

Evropska komisija je danes v tesnem sodelovanju s skupščino lokalnih in regionalnih oblasti EU sprejela akcijski načrt za boljše izvajanje direktive EU o pticah in direktive o habitatih , tj. direktiv o naravi. Cilj načrta je pomoč regijam pri zaščiti biotske raznovrstnosti in izkoriščanju gospodarskih prednosti varstva narave. Lokalne in regionalne oblasti so pozdravile to medinstitucionalno sodelovanje, za katerega upajo, da bo postalo referenčno merilo za druga področja, kjer imajo mesta in regije velike pristojnosti, kot na primer v zvezi z okoljsko zakonodajo EU.

„Lokalne in regionalne oblasti imajo osrednjo vlogo pri ohranjanju naše narave in zaščiti naše biotske raznovrstnosti, zato je naš Odbor dejavno sodeloval s projektno skupino komisarjev EU pri razvoju tega akcijskega načrta. To je korak v pravo smer. Kot politična institucija, ki predstavlja evropska mesta in regije, bomo podprli uvedbo načrta in si skupaj z lokalnimi in regionalnimi oblastmi dejavno prizadevali, da do leta 2020 dosežemo naše cilje glede biotske raznovrstnosti,“ je dejal Karl-Heinz Lambertz , prvi podpredsednik Evropskega odbora regij (OR).

OR načrt neposredno zavezuje v štirih od petnajstih ukrepov:

ukrep 1 : oblikovanje postopkov za izdajanje dovoljenj za načrte oziroma posege v območjih Natura 2000, varovanje in upravljanje vrst ter vključevanje ekosistemskih storitev v sprejemanje odločitev;

ukrep 6 : združevanje biogeografskih območij za reševanje skupnih izzivov;

ukrep 13 : podpiranje izmenjave znanj in vključenosti lokalnih in regionalnih oblasti prek skupne platforme, v skladu s tehnično platformo OR/Evropske komisije za sodelovanje na področju okolja ;

ukrep 14 : podpiranje priznavanja dobrega upravljanja območij Natura 2000 in ozaveščanje v zvezi z direktivama o naravi prek ustreznih forumov, uporabe novih tehnologij in dejavnosti ozaveščanja ter okrepitev povezav med naravno in kulturno dediščino, zlasti glede na evropsko leto kulturne dediščine leta 2018.

Pravkar objavljeni akcijski načrt zajema štiri prednostna področja s 15 konkretnimi ukrepi, ki naj bi bili izvedeni do leta 2019.

Karmenu Vella , komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo, je dejal: „Akcijski načrt opredeljuje ambiciozne izboljšave izvajanja direktiv o varstvu narave. Prihodnje generacije se najbolje zavaruje tako, da se pritegne mlade. Naše nove evropske solidarnostne enote počnejo prav to. Lokalne in regionalne oblasti držav članic imajo lahko vodilno vlogo pri izvajanju te in drugih politik, ki so potrebne za varovanje naše naravne dediščine.“

Direktivi o naravi sta temelj evropske zakonodaje za varstvo narave, ki ščiti približno 2000 najbolj ogroženih vrst in habitatov v Evropi. Z direktivama je bila vzpostavljena Natura 2000, največje usklajeno omrežje zaščitenih območij na svetu, ki obsega 24 % kopenskih in morskih površin v EU in prispeva med 1,7 in 2,5 % BDP EU. Letni stroški izvajanja omrežja Natura 2000 so bili ocenjeni na 5,8 milijarde EUR, njegove letne koristi pa naj bi znašale 200–300 milijard EUR.

Direktivi sta bili dve leti v postopku preverjanja ustreznosti , na podlagi katerega so bile ocenjene njuna uspešnost, učinkovitost, usklajenost, relevantnost in dodana vrednost. Evropska komisija se je pozitivno odzvala na poziv OR, naj namesto spreminjanja zakonodaje raje pripravi akcijski načrt ( mnenje poročevalca Robyja Biwerja (LU/PES) , člana občinskega sveta Bettembourga, december 2015). OR trenutno sodeluje pri pregledu izvajanja okoljske politike v okviru drugih direktiv z mnenjem , ki ga pripravlja Andrew Cooper (UK/EA) , član sveta v Kirkleesu, sprejet pa naj bi bil oktobra 2017.

Več informacij

Sporočilo Evropske komisije za javnost o novem akcijskem načrtu za pomoč regijam pri zaščiti biotske raznovrstnosti in izkoriščanju gospodarskih prednosti varstva narave

Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo

Konferenca Akcijski načrt EU za naravo, ljudi in gospodarstvo – Evropski odbor regij, 6. junij 2017, Bruselj

Kontaktna oseba:
David Crous
Tel.: +32 (0)470881037
david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Prehranska kriza: regionalni in lokalni voditelji EU pozivajo k naložbam v lokalno proizvodnjo za trajnostna in cenovno dostopna živila
Prehranska kriza: regionalni in lokalni voditelji EU pozivajo k naložbam v lokalno proizvodnjo za trajnostna in cenovno dostopna živila
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022