Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski poslanci in lokalni voditelji odločno za primerna pravila in sredstva za močnejšo kohezijsko politiko  

Evropski poslanci in člani Evropskega odbora regij so napovedali, da si bodo prizadevali za primerna pravila in sredstva za močnejšo kohezijsko politiko v obdobju 2021–2027. Države članice so pozvali, naj se jasno opredelijo za večjo kohezijo in resnični proračun za EU.

Odbor Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI) in komisija Evropskega odbora regij za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER) sta na skupni seji, ki je potekala v okviru evropskega tedna regij in mest 8. oktobra v Bruslju, razpravljala o pogajanjih o proračunu EU za obdobje 2021–2027 EU in uredbah o evropskih strukturnih in investicijskih skladih.

V zadnjih letih se evropski poslanci in lokalni voditelji aktivno zavzemajo za močno kohezijsko politiko v obdobju 2021–2027, ki še naprej podpira državljane in podjetja v vseh evropskih regijah in vključuje regionalne in lokalne oblasti v naložbene odločitve. Skupaj si tudi prizadevajo za poenostavljena pravila in takšno kohezijsko politiko EU, ki ni vezana na zahteve, ki niso neposredno povezane z njenimi cilji in upravičenci. Odbor REGI in komisija COTER sta izrazila nezadovoljstvo nad proračunskimi rezi, ki jih zahtevajo nekatere države članice, in morebitnim rahljanjem zakonodajnega okvira za udeležbo lokalnih akterjev ter se pri tem sklicevala na stališče Evropskega parlamenta in Odbora regij.

Člani REGI in COTER so se o svojih pomislekih in prednostnih nalogah pogovarjali tudi s komisarjem za regionalno politiko Johannesom Hahnom , ki bo novi komisar za proračun EU. V razpravi je bilo poudarjeno, da je treba zagotoviti primerna sredstva, ki bodo vsem regijam in mestom EU pomagala, da z učinkovitim izkoriščanjem evropskih strukturnih in investicijskih skladov postanejo bolj zelena, vključujoča in pametna. Spomnili so, da mora biti povezava med kohezijsko politiko in strukturnimi reformami dvosmerna, da se ciljev kohezijske politike ne sme preusmerjati ter da je nujno, da se kohezijski cilj horizontalno upošteva v vseh politikah EU, kot je predvideno s Pogodbama. Zmanjšanje razlik in spodbujanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja morata postati skupni prednostni nalogi, ki jih ne sme spodkopati varčevalni pristop k reformam, usmerjen od zgoraj navzdol.

Če ni prizadevanj za kohezijsko politiko, potem ni prizadevanj za Evropo. Proračunski rez bi bil velik udarec za evropski projekt. Pomenil bi, da smo ga začeli opuščati in priznali poraz evrofobom. Tega ne bomo dopustili, “ je dejal predsednik REGI Younous Omarjee .

Kohezijska politika je najpomembnejša naložbena politika naših mest in regij. Morebitne zamude pri naslednjem večletnem finančnem okviru, ki bi to politiko zaustavile za leto ali dve, bi neposredno vplivale na boj proti podnebnim spremembam in še povečale naraščajoče socialne in teritorialne razlike, “ je dejala predsednica COTER Isabelle Boudineau (FR/PES).

Kontaktni podatki:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 22822461

Mob. tel.: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023