Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Izjava predsednika Lambertza v zvezi z govorom o stanju v Uniji 2017  

Cilj, da se oblikuje „enotnejša, močnejša in bolj demokratična Unija“, ki ga je treba uresničiti v partnerstvu z evropskimi regijami, kaže pravo usmeritev. Ni dvoma, da bodo lahko Evropska unija in njene institucije to dosegle le s sodelovanjem z vsemi ravni upravljanja, tudi z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, vendar uresničevanja tega cilja ni mogoče narekovati od zgoraj. Proces Razmislimo o Evropi , ki ga je začel prav naš odbor, dopolnjuje prizadevanja Evropske komisije in drugih institucij EU, da pri odločanju o prihodnosti Evrope prisluhnejo državljanom in z njimi sodelujejo.

Predsednik Juncker je tudi pravilno ugotovil, da bi morala prihodnost Evropske unije temeljiti na subsidiarnosti in sorazmernosti. EU mora tesneje sodelovati z regijami in mesti na področjih, ki sodijo v njihovo pristojnost, če želi uspešno napredovati, zlasti če se nadeja, da bo oblikovala takšno okoljsko politiko, ki nas bo popeljala k nizkoogljičnemu trajnostnemu gospodarstvu, izboljšala promet v vseh skupnostih, vključevala begunce v naše skupnosti, ustvarjala dostojna delovna mesta, prispevala k večji socialni pravičnosti in temeljito spodbujala socialno in teritorialno kohezijo, ob tem pa podpirala naša lokalna gospodarstva. Zato pozivamo, naj bo Evropski odbor regij zastopan v projektni skupini za subsidiarnost in sorazmernost.

Ciljev, ki jih je navedel predsednik Juncker, ni mogoče doseči brez primernih sredstev. Zato potrebujemo večji proračun EU, ki bo ustrezal evropskim ambicijam. Odbor sicer pozdravlja namero po okrepitvi Evropskega sklada za strateške naložbe, vendar še naprej meni, da morajo finančni instrumenti dopolnjevati in ne nadomeščati kohezijske politike za vse regije, kar je skladno z večjo prožnostjo pri izvajanju Pakta za stabilnost in rast. Kohezijska politika je najvišji izraz evropske solidarnosti, za katero 80 % državljanov meni, da je v Evropi primanjkuje.

Zato pozivamo vse, ki so prepričani v dodano vrednost kohezijske politike, naj se pridružijo zavezništvu za kohezijo ( #CohesionAllie ), ki bo predstavljeno 9. oktobra v Bruslj

Evropska unija se ne sme zadovoljiti z dosedanjimi dosežki. Pokazati moramo, da je Evropa pripravljena postati uspešnejša in učinkovitejša ter da je socialno napredna in izboljšuje življenje vseh državljanov. Lokalne in regionalne oblasti so v neposrednem stiku z Evropo, razumejo izzive in vedo, kako jih je treba reševati. So „veter v jadrih Evrope“. „Združena Evropa“ mora prisluhniti, delovati in vlagati na lokalni ravni.

V Bruslju morajo biti lokalna stališča bolj zastopana. Zato bom imel 10. oktobra v Bruslju prvi letni govor o stanju v Evropski uniji s stališča regij in mest . Neposredni prenos govora in razpravo z lokalnimi voditelji iz EU boste lahko spremljali na EbS in na spletni strani OR: www.cor.europa.eu

Več informacij:

Spremljajte nas: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Stanje v Evropski uniji: stališče regij in mest

Govor predsednika Junckerja o stanju v Uniji 2017

Kontaktna oseba:
Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023