Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski steber socialnih pravic mora postati „del genetske zasnove“ EU  

Regije in mesta z zanimanjem pričakujejo predstavitev akcijskega načrta za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, ki bo 3. marca. Kot so med razpravo s predstavnikom portugalskega predsedstva Sveta poudarili člani Evropskega odbora regij (OR), bi moral ta akcijski načrt poslati jasno sporočilo voditeljem držav in vlad, ki se bodo 7. in 8. maja sestali v Portu, naj pospešijo svoja prizadevanja in poskrbijo za pravični prehod po koncu pandemije COVID-19.

Portugalsko predsedstvo je komisijo SEDEC v OR zaprosilo za pripravo mnenja o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic z lokalnega in regionalnega vidika. V mnenju bo poudarjen ključni pomen stebra za okrevanje Evrope in za prilagajanje zelenemu, digitalnemu in demografskemu prehodu. Sprejeto naj bi bilo na plenarnem zasedanju maja, le nekaj dni pred socialnim vrhom v Portu.

Predsednica komisije SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), članica občinskega sveta Kerave in poročevalka za omenjeno mnenje, je povedala: „Evropski steber socialnih pravic mora postati „del genetske zasnove“ Evropske unije, da se bomo lahko borili proti socialni nepravičnosti, povečali odpornost na krize in ljudem pomagali obvladati zeleni in digitalni prehod. Čas je, da steber po vsej Uniji usklajeno uresničimo v praksi. Akcijski načrt za izvajanje stebra bi moral biti jasen in ambiciozen ter vsebovati zavezujoče cilje za učinkovito spremljanje napredka. Poleg tega bi bilo treba v njem v celoti priznati vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri uresničevanju načel stebra na lokalni ravni ter tako zagotoviti enakost in vključevanje.“

Gabriel Bastos , državni sekretar za socialno varnost v vladi Portugalske, je dejal: „Ker je OR blizu državljanom in razume realnost na terenu, bosta njegov prispevek in sodelovanje ključna za odgovor na vprašanje, kako naj izvajamo evropski steber socialnih pravic ter kako naj oblikujemo in izpopolnimo socialne politike.“

Evropska komisija bo akcijski načrt za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic predstavila 3. marca. Joost Korte , generalni direktor GD Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je poudaril, da mora biti steber socialnih pravic v jedru usklajenih prizadevanj EU za okrevanje ter da mora spremljati digitalni in zeleni prehod. Potrdil je, da bo akcijski načrt vseboval merljive cilje v okviru evropskega semestra in izboljšanega pregleda socialnih kazalnikov, ki jih morajo države članice doseči do leta 2030.

Člani komisije SEDEC so razpravljali tudi o predlogu direktive , ki ga je pripravila Evropska komisija s ciljem, da bi vsem delavcem v EU zagotovila ustrezne minimalne plače, kar je eno od 20 načel socialnega stebra. Peter Kaiser (AT/PES), koroški deželni glavar in poročevalec za osnutek mnenja OR, je ob tem povedal: „Koronavirusna kriza je še posebej močno prizadela zaposlene z nizkimi dohodki, zlasti mlade, nizko usposobljene delavce in delavce v negotovih delovnih razmerjih, kar je ravno tako negativno vplivalo na plače. Zato je treba evropski okvir za minimalne plače podpreti, da se delavcem v prihodnje zagotovi boljša zaščita, okrepi socialna kohezija in preprečita revščina zaposlenih ter beg možganov iz regij s posebej nizkimi plačami.“

Emil Boc (RO/EPP), župan mesta Cluj-Napoca, je predstavil svoj osnutek mnenja o evropskem izobraževalnem prostoru ; Evropska komisija si želi, da bi ga Evropska unija in države članice uresničile do leta 2025. Mnenje opozarja na nujnost, da se opredelijo regionalne potrebe po izobraževanju in zmanjšajo sedanje razlike na tem področju med podeželjem in mestnimi območji. „Evropski izobraževalni prostor je odločilen za boljša delovna mesta v EU, ki bodo tudi bolje plačana. Ključen je za zmanjšanje nestrpnosti, večje sprejemanje in okrepitev evropske identitete. Z njim bo Evropa močnejša na podlagi pristopa od spodaj navzgor. Nenazadnje pa je evropski raziskovalni prostor ključen tudi za boljšo demokracijo v celotni Evropski uniji,“ je dejal poročevalec Boc.

Obe mnenji bosta sprejeti na naslednjem plenarnem zasedanju OR 17., 18. in 19. marca.

Več informacij:

Na seji komisije SEDEC 17. februarja, ki je zaradi pandemije COVID-19 v celoti potekala v digitalni obliki, sta bila v sprejetje predložena še dva osnutka mnenj, in sicer:

Unija enakosti: akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025

Poročevalka Yoomi Renström (SE/PES), članica lokalne skupščine občine Ovanåker, je povedala: „Lokalne in regionalne oblasti imajo ključno vlogo pri spodbujanju in spoštovanju evropskih vrednot ter delujejo v prvih vrstah v boju proti rasizmu in kaznivim dejanjem iz sovraštva, pri zaščiti ranljivih skupin in manjšin ter pri spodbujanju socialne kohezije. Zato jih je treba v celoti priznati kot strateške partnerje v boju proti rasizmu. Poleg tega so ključni akterji za pripravo lokalnih in regionalnih akcijskih načrtov, ki lahko poleg nacionalnih načrtov pomagajo odpraviti strukturni rasizem na podlagi krajevnega pristopa. Ta omogoča oblikovanje in izvajanje ukrepov, ki so prilagojeni realnosti na lokalni ravni.“

Mediji v digitalnem desetletju: akcijski načrt

Poročevalec Jan Trei (EE/EPP), župan občinskega sveta Viimsija, je poudaril: „Kriza zaradi COVID-19 je zelo jasno pokazala, kako nujni so močni mediji kot institucija, ki družbo oskrbuje z uravnoteženimi informacijami, temelječimi na dejstvi, in omogoča odprto razpravo. Hkrati je recesija, ki jo je povzročila ta kriza, ogrozila njihove možnosti za odgovorno poročanje. Za ohranitev močnih in kakovostnih medijev na vseh ravneh so potrebni ukrepi podpore, zlasti za zagotovitev preživetja lokalnih in regionalnih medijskih hiš. Posebno pozornost je treba nameniti razmeram v manjših državah, v katerih so zaradi majhnosti trga viri, ki jih lokalni in regionalni mediji potrebujejo za obstoj, omejeni.“

Člani so potrdili tudi delovni program komisije SEDEC za leto 2021 in imenovali Danielo Ballico (IT/ECR), županjo Ciampina, za glavno poročevalko za mnenje na temo Unija enakosti: strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023