Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Izjava predsednika Lambertza v zvezi z govorom o stanju v Uniji 2017  

Cilj, da se oblikuje „enotnejša, močnejša in bolj demokratična Unija“, ki ga je treba uresničiti v partnerstvu z evropskimi regijami, kaže pravo usmeritev. Ni dvoma, da bodo lahko Evropska unija in njene institucije to dosegle le s sodelovanjem z vsemi ravni upravljanja, tudi z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, vendar uresničevanja tega cilja ni mogoče narekovati od zgoraj. Proces Razmislimo o Evropi , ki ga je začel prav naš odbor, dopolnjuje prizadevanja Evropske komisije in drugih institucij EU, da pri odločanju o prihodnosti Evrope prisluhnejo državljanom in z njimi sodelujejo.

Predsednik Juncker je tudi pravilno ugotovil, da bi morala prihodnost Evropske unije temeljiti na subsidiarnosti in sorazmernosti. EU mora tesneje sodelovati z regijami in mesti na področjih, ki sodijo v njihovo pristojnost, če želi uspešno napredovati, zlasti če se nadeja, da bo oblikovala takšno okoljsko politiko, ki nas bo popeljala k nizkoogljičnemu trajnostnemu gospodarstvu, izboljšala promet v vseh skupnostih, vključevala begunce v naše skupnosti, ustvarjala dostojna delovna mesta, prispevala k večji socialni pravičnosti in temeljito spodbujala socialno in teritorialno kohezijo, ob tem pa podpirala naša lokalna gospodarstva. Zato pozivamo, naj bo Evropski odbor regij zastopan v projektni skupini za subsidiarnost in sorazmernost.

Ciljev, ki jih je navedel predsednik Juncker, ni mogoče doseči brez primernih sredstev. Zato potrebujemo večji proračun EU, ki bo ustrezal evropskim ambicijam. Odbor sicer pozdravlja namero po okrepitvi Evropskega sklada za strateške naložbe, vendar še naprej meni, da morajo finančni instrumenti dopolnjevati in ne nadomeščati kohezijske politike za vse regije, kar je skladno z večjo prožnostjo pri izvajanju Pakta za stabilnost in rast. Kohezijska politika je najvišji izraz evropske solidarnosti, za katero 80 % državljanov meni, da je v Evropi primanjkuje.

Zato pozivamo vse, ki so prepričani v dodano vrednost kohezijske politike, naj se pridružijo zavezništvu za kohezijo ( #CohesionAllie ), ki bo predstavljeno 9. oktobra v Bruslj

Evropska unija se ne sme zadovoljiti z dosedanjimi dosežki. Pokazati moramo, da je Evropa pripravljena postati uspešnejša in učinkovitejša ter da je socialno napredna in izboljšuje življenje vseh državljanov. Lokalne in regionalne oblasti so v neposrednem stiku z Evropo, razumejo izzive in vedo, kako jih je treba reševati. So „veter v jadrih Evrope“. „Združena Evropa“ mora prisluhniti, delovati in vlagati na lokalni ravni.

V Bruslju morajo biti lokalna stališča bolj zastopana. Zato bom imel 10. oktobra v Bruslju prvi letni govor o stanju v Evropski uniji s stališča regij in mest . Neposredni prenos govora in razpravo z lokalnimi voditelji iz EU boste lahko spremljali na EbS in na spletni strani OR: www.cor.europa.eu

Več informacij:

Spremljajte nas: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Stanje v Evropski uniji: stališče regij in mest

Govor predsednika Junckerja o stanju v Uniji 2017

Kontaktna oseba:
Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023