Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo: začenja se posvetovanje z deležniki  

Posvetovanje Evropskega odbora regij o krožnem gospodarstvu bo z vsemi lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi ključnimi deležniki potekalo do 1. maja 2020.

Na našem planetu že zmanjkuje naravnih virov. Glede na to, da se bo svetovna potrošnja v naslednjih desetletjih predvidoma podvojila in da se segrevanje planeta ne bo prav kmalu upočasnilo, je treba gospodarsko rast obvezno ločiti od rabe virov s proizvodnjo trajnih, večkrat uporabnih in popravljivih proizvodov. Spodbujanje krožnosti bo v prid okolju, obenem pa ključnega pomena za gospodarsko okrevanje po COVID-19. OR želi s prihodnjim mnenjem, ki ga pripravlja član izvršnega sveta pokrajine Drenthe, Tjisse Stelpstra (NL/ECR), okrepiti lokalni in regionalni steber novega akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in v ospredje postaviti mesta in regije.

Vse gospodarske dejavnosti skupno v EU letno ustvarijo 2,5 milijarde ton odpadkov, kar znaša 5 ton na prebivalca na leto. Zaenkrat še nimamo celovitega sklopa pravnih in političnih zahtev, da bi morali vsi izdelki, ki pridejo na trg EU, biti vse bolj trajnostni in prestati preskus krožnosti. Zato je Evropska komisija 11. marca 2020 objavila novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo .

Novi akcijski načrt vključuje številne predloge, med katerimi so razširitev okvira za okoljsko primerno zasnovo na najširši možni nabor izdelkov, spodbujanje zelenih javnih naročil, uvedba omejitev uporabe embalažnih materialov, določitev ciljev za zmanjšanja količine odpadkov za posebne tokove, uskladitev sistemov ločenega zbiranja in uvedba težko pričakovanega skupnega polnilnika na trgu EU. Glavni ciljni proizvodi so elektronika, gradbeni materiali, vozila in baterije, embalaža, plastika in mikroplastika, tekstil, hrana, voda in hranilne snovi.

Evropski odbor regij poziva vse lokalne in regionalne oblasti v EU ter deležnike, naj v okviru pisnega posvetovanja z deležniki, ki bo potekalo do 1. maja 2020, izrazijo svoje mnenje o predlogu Komisije in predstavijo svoja stališča in predloge.

Delovni dokument za javno posvetovanje je na voljo tukaj .

„Krožno gospodarstvo je ena glavnih tem tega desetletja. Politiko trajnostnih izdelkov moramo nujno prenesti v posebno zakonodajo, da se potrošnikom zagotovi pravica do dostopa do trajnih proizvodov ter ukine prezgodnje zastaranje in uničevanje neprodanega trajnega blaga. Naš končni cilj mora biti družba brez odpadkov“, je dejal poročevalec Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , član izvršnega sveta pokrajine Drenthe.

Glavni cilj prihodnjega mnenja OR je začrtati teritorialni steber novega akcijskega načrta za krožno gospodarstvo ter opredeliti priložnosti in izzive, s katerimi se soočajo lokalne in regionalne oblasti EU pri pričakovanih ukrepih politike.

„Seveda pozdravljamo celovit sklop zakonodajnih in političnih ukrepov, ki jih predlaga Evropska komisija, vendar menimo, da novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo ne gre dovolj daleč, da bi lahko izkoristili politični potencial regij in mest pri uresničevanju krožnega gospodarstva na terenu. Za dosego trajnostnega ravnanja proizvajalcev, uporabnikov in potrošnikov potrebujemo tudi posebne cilje ter cenovne signale in spodbude ,“ je dodal poročevalec Stelpstra .

V kontekstu epidemije COVID-19 in njenega vpliva na sisteme zdravstvenega varstva in gospodarstvo poročevalec Stelpstra opozarja na odvisnost EU od virov in se sprašuje, česa se lahko naučimo in kaj bo treba upoštevati pri oblikovanju načrtov za oživitev gospodarstva. „Obupne razmere zaradi COVID-19 morajo združiti vse oblikovalce politik in nas strezniti, da vzpostavimo nov gospodarski model, ki bo socialno blaginjo in okoljsko trajnost postavil v središče gospodarske oživitve EU“ , je dodal poročevalec Stelpstra .

Morebitnega prispevka akcijskega načrta za krožno gospodarstvo k oživitvi gospodarstva po COVID-19 ne smemo podcenjevati, saj krožno gospodarstvo prinaša številne nove poslovne priložnosti. Število delovnih mest v krožnem gospodarstvu v EU se je med letoma 2012 in 2018 povečalo za 5 % in doseglo približno 4 milijonov ( EK ).

Opombe:

Časovni razpored dela v zvezi z mnenjem OR o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo je odvisen od razmer, povezanih s COVID-19, predvidoma pa bo komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) delovni dokument obravnavala na svoji seji 8. junija 2020. Osnutek mnenja naj bi bil sprejet predvidoma na seji komisije ENVE 9. septembra 2020, o mnenju pa bi se končno glasovalo na plenarnem zasedanju 13. in 14. oktobra 2020.

Predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti ter druge deležnike vabimo, da svoje pisne prispevke posredujejo na naslova Aliona.Fornea@cor.europa.eu in enve@cor.europa.eu do 1. maja 2020.

Poročevalec Tjisse Stelpstra , kakor tudi njegova strokovnjakinja Ingrid Zeegers in ekipa ENVE OR so na voljo za spletne sestanke in pogovore, če zanje zaprosite.

Kot okvir za razpravo daje poročevalec na voljo svoj delovni dokument o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo , ki vključuje nekatera splošna in specifična vprašanja v zvezi z naslednjimi štirimi vidiki:

1. Vloga lokalnih in regionalnih oblasti pri uresničevanju krožnega gospodarstva

2. Sprememba gospodarskega sistema

3. Ni odpadkov, so samo viri

4. Zastavljanje ciljev in priprava zakonodaje

Delovni dokument poročevalca bo od 8. aprila na voljo v vseh jezikih EU na spletni strani o posvetovanju .

Kontaktni naslov za novinarje:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023