Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Šest evropskih regij nagrajenih za svojo podjetniško vizijo trajnostnega okrevanja  

Nagrado Evropska podjetniška regija (EPR) 2021–2022 so prejeli občina Castelo Branco (Portugalska), občina Gabrovo (Bolgarija), regija Helsinki - Uusimaa (Finska), avtonomna skupnost Madrid (Španija), Provansa - Alpe - Azurna obala (Francija) in Šlezijsko vojvodstvo (Poljska).

Nagrado Evropska podjetniška regija (EPR) 2021–2022 so prejeli občina Castelo Branco (Portugalska), občina Gabrovo (Bolgarija), regija Helsinki - Uusimaa (Finska), avtonomna skupnost Madrid (Španija), Provansa - Alpe - Azurna obala (Francija) in Šlezijsko vojvodstvo (Poljska). Evropski odbor regij (OR) podeljuje to oznako odličnosti regijam, ki so pokazale izjemno podjetniško vizijo in uvedle strategijo pametne rasti ob upoštevanju večjih družbenih izzivov. Nagrada 2021–2022, ki zajema dve leti, je osredotočena na temo Podjetništvo za trajnostno okrevanje.

Regije, ki so prejele oznako EPR 2021–2022 in ki jih je kriza močno prizadela, so pokazale, da so sposobne izkoristiti krizo kot priložnost za ponovni zagon svojega gospodarskega razvoja. OR tem območjem podeljuje nagrado za njihov zgled na poti trajnostnega okrevanja Evrope.

Predsednik OR Apostolos Tzitzikostas je na otvoritvenem govoru ob podelitvi nagrad dejal: „Vsem nagrajenim regijam in njihovim političnim voditeljem čestitam za drzne in v prihodnost usmerjene podjetniške strategije. Mala in srednja podjetja v vseh državah članicah so zaradi pandemije COVID-19 postavljena pred preizkušnjo.“ Poudaril je, da je treba ponovno razmisliti o poslovnih modelih in odpornosti dobavnih verig ter ponovno oceniti učinek gospodarskih praks. Še naprej moramo podpirati naša mala in srednja podjetja, ki so gonilo rasti in ključni delodajalci v naših regijah.“

Michael Murphy (IE/EPP), predsednik komisije OR za ekonomsko politiko, je dejal: „Regije in mesta, v katerih živijo ljudje s podjetniškim duhom, imajo boljše možnosti, da premagajo krize in uspevajo v hitro spreminjajočem se svetu. Nagrajene evropske podjetniške regije pozivam, naj na svojih ozemljih promovirajo podjetništvo in si prizadevajo za ustvarjanje gospodarskega in socialnega okolja, ki bo ugodno za podjetniško dejavnost.“

Podelitve nagrade EPR, ki je plod tesnega sodelovanja OR z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom, sta se udeležila namestnik generalnega direktorja GD GROW Hubert Gambs in poslanka Eva Maydell , da bi čestitala nagrajenim regijam. Eva Maydell je dejala: „Med krizo zaradi COVID-19 smo bili priča prožnosti, odpornosti in podjetniškemu duhu številnih evropskih regij. Prepričana sem, da bodo naše podjetniške regije gonilna sila gospodarskega okrevanja Evrope. V prihodnjih mesecih in letih jih moramo podpirati z naložbami in sredstvi. Ne smemo ponavljati starih napak. Sredstva, ki jih rabimo, moramo nameniti regijam, ki so pripravljene na novosti v skladu s socialnimi in okoljskimi cilji naše družbe.“

Prejemniki oznake EPR 2021–2022:

Avtonomna skupnost Madrid, Španija

Načrt okrevanja avtonomne skupnosti Madrid, ki je vključena v dolgoročno razvojno strategijo na več ravneh, je osredotočen predvsem na sodelovanje za vzpostavljanje tesnejših vezi med javnim in zasebnim sektorjem. Ustanovitev sveta za podjetništvo bo omogočila povezovanje različnih podjetnikov, mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje sinergij in mrežnih učinkov. Strategija, s katero so mobilizirana znatna sredstva, je v skladu s smernicami politike EU za mala in srednja podjetja, pri čemer se zlasti upoštevajo interesi podjetnic.

Isabel Díaz Ayuso , predsednica avtonomne skupnosti Madrid, je povedala: „Menimo, da je najboljši način za reševanje gospodarske in socialne krize, ki ogroža Madrid, Španijo in Evropo, ta, da se inovativnim in ustvarjalnim podjetnikom omogoči, da prevzamejo vodilno vlogo pri okrevanju. Zato jim moramo stati ob strani bolj kot kdaj koli prej. Želimo biti gospodarska gonilna sila države, ki vodi gospodarsko okrevanje in okrevanje zaposlovanja na evropski ravni, kot smo že storili v krizi na začetku novega tisočletja.“

Provansa - Alpe - Azurna obala, Francija

Strategija za mala in srednja podjetja regije Provansa - Alpe - Azurna obala (južna regija) je vključena v širši regionalni razvojni načrt, katerega namen je okrepiti „podjetniški DNK“ regije na podlagi modela trajnostnega gospodarskega okrevanja. Regijo je močno prizadel sedanji zastoj turizma in pričakovati je, da bodo nanjo močno vplivale podnebne spremembe. V teh težkih razmerah regionalne oblasti poskušajo preobraziti lokalne gospodarske cikle ter še naprej izkoriščati svoj dinamičen zagonski ekosistem ter visokotehnološka mala in srednja podjetja. Močno regionalno povezovanje južne regije, zlasti njene gospodarske vezi s Sredozemljem, ima velik potencial za sprostitev multiplikacijskih učinkov v povezanih regijah z uspešnim zelenim prehodom svojega gospodarstva.

Renaud Muselier , predsednik regije Provansa - Alpe - Azurna obala in predsednik francoskih regij, je povedal:

„Za regijo Provansa - Alpe - Azurna obala je današnje prejetje nagrade velika čast. Smo edina nagrajena francoska regija in med samo šestimi v Evropi, kar dokazuje našo inovativnost, dinamičnost in podjetniški duh. Od marca 2020 smo z vsemi močmi tesno sodelovali z našimi gospodarskimi partnerji, da bi jim pomagali prebroditi to zgodovinsko krizo. Nagrada je rezultat usklajenega dela z evropskimi institucijami, zlasti Evropsko komisijo, ki se je pravilno odločila, da je regijam podelila pooblastila za izvajanje evropskega načrta okrevanja.“

Šlezijsko vojvodstvo, Poljska

Težka industrija je že od 19. stoletja tradicionalno oblikovala šlezijsko gospodarstvo kot pomembno središče rudarstva in kovinarstva. S strukturnimi reformami in pametnim dodeljevanjem evropskih sredstev se je začelo temeljito posodabljanje njegovih različnih industrijskih panog in omogočil razvoj na znanju temelječega gospodarstva, ki je osredotočeno na močne povezave med univerzami, raziskovalnimi in razvojnimi centri ter lokalnimi podjetji. Sedanja pandemija je pospešila preobrazbo šlezijskega gospodarstva. Regionalna vlada je uvedla obsežno shemo za posodobitev industrije, to je strategijo za zeleno Šlezijo, v kateri sodelujejo pomembni deležniki, mala in srednja podjetja ter akterji civilne družbe, da bi skupaj oblikovali prehod na zeleno gospodarstvo.

Jakub Chełstowski , predsednik Šlezijskega vojvodstva in član OR, je povedal: „Oznaka Evropska podjetniška regija 2021–2022 je za nas velika čast, predvsem pa obveznost, da nadalje izvajamo dejavnosti za podporo in spodbujanje podjetništva v regiji. Oznaka EPR je priložnost, ki jo bo Šlezijsko vojvodstvo v celoti izkoristilo na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.“

Občina Gabrovo, Bolgarija

Občina Gabrovo je s hitro rastočo proizvodno in predelovalno industrijo postala eno najpomembnejših gospodarskih središč v Bolgariji. Strateško si regija prizadeva, da bi svoj gospodarski model usmerila v večjo odpornost in ekološko trajnostnost. Ta prehod bo potekal vzporedno z naložbami v gospodarske dejavnosti z večjo dodano vrednostjo. V okviru strategije za pametno specializacijo v občini Gabrovo so izpostavljeni novi sektorji, kot sta informacijska tehnologija in storitveni sektor. Za uspešno obvladovanje izzivov, povezanih s to spremembo, lahko regija gradi na dobrih dosežkih pri širjenju svoje izobraževalne infrastrukture na področju inženirstva.

Tanya Hristova , županja občine Gabrovo, je povedala: „Naša vizija je doseči, do bo Gabrovo zelena, pametna in inovativna občina, pri tem pa izkoristiti bogate podjetniške, poslovne, raziskovalne in izobraževalne dosežke ter nove priložnosti za zeleno, digitalno in vključujočo preobrazbo.“

Regija Helsinki - Uusimaa, Finska

Regija Helsinki - Uusimaa je še posebej veliko dosegla na področju podjetniškega izobraževanja. Leta 2012 je že prejela nagrado Evropska podjetniška regija za odločno promocijo mladih podjetnikov. Skoraj deset let pozneje si prizadeva ustvariti idealno okolje za trajnostno usmerjeno novo generacijo podjetnikov, ki bo naredila naslednji korak ter svoja znanja in spretnosti uporabila za korenito družbeno in gospodarsko preobrazbo. Regija z močno raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo želi sprejeti skladen sklop ukrepov, s katerimi bo pospešila razvoj krožnega in sodelovalnega gospodarstva ter zagotovila ekonomsko vzdržnost modelov sodelovalne potrošnje.

Markku Markkula , predsednik regije Helsinki - Uusimaa in predsednik finske delegacije v OR, je povedal: „Regija Helsinki - Uusimaa je bila leta 2012 med prvimi regijami, ki so prejele oznako EPR. V tem letu smo organizirali več kot 100 dogodkov za spodbujanje podjetništva, zlasti med mladimi. Zdaj se zaradi posledic pandemije in podnebne krize soočamo z drugačno stvarnostjo. Nagrada EPR 2021–2022 bo za helsinško regijo predvsem platforma za reševanje teh novih izzivov ter sodelovanje na lokalni in mednarodni ravni, da bi ustvarili vključujočo zeleno, digitalno in podjetniško prihodnost.“

Občina Castelo Branco, Portugalska

Občina Castelo Branco ima zaradi svojega dinamičnega agroživilskega sektorja in močne politične zavezanosti zelenim spremembam velik potencial za trajnostno okrevanje po pandemiji. Da bi izkoristili učinkovitost podjetniških pristopov za reševanje različnih lokalnih izzivov, se regija močno zavzema za spodbujanje podjetniške kulture. Javne uprave in izobraževalne ustanove so sprejele vrsto podpornih ukrepov. Poleg tega je razvojna strategija občine zelo dobro vključena v širšo regionalno inovacijsko strategijo osrednje portugalske regije.

José Augusto Alves , predsednik občine Castelo Branco, je povedal: „V zadnjih letih je mestni svet Castela Branca strateško spodbujal podjetništvo. Danes imamo pravi podjetniški ekosistem, ki izstopa na nacionalni in mednarodni ravni. Temelji na več infrastrukturah, katerih dinamika omogoča spodbujanje podjetništva mladih in ga usmerja, da bi podjetja postala konkurenčnejša. Podelitev nagrade Evropska podjetniška regija za nas ni le vir ponosa, temveč tudi priznanje naše strategije in dela, ki smo ga opravili na tem področju. Naša občina, projektna skupina, ki si vsakodnevno prizadeva za razvoj naših podjetij, in prebivalci občine Castelo Branco so na to priznanje zelo ponosni.“

Videoposnetek regij, ki so prejele nagrado EPR . Za dodatne videoposnetke se obrnite na avdiovizualno službo audiovisualCoR@cor.europa.eu .

EPR 2021–2022, posebna pohvala :

Vukovarsko-sremska županija, Hrvaška

Prvič po uvedbi nagrade EPR leta 2011 se je žirija odločila izročiti posebno pohvalo Vukovarsko-sremski županiji. Namen je spodbuditi regijo, da nadaljuje svoja prizadevanja in se ponovno prijavi za naslednjo podelitev nagrade. Vukovarsko-sremska županija je sprejela pomembne ukrepe za povečanje inovacijskih zmogljivosti, tako da je gospodarske cilje regije uskladila s svojo raziskovalno in razvojno strategijo.

Ozadje:

Nagrada Evropska podjetniška regija (EPR) je projekt, v okviru katerega se vsako leto izberejo in nagradijo območja EU z izjemno in inovativno strategijo podjetniške politike ne glede na njihovo velikost, bogastvo ali znanje. Območja z najbolj prepričljivim, daljnovidnim in obetavnim načrtom prejmejo oznako Evropska podjetniška regija (EPR) za naslednje leto.

Oznaka EPR je bila uvedena v partnerstvu z Evropsko komisijo in s podporo deležnikov na ravni EU, kot so SME United , Eurochambres , Social Economy Europe in EURADA .

Žirija EPR, ki jo sestavljajo člani OR, predstavniki institucij EU, socialni partnerji in teritorialna združenja, bo spremljala izvajanje nagrajenih regionalnih strategij v letih 2021 in 2022 ter dobitnikom nagrade ponudila objektiven zunanji pogled na njihove politike in napredek, ki ga bodo dosegli v teh letih.

Zaradi pandemije COVID-19 podelitev nagrade EPR 2021–2022 zajema dve leti. Glede na sedanjo zdravstveno in gospodarsko krizo se je žirija EPR odločila združiti razpisa za leti 2020 in 2021, da bi regije lahko preoblikovale svoje strategije regionalnega razvoja in jih prilagodile spremenjenemu kontekstu.

Seznam regij, ki so od leta 2011 prejele nagrado Evropske podjetniških regije, je na voljo tu .

Kontaktna oseba:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 (0) 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Deli :
 
Podobne informacije
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023