Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Partnerstva za regionalne inovacije: za pilotni ukrep izbranih 63 regij, sedem mest in štiri države članice  

Komisija je danes objavila imena 63 regij, sedmih mest in štirih držav članic, ki so bili izbrani v okviru pilotnega projekta za partnerstva za regionalne inovacije, pobude, razvite sodelovanju z Odborom regij. Udeleženci pilotnega ukrepa so pripravljeni z drugimi deliti dobre prakse ter skupaj razviti in preskušati orodja za mobilizacijo različnih virov financiranja in politik ter povezovanje regionalnih in nacionalnih programov s pobudami EU za zeleno in digitalno preobrazbo. Ta partnerstva bodo prispevala k novemu inovacijskemu programu za Evropo, v okviru katerega se z inovacijami spodbuja prehod na trajnostnost, ob povezovanju lokalnih strategij s pobudami na ravni EU.

Na razpisu so sodelovali številni akterji inovacijskega ekosistema EU, in sicer od držav članic, kot je Slovaška, ki sodeluje na nacionalni ravni, do najrazličnejših regij EU, kot so Andaluzija, Azori, Hauts-de-France, Ostrobotnija, Podkarpatska regija, Severni Egejski otoki, Emilija Romanja in številne druge. Razpis je sprožil tudi proces sodelovanja in mreženja od spodaj navzgor, ki že združuje številne udeležence v večregionalnih mrežah. Mednje spadajo regija Baltskega morja, pobuda BioRegions Facility in razširjeni konzorcij „Cities 4.0“ (Leuven, Bologna, Turku), ki vključuje tudi mesta Eindhoven (NL), Espoo (FI) in Cluj-Napoca (RO).

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel je dejala: „Močnejša in čistejša gospodarstva ter pravičnejše družbe se lahko oblikujejo le, če so inovacije v središču politične agende EU. Če želimo uspešen zeleni in digitalni prehod, potrebujemo inovacije v vseh regijah in vseh državah, ki se morajo medsebojno povezovati. Ta partnerstva nam omogočajo povezovanje in s tem spodbujanje sinergij med naložbami in inovativnimi rešitvami. Veselim se inovativnih zamisli in pristopov, ki se bodo izoblikovali v medsebojnem sodelovanju.“

Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je povedala: „Sodelovanje in inovacije so bistveni elementi trajnostnega in odpornega razvoja regij EU. Vsa ozemlja imajo inovacijski potencial, ki ga je treba izkoristiti, zato sem bila vesela tako velikega zanimanja za razpis. Veselim se rezultatov pilotnega projekta, za katerega upam, da bo pripomogel k premostitvi trdovratnega inovacijskega razkoraka med regijami, ki ovira uspešnost EU kot celote.“

Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je dodal: „S spodbujanjem inovacij krepimo lokalno odpornost in zmogljivost naših lokalnih skupnosti, da se lažje soočijo z izrednimi razmerami, zaščitijo državljane in podprejo lokalno gospodarstvo. Pri tem računamo na komisarki Ferreira in Gabriel, ki bosta sodelovali pri partnerstvih za regionalne inovacije kot ključnem orodju za usklajevanje vseh razpoložljivih sredstev za širjenje inovacij na terenu. Poudarek bo na povečanju energijske učinkovitosti ter trajnostnosti naših regij, mest in vasi.“

Operativni protokol partnerstev za regionalne inovacije

Udeleženci pilotnega projekta bodo proučili nova partnerstva za regionalne inovacije na podlagi operativnega protokola partnerstev za regionalne inovacije (Partnerships for Regional Innovation Playbook), tj. začetnih smernic, ki jih je danes objavilo Skupno raziskovalno središče. V operativnem protokolu je predlagana široka paleta orodij in mehanizmov upravljanja. Namenjeni so boljšemu usklajevanju regionalnih in nacionalnih inovacijskih politik ter inovacijskih politik EU za evropski zeleni in digitalni prehod ter odpravo inovacijskega razkoraka v EU. Osrednji element predlaganega pristopa je uvedba lokalnih misij za usklajevanje ukrepov na osnovi koherentnih usmeritvenih načel, kar omogoča raziskovanje raznovrstnih kombinacij politik za inovacije na sistemski ravni.

Ta orodja politike bodo udeleženci preskusili med pilotnim ukrepom in pri tem soustvarjali operativne smernice. Operativni protokol in pilotni ukrep bosta prav tako spodbujala dobre prakse, omogočala učenje z eksperimentiranjem ter podpirala javne uprave in širši ekosistem. Pilotni ukrep ne bo vplival na tekoči postopek načrtovanja sredstev za obdobje 2021–2027.

Ozadje

Partnerstva temeljijo na prihodnjem novem inovacijskem programu za Evropo, ki naj bi pripomogel k povezovanju pobud in naložb na ravni EU in nacionalni ravni. Gre za prizadevanja, ki so neposredno usmerjena v izboljšanje inovacijskih ekosistemov, kar je bistveno za okrepitev inovacijske uspešnosti Evrope. Ključni cilj je utrditi medsebojno povezanost regionalnih in lokalnih inovacijskih ekosistemov ter okrepiti evropske trajnostne vrednostne verige in inovacijsko intenzivne sektorje.

Partnerstva so dopolnilni pristop, ki temelji na pozitivnih izkušnjah s strategijami pametne specializacije. Pametna specializacija je krajevni pristop, ki izhaja iz kohezijske politike EU, njen cilj pa je opredeliti strateška področja za posredovanje na podlagi analize prednosti in potenciala gospodarstva ter procesa podjetniškega odkrivanja s širokim sodelovanjem zainteresiranih strani. Pametna specializacija je osredotočena na inovacije. Ima pomembno vlogo pri podpiranju raziskav in inovacij, da se zagotovi trajnosten in odporen razvoj vseh regij v Evropi.

Izbrana območja bodo sodelovala posamično ali pa v okviru šestih različnih mrež regij in mest EU. Med udeleženci pilotnega ukrepa je skupno zastopanih 23 držav članicRazpis za prijavo interesa je bil odprt za prijavo med marcem in aprilom 2022.

Dodatne informacije

Partnerstva za regionalne inovacije – platforma pametne specializacije

Spletno mesto komisije SEDEC Evropskega odbora regij 

Operativni protokol partnerstev za regionalne inovacije

Zemljevidi udeležencev razpisa


Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

SEDEC members meeting in Brno elect Tanya Hristova as new chair
SEDEC members meeting in Brno elect Tanya Hristova as new chair
04.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-FIRST-LIGHTHOUSE-EVENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Partnerships for Regional Innovation: First lighthouse event explores tools to locally address resilience and sustainability challenges
Partnerships for Regional Innovation: First lighthouse event explores tools to locally address resilience and sustainability challenges
09.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ECON-8-JULY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Access to internet and digital services is vital to achieve cohesion between EU territories
Access to internet and digital services is vital to achieve cohesion between EU territories
08.07.2022