Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
EU mora podpreti mesta in regije pri obvladovanju posledic brexita  
Michel Barnier za svoja prizadevanja za urejen izstop Združenega kraljestva iz EU požel aplavz med razpravo o negotovosti, ki jo zaradi izstopa še vedno občutijo državljani in podjetja

Lokalni in regionalni voditelji so 6. decembra pozvali Evropsko unijo, naj sprejme ukrepe, ki bodo ublažili posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU, ter proračun EU, ki bo spodbudil regionalna gospodarstva. Poziv je bil izražen med razpravo v Bruslju z Michelom Barnierjem, glavnim pogajalcem EU za izstop, ki je požel pohvalo za svoje delo, saj mu je uspelo doseči sporazum, ki omejuje tveganja za EU in zlasti za Republiko Irsko, pa tudi za to, da je med pogajanji prisluhnil stališčem mest in regij.

Michel Barnier je v Evropskem odboru regij (OR), skupščini predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU, spregovoril le nekaj dni zatem, ko so voditelji držav članic in njihovih vlad potrdili sporazum o izstopu, o katerem bo britanski parlament odločal 11. decembra. To bo prvi korak do ratifikacije sporazuma o izstopu, ki je uvod v pogovore o dolgoročnih odnosih med Združenim kraljestvom in EU. Ti bi morali biti, kot je v OR marca 2017 povedal glavni pogajalec, ambiciozni z vidika trgovine, raziskav, inovacij, varstva podnebja, mednarodnega sodelovanja, razvoja in varnosti.

Michel Barnier, glavni pogajalec EU in nekdanji evropski komisar za regionalni razvoj, je dejal : „Sporazum je uravnotežen, je edini možen in najboljši, ki smo ga lahko dosegli. Spoštuje načela EU, vendar tudi meje, ki jih je postavilo Združeno kraljestvo. Dogovorili smo se, da bo 28 držav članic spoštovalo zaveze, sprejete v sedanjem programskem obdobju EU 2014–2020, s čimer bosta zagotovljena finančna stabilnost in poštena konkurenca, priložnosti za sodelovanje z mesti, regijami ali univerzami Združenega kraljestva pa ne bodo izgubljene. Naša ozemlja, od katerih imajo nekatera tesne trgovinske stike z Združenim kraljestvom, bodo ohranila gospodarsko dinamiko. Toda brez ratifikacije ne bo sporazuma o izstopu in tudi ne prehodnega obdobja. Izstopa brez sklenjenega sporazuma še ne moremo izključiti, zato morajo biti regije in mesta dobro pripravljeni.“

Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), predsednik OR in član belgijskega senata, v katerem zastopa nemško govorečo skupnost, pa je dejal: „Sporazum o izstopu je najboljši kompromis in rezultat zapletenih pogajanj, vendar bodo regije po vsej EU-27 in tudi v Združenem kraljestvu še vedno občutile njegove posledice. Brexit ne bo imel zmagovalcev, EU pa mora zdaj storiti vse, kar je v njeni moči, da omeji škodo. V priprave morajo biti vključene vse ravni upravljanja. EU mora sprejeti dolgoročen in bolj ambiciozen proračun, in sicer še pred evropskim volitvami, da bi čim bolj zmanjšala negotovost. To je še en razlog, zakaj se sredstva za regionalni razvoj v proračunu EU za obdobje po letu 2020 ne smejo zmanjšati. Vsi vpleteni morajo skrbno prisluhniti pozivu regij k bolj vključujočim pogajanjem, zlasti ker bo več regionalnih parlamentov sodelovalo pri dogovoru o kakršnem koli prihodnjem trgovinskem sporazumu med EU in Združenim kraljestvom.“

Po govoru Michela Barnierja v OR marca 2017 je Odbor izvedel evidenco stanja , da bi opredelil možne posledice izstopa za regije in mesta. Srečal se je z lokalnimi in regionalnimi predstavniki decentraliziranih uprav in lokalnih vlad v Združenem kraljestvu ter med lokalnimi in regionalnimi oblastmi in lokalnimi trgovinskimi zbornicami izvedel anketo o ekonomskih posledicah izstopa. Poleg tega je naročil študijo o posledicah brexita za nekatere regije (v Belgiji, Nemčiji, Franciji, na Poljskem in v Španiji) in za več panog v EU (promet, strojništvo, elektronika, živila, kemikalije, tekstil in pohištvo). Maja 2018 je sprejel politično resolucijo , v kateri je EU pozval, naj zagotovi, da lokalne in regionalne oblasti „ne bodo prepuščene same sebi“ pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša odhod Združenega kraljestva iz EU.

OR je tudi pozval, naj proračun EU za obdobje 2021–2027 po izstopu Združenega kraljestva znaša 1,3 % bruto nacionalnega dohodka EU.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :