Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Migracije v Evropi: EU mora ukrepati z združenimi močni in več storiti za podporo lokalnim oblastem  

Po besedah Evropskega odbora regij (OR) z dne 22. marca mora Evropska unija povečati podporo mestom, regijam in državam ob njenih zunanjih mejah, ki so najbolj obremenjene z obvladovanjem migracij. OR, ki je skupščina lokalnih in regionalnih politikov EU, je izrazil posebno zaskrbljenost glede izzivov, s katerimi se srečujejo otoki in obalne regije v Sredozemlju, ter pozval k večji skupni evropski odgovornosti in vlaganjem.

Skupščina je pozvala k vključevanju lokalnih in regionalnih oblasti v vsako fazo priprave in izvajanja politik EU s področja migracij, saj imajo te oblasti ključno vlogo pri sprejemanju in vključevanju prišlekov. Poleg zahteve za več sredstev, usposabljanja in tehnične podpore za mesta in regije je Evropski odbor regij predlagal tudi, naj EU preuči „možnost, da se odgovornost za obravnavo prošenj za azil z nacionalne ravni prenese na raven EU“.

To sta priporočili iz mnenja, ki ga je pripravil Dimitrios Kalogeropoulos (EL/EPP), delegat občine Palaio Faliro v bližini Aten, in ki je bilo sprejeto takoj po razpravi z Dimitrisom Avramopoulosom , evropskim komisarjem za migracije, notranje zadeve in državljanstvo.

Karl-Heinz Lambertz , predsednik Evropskega odbora regij (OR), je dejal: „Lokalne in regionalne vlade nosijo levji delež odgovornosti za sprejem, vodenje in vključevanje migrantov ter beguncev in potrebujejo veliko več podpore. Vsaka država članica EU mora prevzeti svoj del te odgovornosti, saj ne moremo pustiti, da bi ta naloga padla na ramena zgolj nekaterih držav in skupnosti. Migranti in begunci niso številke, so ljudje, ki jih je treba zaščititi. To je evropski izziv, za katerega so potrebna evropska vlaganja, zato se mora naslednji proračun EU po letu 2020 povečati, regionalni skladi EU – njena kohezijska politika, ki podpira socialno vključevanje – pa mora biti še naprej močan steber prihodnosti Evrope.“

V govoru med razpravo na plenarnem zasedanju je komisar Avramopoulos dejal, da je treba na vseh političnih področjih razmisliti o radikalni spremembi vključevanja migrantov v Evropi, pa tudi izboljšati dostop do skladov EU za mesta in regije. „Lokalne in regionalne oblasti imajo pozitivno vlogo pri ustvarjanju možnosti za navezavo stikov med migranti in družbami. S tem skrbijo za socialno vključevanje migrantov in njihovo aktivno sodelovanje v družbi gostiteljici. Toda tega dela ne morejo in ne smejo opravljati same.“

Poročevalec Kalogeropoulos je ob tem povedal: „Lokalni in regionalni voditelji na splošno menijo, da je EU v zadnjih dveh letih sicer storila korak v pravo smer, vendar pa so v praksi še vedno prisotne težave, s katerimi se morajo spopadati tako lokalne skupnosti kot begunci in migranti. Socialne napetosti so velike in lokalne oblasti jih težko obvladujejo. Obseg posvetovanj in sodelovanja med ravnmi upravljanja – lokalno, nacionalno in EU – ter z nevladnimi organizacijami pa je še vedno prenizek. Cilji EU, da beguncem in migrantom zagotovi ustrezne pogoje za hitro obdelavo prošenj za azil, niso v celoti doseženi. Države članice ignorirajo sporazume o pravični porazdelitvi prosilcev za azil po vsej EU. Zelo nujno potrebujemo dolgoročne zaveze – od vlad držav članic in EU – za povečanje sredstev za mesta in regije ter za izvajanje obsežne politike, s katero bodo migracije obvladljive.“

Razprava na plenarnem zasedanju je bila osredotočena tudi na globalne trende, izkušnje beguncev in prizadevanja za vključevanje prišlekov v Evropi na trg dela. V njej so sodelovali Laura Thompson , namestnica generalnega direktorja Mednarodne organizacije za migracije, Elisabeth Bartke iz združenja nemških trgovinskih in industrijskih zbornic, ter Anila Noor , begunka in članica Evropskega svetovalnega odbora za migracije

Opomba za urednike:

Mnenje z naslovom Uresničevanje evropske agende o migracijah obravnava napredek, ki ga je EU od leta 2015 dosegla pri prednostnih nalogah migracijske politike. OR podpira mnoge ukrepe, ki jih je sprejela EU, in meni, da je reforma sedanjega azilnega sistema ključna. Toda hkrati opozarja na šibkosti in nujnost konkretnejših ukrepov, zlasti za zmanjšanje pritiska na najbolj prizadete otoke in regije ter za odpravo problemov pri obravnavi prošenj za azil. Po njegovem mnenju je treba razmisliti o možnosti, da se „odgovornost za obravnavo teh prošenj z nacionalne prenese na raven EU“. V mnenju navaja, da lokalne in regionalne oblasti potrebujejo več sredstev, in poziva k njihovi vključitvi v vsako fazo priprave in izvajanja agende za migracije. Navaja tudi, da bi bilo treba povečati pristojnosti nove Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter okrepiti pomorske operacije EU (Sofija), in poudarja, da je treba pripraviti „skladen akcijski načrt“, s katerim se bosta končali tihotapljenje in trgovina s sužnji kot posledica migracij, ki se je pojavila v severni Afriki. Odbor podpira pristop k upravljanju izrednih migracijskih tokov, ki predvideva žariščne točke, s katerim lahko agencije EU hitro ukrepajo za pomoč državam članicam EU, ki so najbolj na udaru zaradi migracij. Po njegovem mnenju bi bile lahko žariščne točke v državah, ki niso članice EU, pomembne kot možnost za vzpostavitev varnih migracijskih poti. Vendar pa je treba za upravljavce teh točk pripraviti smernice s prispevki lokalnih in regionalnih oblasti.

OR je leta 2015 sprejel mnenje Evropska agenda o migracijah. Od tedaj je sprejel priporočila za reformo skupnega evropskega azilnega sistema, zakonite migracije in vključevanje priseljencev. Obravnaval je zaskrbljenost zaradi nevarnosti marginalizacije in sprejel priporočila za boj proti radikalizaciji.

Predsednik Lambertz je v pismu Donaldu Tusku, predsedniku Evropskega sveta, 21. februarja 2018 pozval k proračunu za obdobje po letu 2020, s katerim bo mogoče uresničiti ambicije Evrope. Evropski odbor regij poziva, naj se prihodnji proračun poveča na 1,3 % bruto nacionalnega dohodka EU 27 kot zgornje meje odhodkov, in sicer z nacionalnimi prispevki in novimi lastnimi sredstvi EU. Predsednik Lambertz je kohezijsko politiko EU opisal kot „najučinkovitejše sredstvo EU za obvladovanje današnjih izzivov: podnebnih sprememb, migracij, trajnostne rasti ter raziskav in inovacij“.

Načrt za zunanje naložbe EU je namenjen spodbujanju vlaganj v sosednjih državah EU in Afriki, zlasti tistih, ki jih pestijo negotovost, konflikti in nasilje. Med njimi so tudi države, iz katerih prihajajo migranti brez urejenega statusa. Evropska komisija k temu načrtu prispeva 4,1 milijarde EUR, da bi do leta 2020 spodbudila več kot 44 milijard EUR naložb.

• Izsledki nedavne študije o svetovnih migracijah, ki jo je opravila Evropska komisija, kažejo, da število migrantov po svetu stalno narašča. Število ljudi, ki so se prisiljeni seliti zaradi konflikta ali pregona, se sicer povečuje, vendar so okoljske katastrofe večji razlog za preseljevanje. Na splošno je narava migracij postala bolj zapletena, gospodarski razvoj pa kratkoročno spodbuja migracije. Te so postale velik posel, ki ga olajša tudi digitalna tehnologija. Na splošno so migracije predvsem urbani pojav, saj eden od petih migrantov živi v 20 največjih mestih sveta. Več kot polovica migrantov, ki prispejo v EU, pride zaradi ponovne združitve z družino ali iz humanitarnih razlogov. Visoko usposobljeni migranti so namenjeni predvsem v druge države OECD in ne v EU. Število migrantov brez urejenega statusa, ki prispejo preko morja, se je močno zmanjšalo (na 160 000 leta 2017), kljub temu pa je priseljevanje po mnenju Evropejcev še vedno drugi največji problem (takoj za terorizmom). V letih 2014 do 2016 je bilo to po njihovem mnenju najhujši problem.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Občina Michałowo in njeni prebivalci prejeli nagrado župana Pawła Adamowicza za pomoč beguncem na meji z Belorusijo
Občina Michałowo in njeni prebivalci prejeli nagrado župana Pawła Adamowicza za pomoč beguncem na meji z Belorusijo
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Predlogi EU so dobrodošla spodbuda za zakonite migracije
Predlogi EU so dobrodošla spodbuda za zakonite migracije
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Prehranska kriza: regionalni in lokalni voditelji EU pozivajo k naložbam v lokalno proizvodnjo za trajnostna in cenovno dostopna živila
Prehranska kriza: regionalni in lokalni voditelji EU pozivajo k naložbam v lokalno proizvodnjo za trajnostna in cenovno dostopna živila
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022