Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije morajo biti v središču evropske gospodarske politike  

Na podlagi izkušenj z varčevalnimi ukrepi, ki so sledili zadnji krizi, je treba spremeniti sedanja pravila EU o gospodarskem upravljanju in spodbujati javne naložbe.

Glavna tema prve seje komisije ECON po poletnem premoru je bila prepotrebna udeležba mest in regij pri oblikovanju evropskega okrevanja po krizi zaradi COVID-19 ter novega evropskega sistema gospodarskega upravljanja.

Člani komisije ECON so imeli prvo razpravo o mehanizmu za okrevanje in odpornost , katerega proračun v višini 672,5 milijarde EUR (312,5 milijarde EUR nepovratnih sredstev in 360 milijard EUR posojil) je namenjen podpori državam EU pri izvajanju reform in vlaganju v skupne prednostne naloge EU. Ta mehanizem je največje finančno orodje, vključeno v instrument EU za okrevanje Next Generation EU v vrednosti 750 milijard EUR. Poznan je tudi pod imenom načrt okrevanja za Evropo .

Christophe Rouillon (FR/PES) , župan mesta Coulaines, je glavni poročevalec za mnenje Evropski načrt za okrevanje: mehanizem za okrevanje in odpornost ter instrument za tehnično podporo , ki bo sprejeto na plenarnem zasedanju oktobra 2020. Dejal je: „Načrt okrevanja v vrednosti 750 milijard EUR mora omogočiti izhod iz krize zaradi COVID-19 in preusmeritev evropskega razvojnega modela. Kot institucionalni predstavniki mest in regij obžalujemo, da je upravljanje preveč centralizirano na nacionalni ravni in da ni dovolj ambicioznosti na področju trajnostnega razvoja. Pri strukturnih skladih kohezijske politike se moramo izogibati podvajanju in prekladanju iz levega v desni žep. Sklad za okrevanje, znan kot „mehanizem za okrevanje in odpornost“, lahko pomeni resničen kvalitativni preskok pri večanju evropske naložbene zmogljivosti, vendar se to ne bo zgodilo brez sodelovanja evropskih mest in regij.“

Seja, ki je v celoti potekala na daljavo, je bila osredotočena tudi na dokumenta, ki sta ju pripravila predstavnika valonske vlade. Člani komisije ECON so glasovali o osnutku mnenja o pregledu ekonomskega upravljanja , ki ga je pripravil ministrski predsednik Valonije Elio di Rupo (BE/PES) , in izmenjali stališča o osnutku mnenja o pregledu trgovinske politike , ki ga je pripravil podpredsednik in minister za gospodarstvo in trgovino Willy Borsus (BE/Renew Europe) . Slednje mnenje naj bi komisija ECON sprejela predvidoma 19. novembra.

Elio di Rupo (BE/PES) je dejal : „Začasna ustavitev izvajanja mehanizmov Pakta za stabilnost in rast med pandemijo COVID-19 državam in lokalnim organom omogoča, da se odzovejo na potrebe državljanov in podjetij. Vendar je treba pravila ekonomskega upravljanja temeljito revidirati, če želimo uresničiti ambicije Evrope, da se odziva na pričakovanja svojih državljanov, in preseliti ključna strateška podjetja (zdravje, hrana itd.). Pričakujem, da bo Evropska komisija predlagala ambiciozno besedilo za odporno, digitalno in trajnostno Evropo.“

V razpravi je sodelovala poročevalka Evropskega parlamenta za pregled ekonomskega upravljanja Margarida Marques (PT/PES) . Zaradi ukrepov v zvezi s COVID-19 bo glasovanje o besedilu, ki bo v celoti potekalo na daljavo, zaključeno v četrtek, 1. oktobra. Mnenje naj bi bilo sprejeto na plenarnem zasedanju OR predvidoma 9.-10. decembra 2020.

Di Rupo in Rouillon sta se 28. julija virtualno sestala s komisarjem EU za gospodarstvo Paolom Gentilonijem . Poudarila sta, da je treba lokalne in regionalne skupnosti postaviti v središče vsakega nacionalnega načrta okrevanja.

Predsednik OR Apostolos Tzitzikostas se je pred tem 2. julija sestal s komisarjem Gentilonijem, da bi razpravljala o tem, kako najbolje vključiti regije in mesta v usmerjanje instrumenta EU za okrevanje.

Komisar Gentiloni se bo udeležil oktobrskega plenarnega zasedanja OR in sodeloval v razpravi o odpornosti in okrevanju.

Člani so poleg tega s Fabianom Zuleegom, izvršnim direktorjem neodvisnega možganskega trusta Evropski politični center (EPC), izmenjali mnenja o razvoju prihodnjih gospodarskih in trgovinskih odnosov med EU in Združenim kraljestvom ter o posebni rezervi za prilagoditev na brexit. Nov posebni instrument je bil zasnovan za preprečevanje nepredvidenih in škodljivih posledic v državah članicah in sektorjih, ki jih je izstop Združenega kraljestva iz EU najbolj prizadel. V skladu s sklepi izrednega zasedanja Evropskega sveta 17.-21. julija 2020 bo za posebno rezervo za prilagoditev na brexit v obdobju 2021-2027 namenjenih 5 milijard EUR.

Komisija ECON je imenovala Isolde Ries (DE/PES) , prvo podpredsednico deželnega parlamenta Posarje, za poročevalko za akcijski načrt o kritičnih surovinah . Evropska komisija je akcijski načrt predstavila 3. septembra.

Posledice COVID-19 v regijah EU in izzivi, s katerimi se soočajo lokalne in regionalne oblasti, bodo obravnavani v prvem letnem regionalnem in lokalnem barometru , ki ga bo predsednik Evropskega odbora regij (OR) in guverner Osrednje Makedonije Apostolos Tzitzikostas predstavil na plenarnem zasedanju OR 12. oktobra. Barometer temelji na posebej naročenih študijah in drugih raziskavah, katerih cilj je pridobiti podrobno oceno krize ter nekaterih glavnih političnih vprašanj, ki jih je sprožila.

Dokumenti s seje

Za prijavo na evropski teden regij in mest 2020 kliknite tukaj .

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)2 282 2440

Mob. tel.: +32 (0) 470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023