Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regionalni voditelji pozivajo k navzgor usmerjenemu zbliževanju minimalnih plač po vsej Evropi in k boju proti revščini zaposlenih, saj kriza zaradi COVID-19 vpliva na dohodke delavcev  

OR podpira predlog direktive o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji

Predstavniki regij in mest menijo, da sta boj proti revščini zaposlenih in navzgor usmerjeno zbliževanje minimalnih plač nujna za socialno, pravično in trajnostno tržno gospodarstvo v Evropski uniji. Evropski odbor regij (OR) je zato pozdravil predlog direktive Evropske komisije, katerega cilj je podati okvir za določitev ustreznih minimalnih plač ob spoštovanju veljavne nacionalne zakonodaje in vloge socialnih partnerjev. Mnenje OR , ki ga je pripravil Peter Kaiser (AT/PES), deželni glavar Koroške, je bilo sprejeto ta teden po razpravi s predstavnikom portugalskega predsedstva Sveta.

V mnogih državah članicah so se v zadnjih letih povečale razlike v plačah. Delež delavcev, ki jim grozi revščina, se je z 8,3 % leta 2010 povečal na 9,3 % leta 2018. Poleg tega je epidemija COVID-19 negativno vplivala na plače delavcev, zlasti na tiste z najnižjimi dohodki. OR zato poziva, naj se začne proces zbliževanja, da bi v državah članicah, ki imajo zakonsko določeno minimalno plačo, dosegli spodnji prag v višini najmanj 60 % bruto mediane nacionalne plače za polni delovni čas ali 50 % nacionalne bruto povprečne plače za polni delovni čas. Komisijo tudi poziva, naj podpre tako prihodnjo krepitev zmogljivosti kot avtonomijo socialnih partnerjev na evropski in nacionalni ravni.

Prvi podpredsednik Evropskega odbora regij Vasco Cordeiro je dejal: „Ustrezne minimalne plače v EU so naslednji korak k izkoreninjenju revščine zaposlenih in zmanjšanju revščine na splošno. Lokalne in regionalne oblasti so v ključnem položaju, da izvršujejo, spodbujajo in spremljajo predlagano direktivo, ki bo v povezavi z akcijskim načrtom za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic in socialnim vrhom v Portu ponovno potrdila, da se EU močno zavzema za svoje državljane, svojo socialno razsežnost in okrevanje po pandemiji.“

Miguel Cabrita , namestnik portugalske ministrice za delo in poklicno usposabljanje, je dejal: „Vsi menimo, da je za zagotavljanje ustreznih pogojev za delo in življenje ter oblikovanje pravičnih in odpornih družb in gospodarstev bistveno poskrbeti, da delavci v Evropski uniji zaslužijo ustrezne plače, saj so te bistveni element evropskega socialnega modela. Vsi se zavzemamo za idejo, da se mora delo izplačati, in strinjamo s ciljem, da je treba po vsej EU poskrbeti za ustrezne minimalne plače, bodisi z zakonom bodisi s kolektivnimi pogajanji, pri tem pa upoštevati nacionalne sisteme in avtonomijo socialnih partnerjev.“

Le nekaj regij EU ima zakonodajna pooblastila za določanje minimalnih plač, vendar imajo kot delodajalke in v okviru javnih naročil ključno vlogo v pogajanjih o regionalnih kolektivnih pogodbah, kar bi moralo zagotavljati, da gospodarski subjekti spoštujejo veljavne pogoje glede plačil ter pravico do kolektivnih pogajanj. Hkrati OR v mnenju poziva k reševanju problema revščine zaposlenih z večplastnim pristopom, ki upošteva druge dejavnike, kot so davčni sistem, pobude za usposabljanje, višina socialnih prejemkov in politika zaposlovanja.

Poročevalec Peter Kaiser (AT/PES), deželni glavar Koroške, je dejal: „Dostojne minimalne plače so pomemben gradnik evropskega socialnega stebra. Prispevek oseb z nizkimi dohodki k naši družbi med krizo zaradi COVID-19 si zasluži priznanje, predvsem pa so potrebni konkretni ukrepi. Nujno je treba odpraviti revščino zaposlenih in stopnjevanje nezdrave konkurence pri stroških dela. Da bodo v EU vsi ustrezno nagrajeni za svoje delo, potrebujemo zavezujoč cilj minimalne plače pri najmanj 60 % bruto mediane nacionalne plače ali 50 % nacionalne bruto povprečne plače. Ta proces zbliževanja mora upoštevati veljavne nacionalne sisteme določanja plač in spoštovati avtonomijo socialnih partnerjev.“

Več informacij:

Ustrezne minimalne plače za vse delavce so eno od 20 načel evropskega stebra socialnih pravic . Evropska komisija je 4. marca predstavila akcijski načrt za hitrejše izvajanje tega stebra in kot pripravo za socialni vrh EU , ki bo 7. in 8. maja v Portu.

OR je ta teden objavil novo študijo , v kateri je analizirana lokalna in regionalna razsežnost minimalnih plač v Evropi. Ugotovljeno je bilo, da lahko neravnovesja med regijami izničijo dobre namere, povezane s politikami minimalne plače. V številnih regijah glavnih mest, kjer so življenjski stroški visoki, nacionalna minimalna plača ne pomeni dostojnega dohodka. Poleg tega v EU obstajajo obmejne regije, med katerimi so velike razlike v minimalnih plačah, to pa lahko vpliva na trg dela na obeh straneh meje. V študiji je predlagano, naj se pripravijo regionalne ocene zajamčene plače, ki bi bile podlaga za referenčne vrednosti. Poudarjena je tudi ključna vloga lokalnih in regionalnih oblasti pri spremljanju in spodbujanju ciljev nove direktive.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023