Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Za napredek vzhodnega partnerstva je potrebno več sredstev  
Z revizijo strategije EU za njene vzhodne sosede bi morali bolj spodbuditi socialne in gospodarske reforme ter reforme upravljanja na lokalni in regionalni ravni

Partnerstvu Evropske unije s šestimi državami na njeni vzhodni meji, vključno z Ukrajino, bi bilo treba v naslednjem desetletju nameniti bistveno več sredstev. Tako je Evropski odbor regij 5. decembra zapisal med priporočili, v katerih je EU pozval k večjim prizadevanjem, da bi se koristi sodelovanja razširile tudi zunaj nacionalnih prestolnic. Odbor je med mnogimi konkretnimi predlogi pozval še k ustanovitvi akademije za usposabljanje javnih uslužbencev lokalne in regionalne uprave ter k večji podpori za lokalne čezmejne projekte.

Mnenje je bilo sprejeto v času, ko EU odloča o proračunu za obdobje 2021–2027 ter pregleduje svoje dosedanje delo s šestimi državami vzhodnega partnerstva, in sicer Ukrajino, Belorusijo, Moldavijo, Armenijo, Azerbajdžanom in Gruzijo. Mnenje na splošno zagovarja desetletna prizadevanja EU, usmerjena v podporo konkretnih sprememb za izboljšanje upravljanja, spodbujanje gospodarstva, podporo civilni družbi in krepitev povezav. Podpira tudi pristop EU, da največ časa, denarja in prizadevanj vloži v države, ki se najbolj zavzemajo za reforme, vendar meni, da bi EU morala okrepiti podporo za reforme na lokalni in regionalni ravni.

Poročevalec Tadeuš Andžejevski (LT/ECR), član okrožnega sveta Vilne, je povedal: „V zadnjem desetletju smo bili priča prenosu nekaterih pristojnosti na regionalno in lokalno upravo, zlasti v Ukrajini, in – kar je še posebej pohvalno – resnični pripravljenosti regij in krajev za reforme in sodelovanje v pobudah od spodaj navzgor, ki jih je pripravila EU. Tak primer je Svetovna konvencija županov , ki se osredotoča na podnebne ukrepe, še ena nova pobuda pa je Župani za gospodarsko rast , ki je bila vzpostavljena posebej za države vzhodnega partnerstva. Podnacionalne oblasti s podporo EU sodeluje s sorodnimi organi v regiji, prav tako pa smo uspešno preskusili partnerstvo med mesti in regijami v EU in državah vzhodnega partnerstva. Te spremembe na lokalni ravni moramo podpreti politično, finančno in tehnično. Podpora mora vključevati spremembo ravnotežja v odnosih, in sicer tako, da mestom in regijam damo večjo vlogo pri odločanju in upravljanju projektov na njihovem območju.“

„Tako kot Evropska komisija menimo, da je 25-odstotno povečanje proračuna upravičeno,“ je nadaljeval. „EU vsekakor lahko stori veliko za izboljšanje upravljanja, spodbujanje gospodarstva, podporo civilni družbi in krepitev povezav. Na lokalni in regionalni ravni bi lahko bistvene in dolgotrajne koristi prinesle zlasti spremembe na treh področjih. Eno od teh so naložbe v dobro upravljanje, na primer z akademijo za usposabljanje javnih uslužbencev. Gospodarsko rast lahko spodbudimo tako, da pomagamo izboljšati statistične podatke, olajšamo dostop do programov EU in podpremo mala podjetja. Iz izkušenj v EU vemo, da krepitev stikov med ljudmi in razvoj čezmejnih programov prinašata velike socialne, kulturne in gospodarske koristi. Več moramo vlagati v razširitev teh modelov v odnosih z našimi vzhodnimi sosedami.“

„To so ambiciozni, a še vedno skromni predlogi, ki so dobri za državljane, gospodarstvo, javno upravo, demokracijo in pravno državo v teh šestih državah. Dobri so tudi za evropske državljane, gospodarstvo EU in njeno zunanjo politiko ter so v skladu z željo nove Evropske komisije po bolj geopolitični usmeritvi,“ je sklenil.

Mnenje Evropskega odbora regij z naslovom Lokalne in regionalne oblasti oblikujejo prihodnje vzhodno partnerstvo bo prispevalo k medvladnim razpravam pred vrhom sredi leta 2020. Odbor je že podal predloge k sedaj že zaključenemu posvetovanju deležnikov na ravni EU. Sedanja strategija za vzhodno partnerstvo je bila osredotočena na 20 ciljev za leto 2020 s štirimi prednostnimi nalogami: močnejše gospodarstvo, močnejše upravljanje, močnejša povezanost in močnejša družba.

Priporočila Evropskega odbora regij vključujejo številne podrobnejše zamisli, za katere se zavzemajo oziroma jih podpirajo lokalni in regionalni politiki iz držav vzhodnega partnerstva v okviru Konference regionalnih in lokalnih oblasti za vzhodno partnerstvo (CORLEAP), ki jo je Evropski odbor regij ustanovil leta 2011. To so med drugim poročila o lokalni demokraciji , gospodarskem razvoju , energijski učinkovitosti , čezmejnem sodelovanju , zmogljivosti lokalnih in regionalnih oblasti ter partnerstvih med regijami in med mesti .

Evropski odbor regij priporoča okrepitev CORLEAP, da se zagotovi večja podpora za decentralizacijo v državah vzhodnega partnerstva in poglobi sodelovanje med združenji lokalnih in regionalnih oblasti v EU in državah vzhodnega partnerstva.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023